Cesaret veya korku insan yaşamının, olmazsa olmazlarından. İnsan olmanın yani aşağıda olmanın gereklerinden birisidir. Neye karşı cesaret, neye karşı korku oluşmaktadır. İnsan kul olmasa cesareti veya korkusu, oluşabilir mi? Cesarette korkuda bir yaratıcıya karşı olabilir. Yaratıcı insanın kendisi olduğunu düşündüğünde, her şeyin kendi başına iradesi olduğunda, cesaret ve korku oluşabilir mi? Elbette hayır. Gelecekte ne olacağı veya geleceği olduğu konusunda bilgisi olan, daha önce geleceği şimdide y...Yazının Devamı>>

                Endişe etmek; kötü beklenti, kötü hayal diye özetlenebilir. Endişe, hayata dair geleceğe ait olacak olayların, kötü şekillenmesini düşünmekten kaynaklanır. Geçmiş yaşanmıştır. Geçmişten endişe duyulmaz. Geçmiş hayal edilmez. Sadece geçmişe ait kötüler ve olumsuzluklar, silinmeye çalışılır. İnsan bir inanç ve ilke doğrusunda, hayatını devam ettirmek zorundadır. Bunlar aynı zamanda gelecek beklentileri ve hayalleridir. Geleceği olmayan toplum ve insan; o anı yaşayıp ondan lezzet .. Yazının Devamı>>

           Kaygı araştırması hayvanda yapabilecek kadar kaygısız ve izansız olunur mu? Hayvanlarda endişe ve kaygı olabilmesi için onların ruhu olması lazımdır. Hayvanlar yiyecek ve mal biriktirmezler. İsteseler de biriktiremezler. Onlar her sabah aç kalkarlar ve nasipleri ne ise, onu dışarıdan bulup yerler ve ondan sonra kendilerine ne yapmaları uygun göründüyse onu yapıp geçerler. Hayvanın korkusu ile insanın korkuları arasında dağlar ka... Yazının Devamı>>

            Bıkmak hemen her insanın yaşayabildiği bir histir. Bunun merkezi beyin değildir. Çünkü istek ve arzuların, merkezi beyin değildir. İstek ve arzuların yeri kalbin iyi veya kötüyü istemesi ile oluşmaktadır. Beyin niye istekte bulunamaz; beyin insanın bedene ait olan sistem araçlarını kullanma ve onun elektriğini üretme esasına göre çalışmaktadır. İstek ve arzu, bedene ait veya benliğe ait olmaktadır. Benliğe ait istek ve arzular; baş olma, herkes.... Yazının Devamı.>>

                Hayal kırıklığı hemen hepimizin yaşadığı ve bizleri kıran üzen duygusal bir hadisedir. Hayal yaşamımızı sağlayan, olmazsa olmazımızdır. İnsanlar hayalleri ile yaşar, hayalleri ile ölür. İnsan ölürken, arkada dünyaya veya ahirete dair, birçok hayal bırakarak gider. Kırgınlıklarımızın köken alma yerine göre, hayalimizin kırılıp kırılmayacağını söyleyebiliriz. Öncelikle evvelki yazılarda, hayal konusunda bir şeyler söylemiştik. Hayalin oluşması, insandaki duygusal veya entelektüel zekâya göre oluşmaktadır. Duygusal ,.. Yazının Devamı>>

             Hayret ve şaşkınlık insanın beklentilerinin zıttına bir durum ile tuhaf anlaşılması zor bir haldir. Beklentiler beyinde görüntü halinde yaşanmış denemeler ile oluşur. Ancak asıl o beklentileri şekillendiren, kalpteki istek ve arzulardır. Kalbin istek ve arzuları bu dünyaya ait olduğunda bu şekillenen şeyler; para makam ve kadın dışına çıkmayacaktır. Bu olaylar dışındaki istekler ise, genelde kalpte ne varsa öyle şekillenecektir. Genelde yukarıda söylenen üçlü çerçevesinin dışına çıkmayacaktır.... Yazının Devamı>>

                 Kişilik gelişimi, çocuk doğumundan itibaren gelişmeye başlar. Bazı olumsuzlukları yaşayan insanlar kişilik gelişimi konusunda yeterli derecede irade gösteremezler. Daha doğrusu, gelecekte hangi donanımları kendisine ilave edip neler üreteceği konusunda bilgi sahibi zaten değildir. Geleceği yaşamamış birisi olarak nelerin kendisi için hayırlı ve uygun olacağını, nelerinde kendisi için uygunsuz olacağı idrakinde değildir. Hangi genç insana sorarsanız sorun ben kendi düşüncemle ve arkadaşlarımla karar verebilirim ..Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar ; gülmek veya gülümsemek insan hayatında çok önemli olan bir fonksiyondur. İnsanlar mutluluğun ve huzurun dışarı yansıması  olarak görmüşlerdir. Yani  gülebilen insan mutlu ve huzurlu bir insan demektir. Gülmek fonksiyonunu hiçbir hayvanda  bulamazsınız. Hayvan deneylerinde hayvanların bilişsel fonksiyonları değerlendirmeye çalışılmış ancak gülmek deneyi yapılamamıştır. Çünkü gülmek insan ruhunun fonksiyonudur. Şimdiki evrim yobazları bu fonsiyonu açıklamak  için; limbik...Yazının Devamı>>

                 İlham kalbe gelen düşünce demektir. Bu düşünce nereden geldiği belli olmaz şekilde insanın, eğiliminin oraya akması şekline kendini göstermektedir. Özellikle şair ve keşif yapanlarda çok görülmektedir. Bu düşüncenin nasıl olup ta, o kalbe geldiğinden insanlar habersizdir. Eskiler kalbe gelen düşünceleri şu şekilde tasnif etmişler düzenlemişlerdir. Düşünce, in...Yazının Devamı>>

                 Çaba ve gayret insanın başarıya adım atmasında en önemli faktörlerden birisidir. İnsanın yaptıkları son, netice ile belli olur. Netice daima önemlidir. Bir bina yaparsınız, fakat bitirmezseniz, oturum ruhsatı almazsanız sizi oturtmazlar. İşte insanın bir işi belli yere getirip, bir aşamada bırakıp sonuçlandırmaması, hayatımızda çok sık yaptığımız hatalardandır. Bazı insan yapısında, maalesef bir yere getirtir sonra olduğu gibi bırakır. Bu kimselere halk arasında açgözlü ve maymun iştahlı derler. Motivasyon...Yazının Devamı>>

                 İnsanların yaşamlarında, yakınları ve uzaktakiler yani düşmanları vardır. Dostlarını ve sevdiklerini yanında düşmanlarını mümkün olduğu kadar uzaklarında görmek isterler. Dostları ve sevdikleri ne kadar yakın ise, o kadar mutlu ve huzurlu olurlar. Düşmanlarının yakınlığı huzursuz ve mutsuz hissettirir. İşte huzur ve mutluluğun anahtarı budur. Düşmanlık neden vardır, olmasaydı denemez. Çünkü insan kalbi dostları ile sevişmek, düşmanlarından tiksinmek ve kaçmak ister. İnsan bedeninin sevmesi ve ...Yazının Devamı>>

                 Nefret ve kin, kötülük ve olumsuzlukların karşılığı olarak gelişen duygulardır. Bilgisayar hiç kin ve nefret duyabilir mi? Elbette hayır. Tamamen mekanik olduğu iradesi ve kalbi olmadığı söylenen beyin acaba neresi ile nefret ve kin duymaktadır. Aslında evrim yobazlarının içlerinde yaşadıkları kin ve nefreti görmeden başkalarına saldırırken insafsızlık yaptıklarının neden farkına varmazlar. Dünya tarihinde gelmiş gelecek olaylarda neden en önemli faktör olan kin ve nefret sorgulanamaz. Devletler kendi vatanda...Yazının Devamı>>

                 İnsanlar zengin ve para sahibi olmak için kendilerini belli zümrenin içine atmak isterler. Veya bir sebeple paraya ulaşmışlardır statülerinin devamı için isterler. Sosyete kulüpleri bazılarına göre para harcama, bazılarına göre para kazanma yerleri olarak faaliyet gösterirler. Oralarda insanlar devamlı birbirlerine hava atmaktan gösteriş yapmaktan zevk alırlar. Ayol geçen Miami de gece kulübüne gittim bir dans ettim bir dans ettim sorma. Aslında sor ki anlatayım. Orada giydiğim bir elbise vardı onu Paris’ten...Yazının Devamı>>

                 Şöhret insanların devamlı olmak istedikleri insanlara üstünlük taslama tanrı olabilme sevdasıdır. Böbürlenme ve kibirlenme, genele yanında beraberce olmaktadır. İnanç sisteminde insanın şöhret sahibi olması ve böbürlenmesi kesinlikle yasaktır. Ancak sadece bu dünya için yaşayanların, mutlaka tribüne oynamaları gerekmektedir. O nedenle inançsız toplumları standardı devamlı insanların önünde olmak isteğidir. Nobel ve benzeri ödüllerin mantığında bu durum vardır. Alkışlayanlar ve alkışlananlar ...Yazının Devamı>>

                 Evlilik hayatı ve boşanma insanın yalnızlığının veya birlikteliğinin yaşam şekline yansımış şeklidir. Evlilik insanların ahlaki ve sosyal anlamda kadın erkek beraberliğini kanuni hale getirir. Evlilik olduğunda yanında boşanmalar da olacaktır. Birçok insan boşanmayı taşıyamamaktadır. Yalnızlık giderilmesi gerekli duygu iken insanlar beraberlikleri taşıyamadıklarında başka ifade ile gurur yaptıklarında boşanmalar olur. Evliliğin kanuni hale getirilmesi insanların mağduriyetini ve boşanma sırasında ....Yazının Devamı>>

                 Acı insan kalbinin hissettiği duygudur. Biber acısı, zehir acısı, ilaç acısı, kalp acısı, ruh acısı, ciğer acısı, beden acısı ve diğerleri hep hissedilir. Bunların hepsi bizlere ait olan acılar. Neden acıların sınıflaması yapılmaz. Neden insan veya hayvan acısı eşdeğer tutulur. Acı niçin kimse tarafından yorumlanmaz. Acı çekmek, insana nasıl bir eziyet veya cefa vermektedir? Bunun standardı nedir? Her insan aynı acıyı niçin farklı algılamaktadır. Bazısı niçin dünyada çektiği acı ve ıstırabı güle oynaya karşılamak...Yazının Devamı>>

                 İnsan yaşamında önemli rahatlama vasıtalarından birisidir. Duyguların ve düşüncelerin izharı açığa vurulması şeklinde özetlenebilir. Peki, insan niçin duygularını ve düşüncelerini gizlemek yoluna başvurabilir. İnsanın duygularına gem vurup, düşüncelerini açıklayamaması ne demektir. İnsan aslında kendi kendine bazı duygu ve bağıl düşünceleri açığa vurmaktan utanır, sıkılır, ayak direr, olayın kapatılmasını istemektedir. İtiraf etmek mekanizmasının ne olduğu konusunda, çok sevgili psikiyatristler bir şey söyle....Yazının Devamı>>

                 Şu ana kadar psikiyatristlerin girmediği bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Basında devamlı alışık olarak duyduğumuz başlıkları hatırlarsınız. "Silahlı genç, üç kişiyi öldürdükten sonra kaçarak intihar etti." , "Kayın pederini ve kayın validesiyle birlikte çocuklarını öldüren emekli S.H. intihar ederek hayatına son verdi!.." "Kıskançlık krizine giren kişi, üç kişiyi doğradı.", "Kişileri çivileyerek öldürdü." vs..
Bu gibi haberler basın yayın organlarında, sıklıkla şahit olduğumuz haber tiplerinden...
.Yazının Devamı>>

                 İnsanoğlu yaşamı boyunca istek ve arzularına tabi olarak yaşamını şekillendirir. Bu yaşam şeklinin kurallarını ise çocukluktan itibaren çevre ve aile şekillendirir. Bu hadisenin özünde aile yapısı ve değerleri vardır. İlkokulda münazara eğitiminde çocuk yetiştirilmesinde ailenin mi? Okulun mu? Önemi büyüktür diye konuşma yaptırılır. Elbette ikisinin de önemi çok büyüktür . Çocuğun gelişim çağında içine ne koyarsanız daha sonra onları çocuktan alırsınız. Asıl önemli olan değer yargılarını iyi vermektir....Yazının Devamı>>

                 Bilinç ve bilinç altı tabirleri, genel anlamda psikiyatri tarafından anlanmamış bilinmeyen bir mevhumdur. Kısaca farkındalık diye tanımlanabilir. Neyin farkındalığı; insanın kendisinin , çevresinin , görebildiği duyabildiği hissedebildiği herşeyin farkındalığı. Peki duymadığı ve anlamadığı şeyin farkındalığı nasıldır. Acaba ateistlerin dediği gibi ben görmediğime inanmam kabul etmem dedikleri gibi mi? Elbette hayır. Çünkü akıl görülmez elektirik ve manyetik alan görülmez. Elektrik çarptığında hissettirir...Yazının Devamı>>

                 Anlama kapasitesi, kişilerin bir olayı net bir şekilde pürüzsüz ve hatasız öğrenebilme kapasitesidir. Şu anda toplumun en büyük problemlerinden birisidir. Bu problem, gene bizim çok saygın bilim adamlarımızın hiç önemsemediği bir problemdir.. Problem anlaşılınca, çözümünü bilmeyen yok gibidir. Hatta problemi anlamak çözmenin yarısıdır demişlerdir. Peki, o zaman bir meselenin anlaşılıp anlaşılmadığını test etme imkânı var mıdır? Her olayı herkes anlayabilir mi? Bir olayı toplumun birçok kesimine...Yazının Devamı>>

                 Gaflet psikiyatri literatüründe olmayan bir terimdir. Genel anlamda bir şeylerin haberinde olsa da; eyleme geçmek konusunda sıkıntı vardır. İnsan için yeri geldiğinde faydalı olurken, bazense zararlı olmaktadır. Gaflet akıl ile koordineli çalışan, fakat gerekli tedbirlerin ve çalışmaların yapılmadığı hal olarak özetlenebilir. İnsan belli zaman sonra öleceğini bilse de veya bir gün mutlaka hasta olabileceğini tahmin etse bile, gerekli önlemleri alma konusunda sıkıntı vardır. Zengin olabilmenin asgari şartının ya miras yolu...Yazının Devamı>>

                 Pişmanlık insan yaşamının olmazsa, olmazlarındandır. Dikkat edin insan olanların yaşamlarından söz ediyorum. Başkaları değil. Zaten bu duygu, hayvanlarda olmaz. İnsan gibi görünen hayvanlarda, hiç olmaz. Haa bu dünyada olmaz. Ancak öbür tarafta olacağını yaratıcımız bildirmektedir. Hatta her insanda olacaktır. İnançlısı ve ibadet edende, inançsız küfür içinde olanda, sadece miktarları farklı olacaktır. Peki, pişmanlık çekmeyen bunu hissetmeyen, insan yok gibidir. Hemen herkes, bu duyguyu tatmıştır. Ancak deli...Yazının Devamı>>

                 Flört etmek gençlerin meraklı yanaştıkları bir ilişki çeşididir. Genç insanlar, insan tanımanın ve sevmenin tek yolunun flört etmek olduğunu düşünmektedirler. Onları yetiştiren ana babalar ise çocuklar gezip dolaşsınlar anlaşsınlar ve gerekiyorsa evlenirler diye düşünürler. Hatta birçok aile, çocukların evleneceği kişiye hiç karışılmaması gerektiği, karışmanın aksi netice vereceği kanaatindedirler. Toplum nazarında evlenme ve kız erkek ilişkileri, bu şekilde bir tabloda yürümektedir. Batı toplum stand ...Yazının Devamı>>

                 Alışkanlıklar, insan yaşamının özellikleridir. Hiç kimse kendisine zararlı veya yararlı diyerek alışkanlık edinmez. Bu davranış yapısı, genel anlamda kişilik oluşumunda rol almaktadır. Çocuk dünyaya hangi ana ve babadan geliyor, hangi ortamlarda yaşıyorsa, hayat tarzı ve yaşam şekli olarak, o tür alışkanlıkları tercih edecek demektir. Daha alışkanlıkların doğru veya yanlış kararını verecek çocukluk yaşında alışkanlık oluşuyorsa, buna geleneksel alışkanlık denmektedir. Daha sonra bunları sorgu ...Yazının Devamı>>

                 Şefkat ve acımak modern denilen tıbbın, maalesef konusuna girmemiş zaten de giremeyecek bir meseledir. Çünkü insan ve medeniyetin, temeli buradadır. İnanmayan insan acımak ve şefkat edemez. O nedenle inancı olmadığını söyleyen insan, görünüşte insan olmaktan, surete insandan öte geçemez. Sevgili dostlar, samimiyetle sizlere soruyorum; normal insan olma için neler yapılması gerektiği konusunda, din dışında nerede eğitim verilmektedir. Sorunun cevabı gayet basit olarak hayırdır. ...Yazının Devamı>>

                 Basiret "in sözlük anlamı: Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü ‘dür. Bu durum, hemen herkes tarafından bilinmektedir. Peki, insanda, ne bunu sağlar. Bazen basiretim bağlandı bunu yapmamam gerektiği halde elimden yapmamak gelmedi derler. Hatta bazı kaza yapanlarda, anlayamadım ancak basiretim bağlandığı için gidip çarptım der. İnsan beyni bir bilgisayar ise, ne doğru hareket etmesini engellemektedir. Hatta bazı uçak kazalarında, o pilotun hata yap...Yazının Devamı>>

                 Utanma, batı toplumlarında gereksiz görülen bir duygudur. Onlar için anlamsız yere, insanların kendisini gerdiği ve sıkıntıya düşürdüğü bir haldir. Freud ve yandaşları süperego baskısı veya güncel ifade ile mahalle baskısından kaynaklanan duygu olarak ifade etmektedir.  Asıl kaynağın cinsel duygular olduğu söylenmiştir. Ancak utangaçlık kendisinden büyük makamdakilerin eleştiri ve baskısını gelecek şekilde, duygusal algılamanın bir çeşididir. Utangaç insanın köken aldığı asıl duygu, cinsel duygulardır. Yalnız in...Yazının Devamı>>

                 Dikkat, insanın belli konuda odaklanması demektir. Dikkat eksikliği bunun karşıtı; odaklanmama anlamı taşır. Bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıya dikkat denir. Bilincin yerinde olmadığı hallerde, insanın dikkatinden söz edilemez. Dolayısıyla öğrenme fonksiyonu olamaz. İnsan beyni, eğer sadece mekanik veya yalnız başına olsa idi, dikkatini bir konuda yoğunlaştırması diye bir problemi olmayacaktı. Ancak insanın içinde bir ben vardır, benden içerü dedikleri gibi, içimizdeki ben algılama konusunda ve dikkat ko...Yazının Devamı>>

                 Şüphe etmek dünya kuruldu kurulalı, insanların hep içinde olan, desteklendiğinde büyüyen parazittir. Öyle bir yapısı vardır ki; ufacık bir kurt olarak bir yeri yediyse, hızla büyür, tüm bedeni kaplar. Hatta insanı öldürmeye kadar götürür. İnsanlık tarihi boyunca vardır dedik. Habil ile Kabilin birbirlerine düşme sebebi de birbirlerinden şüphe etmeleridir. Arada fitne ateşi sardı mı, o ilişki iflah etmez. O nedenle dinimizde gıybet etmek (dedikodu) zinadan büyük günahtır. Şüphe insanlık olduğundan beri vardır dedik, o z...Yazının Devamı>>

                 İğrenme duygusu, insanı vasıflardan birisidir. Hayvanlarda, bu duygu bulunmaz. İğrenme duygusu, hakkında şu ana kadar hemen hiçbir branştan söylenmiş bir söz veya yazı yoktur. İsterseniz çeşitli kaynaklardan araştırabilirsiniz. Hani çok yüksek prof.lar var ya, hani her şeyi bilimsel olarak yapanlar, nedense bu konuda söz söyleyememişler. Çünkü insanı tanımaktan uzak, zekâ problemlilerden söz ediyorum. Onlar maalesef bir şey bilmedikleri gibi, bilmediklerini de bilmezler. Hani her şeyi Freud ve evrimci  ...Yazının Devamı>>

                 Alerjik hastalıklar toplumun yaklaşık %20 sini hatta daha fazlasını ilgilendiren hastalık grubudur. Alerjik hastalıkların bu derece yaygın olmasına rağmen, hastalıkların sebepleri konusunda, bir arpa boyu yol alınamamıştır. Sebep ise; bedenin elektromanyetik dengesinin bilinmemesi ve bu konunun çalışılmamasıdır. Bahar aylarında fazlalaştığı bilinen, alerjik hastalıklarda çiçek polenleri daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Alerjik hastalıklar denildiği gibi bahar aylarında fazlalaşmakla beraber, ortam ve kişi analizler...Yazının Devamı>>

                 Sevgili dostlar..
                 Bu yazımızda sizlere vefa ve minnetten bahsetmek istiyorum. Bu konuyu açabilmek için önce “Şükran Günü” olarak kutlanan durumdan da bahsetmek istiyorum. Bilenleriniz zaten biliyor. Ama bilmeyenleriniz için şükran gününden biraz bahsetmek istiyorum..
Amerika’ya giden İngilizlerin veya Avrupa’dan kaçan suçluların 1620 de Amerika’ya ayak basması sonucunda hasta yorgun ve perişan durumdadır.
...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar; depresyondaki hasta genellikle, içindeki bulunan sıkıntının hiç bitmeyeceğini sanır. O’nun bu hali öyle bir haldir ki; o an sanki her şey O’nun için bitmiştir, zaman durmuştur, yaşamanın bile neredeyse hiçbir anlamı kalmamıştır. Artık içinden çıkılmayacak kadar sıkıntı ve dibe vurma, adeta girdaba girmiş olma hali vardır. Kişi bu durumu aynen bu şekilde hisseder. Çünkü yaşanan an, o andır. O’nun için başka bir an yoktur. Sevinç için de aynı şey söz konusudur. Sanki elde edildiğinde kişi bu durumu devamlı.....Yazının Devamı>>

                 Birçok insan vardır, aslen kendinden haberi yoktur. Ne yaptığını bilemez. Ancak başkasını eleştirmeye geldi mi, mangalda kül bırakmaz. İnsanların kendini tanıma konusunda maalesef bir gayretleri yoktur. Kendini tanımayan, başkasını eleştirisi ise tam anlamı ile saf dillilik olmaktadır. İnsanlar neden kendilerini tanımak için çaba sarf etmezler. Çünkü kabahat ve kusurlar, insanın kendi üstüne alabileceği ve kendini yargılayabileceği bir hadise değildir. İnsanların bu şekilde, kendilerini tanımadan başkalarına saldırırk....Yazının Devamı>>

                 Aynı insanda duygu ve düşünce ayrılığı nasıl olur sorusunun cevabı; kimsenin ilgisini çekmemiştir. Ancak birçok psikiyatrik hastalık seyrinde, insanlar duygularındaki karmaşa dolayısıyla, düşünce ve duygu ayrışmasını yapamazlar. Ancak duygu ile düşüncenin, aynı korelasyonda olması, kişinin mutlu ve huzurlu olmasının göstergesidir. Psikiyatrik muayene sırasında, insanların duygu motor ve düşünce alanına bakılırken, insanların duygularına kıymet verilmediğinden dolayı, işin bu tarafına bakılmaz. Freud normalde.....Yazının Devamı>>

                 Suç ve suçluluk duygusu, insanın ilerlemesini sağlayan duygulardan biridir. Bu duygu kalbin fonksiyonlarından birisidir. İnsanda suçluluk ve pişmanlık olmadan, ilerleyebilmesi ve enerji sağlaması mümkün olmamaktadır. İnsan yanlış bir hareket yaptığında, iyi taraftaki yüzün, yaptığı hatayı yorumlaması ile yanlışlık anlaşılır. İnsanın nefsi; genelde kötü ve yasak olan şeyleri yaptırmak istemektedir. Bu istek ve arzu, bedeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaktadır. Baş olma ve iktidar olma ihtiyacı, .....Yazının Devamı>>

                 Türkçe sözlükteki anlamı; itibar değer saygınlık olarak ifade edilir. Arapçada onur şeref olarak söylenir. İngilizcedeki karşılığı; honor, honour , pride, dignity dir. İnsanlar şeref ve haysiyet ile oynandığına dair, mahkemeleri meşgul ederler. Ama ne yapılınca haysiyet ile oynandığına dair, yazılı metin yoktur. Kötü söz söylemek hırsızlık veya başka yüz kızartıcı suçları isnat etmek, haysiyetsizlik demek olduğu genel teamül olarak kabul edilmektedir. Peki, sadece maddeden olduğu iddia eden kişilerin, hangi haysiyetler...Yazının Devamı>>

                 Merhamet,  rahmet etmek kökünden gelir. Arap lisanına İslamiyet ile girmiş sözcüktür.  Adem Peygamberden  itibaren gelen tüm peygamberlerde rahmet ve merhamet anlatılmıştır. Din dışında rahmet veya merhametten söz etmek imkansızdır.  Çünkü ; rahmet etmek karşılıksız vermek demektir. Normal şartlarda inanılan, üst  değer yoksa ve o değerden bir şeyler geldiğine inanılmıyorsa,  bu duygunun gelişmesi ve inanılması mümkün değildir. İnsanın görmediği bir şeye inanması,  ancak akıl yolu ile anlaşılabilir...Yazının Devamı>>

                İçe doğmak ve ilham gelmesi olayı bugünkü teknoloji ve bilimsel veriler ışığında nereye koyulacağı belli olmayan meseledir. İşine geldiğinde, müspet ilim akıl ile olur diyenler, işlerine geldiğinde ilham gelmesi lazım ki; bir şeyler yapabilelim demektedirler. Daha önce görmediği ve bilmediği siyaseti yaparken veya devlet yönetmemişken, bir anda en iyi devlet yönetimine aday olabiliyorlar. Eğer akıl ve tecrübe ile ise, daha önce hangi tecrübeyi ve akılı yaşadılar? Ne kadar ve nerede imtihana tabii tutulup geçer not aldılar?....Yazının Devamı>>

                İnsanların yaşadığı duygular içinde, birisi yapılıyorsa diğerinin yapılmadığı veya ondan az bundan fazla yapılan, hava çıkıp suyun girmesi veya tersi olan hadisedir. Bu hadisenin özünde, insandaki referans değerleri ve alınmış olan bilgiler sorumludur. Kızmak kişiliğin, ayakta durabilmesinin göstergesidir. Yalnız insanın öncelikleri ve değerleri, bunu belirlemektedir. Ben kişi olarak kızdığım kırıldığım şeyleri, önceden öncülük sırasına göre belirlersem, bunlar benim olmazsa olmazlarım olmalı mı, yoksa başka şekilde hal....Yazının Devamı>>

                İnsanın hayatında içeriden ve dışarıdan gelen kötülükler ve olumsuzluklar vardır. Bu kötülüklerin içeriden veya dışarıdan gelmesi, algılayıcıların çevrildiği yöne bağlıdır. Eğer biz yaşam olarak hep dışarı endeksli yaşamayı ön plana almışsak, gelen kötülükler ve olumsuzluklar devamlı dışarıdan olacaktır. Çevreye baktığımızda, insanların hep egoist ve bencil yapıları ön plana çıktığından ve olaylarda kendilerine yontuklarından, sıkıntı olmaktadır. İçeriden gelen kötülüklerin en önemlisi ise insanın istek ve arzularının....Yazının Devamı>>

                Aşkı tarif eden olmamıştır. Çünkü aşk anlatılmaz yaşanır. Duygu dünyasını kabul etmeyen materyalistlerin, aşkı anlamları ve yaşamaları sadece şehvet ve seks yönünden olur. Sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir. O nedenle büyüklerden birisinin, çok veciz sözüyle yazımıza başlamak istiyorum.

‘’Eskiler aşkı aşka kattılar, sonrakiler biraz tattılar, şimdikiler şehvete yenilip, aşkı ....
Yazının Devamı>>

                HAKSIZLIK KARŞISINDA EĞİLMEYİNİZ, ÇÜNKÜ HAKKINIZLA BERABER ŞEREFİNİZİDE KAYBEDERSİNİZ. (Hz.Ali R.A.)

              Efendim sözlerin büyüğü, büyüklerin sözleri olarak görmekteyiz. O nedenle öz kültürümüzde olan büyüklerimiz, bizlere yol gösterici olarak tavsiyelerde bulunmaktalar. Bizlerin gideceği yolda ışık olmaktadırlar. Hak ve adalet, insanların rahat ve huzurlu yaşamaları için, olmazsa olmazlarıdır. Her insan....Yazının Devamı>>

                 Halvet, Arapça olarak yalnız kalmak demektir. Aslen iki insanın sevgili anlamında yalnız kalmasıdır. Kadın erkek beraberliği için kullanılır. Şehvetten olan beraberliklerde kullanılan, yabancı kadın için erkeğe veya kadına haram edilmiş iştir. Biz meselenin bu tarafına bakmadan, gerçek sevgide olması gereken halvetten söz etmek istiyoruz. Şu aralarda cinsellik o derece aleniyet kazanmış ki; insanların ortalıkta yaptıkları işten dolayı zevk almaları da mümkün değildir. Çünkü daha önceleri yazdığımız gibi insanların....Yazının Devamı>>

                Yalakalık bir vasıftır. Yalaka ve dalkavuk insan sayısı çok fazladır. Genelde eskiler yükseklerde, rüzgârlar sert eser ve liderler yalnız insandırlar demişlerdir. Gerçekten ne düşündüğünden kendisi ve yanındakiler habersiz olan insan başarıyı elde edebilecek lider demektir. Lider olduğunda, onun çevresinde yalaka ve dalkavuk olması kaçınılmazdır. Ordusu, yandaşı, alkışlayanı olmayan lider vasfında olsa da lider olamaz. Liderlik demek iktidar olup dediklerini başkalarına kabul ettirebilen insan demektir....Yazının Devamı>>

                Doğan her şey, ölüme mahkûm olmuştur. Ölümden kurtulan olmamıştır, olamaz da. Dünyaya gelen ölüm yolculuğunda adaydır. Ama öyle bir aday ki; mutlak gidilecek menzil ve noktadır. Bu olgudan korksak dahi, kaçış yoktur. Öyle veya böyle mutlaka gelecektir. İmtihan şekli ve süresi bellidir. Ancak imtihan süresi konusunda, her an kâğıtlar elimizden alınabilir. İmtihan bitti denebilir. Normal psikiyatrik literatürde ölüm sırasında; depersonilizasyon denilen, kişinin kendine yabancılaşması ve dışarıdan ...Yazının Devamı>>

                 Doğan her şey, ölüme mahkûm olmuştur. Ölümden kurtulan olmamıştır, olamaz da. Dünyaya gelen ölüm yolculuğunda adaydır. Ama öyle bir aday ki; mutlak gidilecek menzil ve noktadır. Bu olgudan korksak dahi, kaçış yoktur. Öyle veya böyle mutlaka gelecektir. İmtihan şekli ve süresi bellidir. Ancak imtihan süresi konusunda, her an kâğıtlar elimizden alınabilir. İmtihan bitti denebilir. Normal psikiyatrik literatürde ölüm sırasında; depersonilizasyon denilen, kişinin kendine yabancılaşması ve dışarıdan. .. Yazının Devamı>>

                 Nefsini terbiye edemeyen başkasını terbiye edemez. Terbiye ve çocuk yetiştirmekte insanlar bu tür hataları bol miktarda yaparlar. Çünkü terbiye ve edep konusunda yazılan veya anlatılan bilimsel veri yoktur. Çocuklarımıza söz geçirememekten rahatsız oluruz. Çocuk terbiye edebilmek için, öncelikle insanın kendi nefsini benliğini hizaya sokabilmesi istenir. Ancak bizler başkasının terbiyesini önemsediğimizin yüzde birini kendi terbiyemiz konusunda göstermeyiz. Çocuklarımızın sadece kendi emirlerimizin .. Yazının Devamı>>

                İnsanların en çok söz ettiği fakat açıklamasını bilmediği konulardan birisini daha anlatmak istiyorum. Bilirsiniz insanlar bir iş yaparken, vicdanı ile cüzdanı arasında gidip gelir. Bu gidiş geliş nereye kadar sürer. Nereden başlar?

                 Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine, dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını  ..
Yazının Devamı>>

               Latife ve şaka sanki aynı sözcükler gibi düşünülse de, birbirinden farklı bölümlere hitap eden elemanlardır. Latifede isminden anlaşılacağı gibi latif denilen hafiflik ve nezaket vardır. Şaka ise nefse hitap eden kabalık vardır. Latife sonunda, yüzde tebessüm belirirken şakada kahkahalar ile gülme vardır. Peki, bunun ikisi arasında nasıl bir farklılık oluşur. Bu sorunun cevabını tepkiler ve gelen cevap ile alabiliriz. İnsanda hayvanlardan farklı olarak bir ....... Yazının Devamı>>

               Başarı terfi depresyonu, pozitifte yaşanan olumsuzluk halidir.İnsan uzun süreli olarak istediği arzuladığı bir şeye kavuştuğunda, bir anda dalgalı öfkeli denizlerden süt liman olmuş sakinleşmiş denize girmiş gibi çöker. Aslında ömür boyunca coşku duyduğu, isteklerde bulunduğu, kavuşunca çok mutlu olacağını sandığı şeyleri bir anda yitirmiş gibi olur. Bunun sebebi nedir? Bu kadar zaman arzuladıktan sonra, nasıl olurda kavuştuğunda duygusunu yitirir. Duygu bu kadar ucuz mudur? İnsanın yaşantısında,.. Yazının Devamı>>

             Aşağılamak, özellikle mobbing dediğimiz işyerinde psikolojik tacizler arasında ilk sırayı almaktadır. Yanınızda çalışan kişiye aşağılık birisi imiş gibi davranırsanız, belli dönem sonunda, çoğunluğun kendisine öyle davrandığını hisseder. Bunun anlamı şudur; bir insan yaptığı işin, mutlaka beğenilmesini ister. Hatta bazıları çok ince hesap yapar. Onların davranış yapısında çevreden gelecek eleştirileri duymamak için yaptığı, işi kendi acımasızca eleştirmeye başlar. Özellikle OKB dediğimiz hastalığın kişilik yap, ....Yazının Devamı>>

             Mobbing işyerinde yapılan ruhsal kökenli taciz diye tarif edilebilir. Aslında ruhsal ve duygusal taciz diye adlandırılan, bu taciz hayvandan geldiğini söyleyenlerce tamamen makine olarak düşünülmekte olan, insanın neresine ve nasıl yapılır. Çünkü insanın ruhu Darwin taraftarlarınca kabul edilmemektedir. Ya arkadaş sen hep misin hiç misin? İşine geldiğinde ruhun ve duygunun varlığını kabul edersin, işine gelmediğinde böyle şey olur mu dersin.... Yazının Devamı>>

             Moral sözlük anlamı olarak, maneviyat ruh gücü olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcüğün kökeni İngilizcedir. Normal olarak Türkçe ve Osmanlıcada böyle bir sözcük yoktur. Moral tabirinin koyulma ve işlenme şekli; askerlerin savaşırken belli değerlere sahip olarak savaşma güçlerini kayıp etmemeleri amacına yöneliktir. Ruha inanamayanların, inanmadıkları şeyin gücünün peşinde olabilmeleri, ne anlam ifade eder. Takdiri siz okuyu... Yazının Devamı>>

             Sevgili okurlar böyle konu başlığı nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Ancak dünya hayatının işleyiş biçiminde, alkışlamanın ve alkışlamamanın önemi çok büyüktür. Hemen her şey bu şekilde biçimlenir. İnsanlar taraflarını belirleme aşamasında, belli dönem geçirdikten sonra taraf olduklarının şakşakçılığı dalkavukluğunu yapmaya çalışırlar. Bu gruplar içinde bazısı fanatik düzeyde bağlı olur. Bazısı ise kararsızlığı ile ön plana çıkar. Kararsız .. Yazının Devamı>>

            Duyarsız ve ilgisiz olmak çağımızın problemlerindendir. Bu problem, insanların ortak sıkıntısı olsa da bu konuyu gerçek anlamda açıklayacak birisi çıkmamıştır. Bu sözün altında daha evvelden bir takım yazılar yazmış olmakla beraber feyz ve feyyaz isimlerinin ne manaya geldiğini bilmek gerekir. Feyz, kalbe diğer kalplerden gelen Cenabı Hakkın razı olduğu düşünce demektir. İnsanın bu düşünce olmadan hareket edebilmesi m.... Yazının Devamı>>

             Merak, insan zekâsının, hayalidir görüntüsüdür. İşleyen ve çalışan zekâyı gösterir. Eğitim sisteminin, meraklı olan kişileri seçip özel eğitime tabi tutması gerekir. Meraklı çocuk sorduğu sorulardan belli olur. Soru sormanın şekline göre çocuğun zekâ durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Merakın belli ölçüde olması veya aşırı merakı olanın, bu merakının zapt rapta altına alınması gerekir. Çocukların meraklı olması, aileler ve toplum tarafından yaramaz çocuk değerlendirmesine tabi tutulur. Eğitim sistemi bu çocukları keni... Yazının Devamı>>

            Fanatik belli bir görüş veya takımın, mümkün olabildiğince savunma hali olarak özetlenebilir. Fanatik insanlar o derece hırslı ve gayretli olurlar ki, çok şiddetli, akan sel gibi, önüne ne gelirse gelsin sürükleyip yakıp yıkarlar. Bu arada kendilerine verdikleri zararlarda fark edilmez. Geriye baktığında ya kendime ve çevreme, ne kadar zarar verdim diyerek görebilirler. Fanatik yaşam tarzını, ait olduğu düşünce ve akıma göre belirler. En basit anlamda o gün maç vardır... Yazının Devamı>>

           Aslında bu soru, psikiyatristler tarafından sorulmaz. Bu sorunun asıl uzmanı kalp mütehassıslarıdır. Ama bunun adına kardiyoloji demezler. Bunun adına İslam büyükleri, "kalp mütehassısları" demiştir. Onlarda sahtekarlık yol kesicilik olmaz. Ancak samimiyet ve ihlaslarında problem olabilir. Samimi ve ihlaslıları hangileridir? Nasıl belli olur? Bu gerçek anlamda seven ve sözünün eri olan kimselerin, dini bütünlerinden olabilir. Daha evvelden ve... Yazının Devamı>>

           Yorgunluk, çalışan kasların belli süre sonunda kendini korumaya almasıdır. Genelde çizgili kaslarda, yorgunluk olur. Düz kaslar istemsiz kasıldıklarından ve düşük güç kullandıklarından yorgunlukları olmaz. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen, yorulmak bilmez. Haydi, ben yoruldum bir saat istirahat edeceğim demesi, zaten bir daha çalışmaması demektir. Kalbin bir insan ömrü boyunca istirahat etmemesi, canlıya verilmiş en büyük özelliktir..... Yazının Devamı.>>