Efendim yıllardır dünyanın manyetik aksının önemini anlattık. Hatta manyetik aks ile dönüş aksı arasında derece farkı dünyanın dönüşünü ve canlılığını sağlıyor dedik. Bu niye önemli yazılarımda hep onu anlattık. Bizim psikiyatrist olmamız tepkisel olarak manyetik alan nedir bilmez düşüncesine kaptırdı. Dünya hakkında böyle bilgileri söylememiz değişik yorumlara uğramamıza sebep oldu. Yurt içinde ve yurt dışında olan üniversite bilim çevreleri dediklerimizin %1 ini anlamadılar. Gelelim olayımıza; ...Yazının Devamı>>

              TMS tedavisi ile son yıllarda uyuşturucu alkol ve sigara bağımlılığı konusunda birçok çalışmada kullanılmıştır. Bu tedavi neticesinde insanlarda alkol ve uyuşturucu isteğinin kalktığı gözlemlenmiştir. Kişilerin mutluluğu aramaları altında kafasında oluşmuş sıkıntı ve problemlerin azaltılması ortadan kaldırılması istenmektedir. Uyuşturucu ve alkole bağımlı olan kişilerin söylemlerinde bazı şeyleri unutmam lazım veya unutmak kafamı dağıtmak...Yazının Devamı>>

               Mekanik gülme olabilir mi. Bu sorular kişilik aynası olan gülmeyi tanımlayan unsurlardır. Gülebilmek için bir takım yüz ve beden sinirlerinin uyarılması gerekli iken, aynı uyarı herkeste aynı neticeyi vermemektedir. Mesela benim için çok komik olan şey başkasını aynı kültürde yetişmiş olsa da, aynı tepkiyi oluşturmaz. Aynı kültür içinde yetişmiş kimselerin benzer tepkiler vermesi insanda birebir aynı olmaması ile zaten farklı kişilik özelliklerinin varlığını tanımlamaktadır. Bu durumda insandan insana farklı yapının olu...Yazının Devamı>>

               Kalp hastalığı dediğimizde psikiyatrik olarak duygu durum bozuklukları anlaşılmaktadır. Depresyon ve panik atak bu hastalıkların başında yer alır. Günümüz dünyasında sıkıntı adı altında anksiyete nöbetleri de aynı bölümde incelenir. Diğer akıl hastalıkları ise muhakeme düşünce ve davranış bozuklukları şeklinde ortaya çıkar. Tüm hastalıkların temel ögesi toplumsal düşünce sistemine aykırı düşünce biçimi geliştirilmesidir. Ben toplumdan ayrı düşüncelere sahipsem, bulunduğum topluluk tarafından akıl hastası ilan e...Yazının Devamı>>

               Niyet yapılan işin gerekçesini bildirmektir. Bu gerekçe hiçbir zaman tam ifade edildiği gibi olmaz. Genelde ikili üçlü ögeler içerir. Saf pürüzsüz niyet için tek bir konuda, aşkın fazla olması gereklidir. Mesela kadın erkek beraberliğinde sadece cinsel istek ve arzular dolaysıyla bir araya gelindiğinde, beraberliğin olması ile istek geçer. Sonrasında ise ayrılık ve boşanma olacağından, uzun vadeli beraberlikler kurulamaz. Bu tür kişiler evliliğe; sözel olarak bir ömür boyu beraberlik için iyi günde kötü günde diye başlanır. Sonra...Yazının Devamı>>

               İnsanoğlu dünyaya gelmesinden itibaren mutlu olmayı bekler. Bunun nasıl olacağını bilmezse de beklentisi hep süreklidir. Dünya üstünde mutluluk formülü ortaya koyan olmamıştır. Ne modern tıp, ne sosyal veya ekonomik bilgiler bunu ortaya koymaktan aciz kalmıştır. Sadece ilahi dinlerde din ve dünya saadetinden söz edilir. Şeker ve şekerli gıdalar aç insanı geçici olarak mutlu eder. Çünkü aç insan kafası midesinde takılı kaldığından asıl..Yazının Devamı>>

               Efendim konu başlığı biraz tuhaf oldu ancak içerik öyle değil. İnsan hayatında oyun ve yaşam şekli sekse dayanır. Tüm psikolojimizin esasını yani hareket tarzını seks oluşturur. İletişimim olabilmesi için buna ihtiyaç vardır. Aksi halde insanın diğer bir kişiye ulaşmak istemesinin mantığı yoktur. Kendi bedeni içerisinde yaşamaya alışmış birisinin sosyalize olmak uğruna başkalarının kaprisini çekmesi tuhaf değil midir? Dünyaya geldiğimde anneye ve dolaysıya babaya muhtaç olan çocuk, gün geçtikçe büyüyüp gelişince kendis...Yazının Devamı>>

               Sahte düşman tabiri psikolojik harp terimlerinden birisidir. Nasıl ki; sahte normal insan olabildiği gibi duyguların yönlendirildiği sahte düşmanlarda vardır. Toplum psikolojisinde güdülemek ve insanları ahırdaki hayvanlar gibi yönetmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Nasıl ki; boğayı istediğiniz yere sevk edebilmek için canını yakan çubukları sırtına saplamakla beraber kırmızı pelerin benzeri argümanlar kullanılmakta ise insanları sürüler halinde kontrol edebilmek için benzeri sahte düşman argümanları ... Yazının Devamı>>

               Efendim bu konu daha önce neden nasıl olduğu sorgulanmamış bir konudur. Sorulan sorunun önemi düşünüldüğünde birçok aydınlatılmamış gerçek ortaya çıkar. Şimdi olumsuzluklar öne alındığında başka canlılar beden sıcaklığı için 10 15 20 25 gibi değerleri kullandıkları gibi insan da normalde 37 dereceyi kullanır. Hani evrim yobazları hep çevresel adaptasyon ve uyumdan söz ederlerken buraya gelince es geçmeyi tercih ederler. Hani anlatımlarda hep çevreye adaptasyon ve evrimleşme sürecinde hep ...Yazının Devamı>>

               Kitabi tanıma göre toplum karşısında iki insanın yaptıkları açık sözleşmedir. Yani herhangi grup veya topluluktan iki kişi süresi belli olmayan (istisna muta nikâhı) zamanda yapılan beraberlik sözleşmesidir. Bu sebeple yapılan işlemde gruplar, topluluklar arası ve cinsiyet farkından değişimler olur. Evlilik sözleşmesi medeni hukuka göre veya toplumsal kurallara göre yapılmaktadır. Elbette bunlara uymayan sade iki kişi arasında yazılı belgeye dayanmayan beraberliklerde vardır.
                    Bura...
Yazının Devamı>>

               İnsanoğlu yaşadığı sürece kendisini ispat çabası içindedir. İçinde olan ben, çeşitli vesilelerle kendisini toplum nezdinde ispat etmeye çalışacaktır. Hedeflenen ben olduğunda bunu olduğu gibi göstermek dürüstlük şartı olarak toplumda gelenek haline gelmiştir. Haklı olmak için yaptıklarının neden, nasıl olduğuna dair gerekçeli açıklama yapmak kendini ispat çabasıdır. Toplum içerisinde yer elde edebilme ve güven sağlamanın asıl sebebi ku...Yazının Devamı>>

               Toplumsal olarak insanlar hep kölelikten kurtulmak için çaba içerisindedir. Neden kendini köle gibi his eden insan özgürleşme çabasına girer. Bu soru hemen kimse tarafından ifade edilmemiştir. Hani bireysel olduğu iddia edilen kişi; hem toplum içerisinde yaşamak isterken hem de aynı topluluğun özgürlüğünü veya kendi adına başkalarına müdahaleyi ister. Çocuğu olduğunda onun hayatına müdahale ederken bile kendi özgürlüğünden..Yazının Devamı>>

               Efendim bilimsel takılan sahtekârlar açıklama yapınca dayanamıyorum. Çünkü sahtekârdan ancak sahtecilik meydana gelir. Şimdi piramitler nasıl yapılmış sorusuna cevap verdiğini düşünenler, daha teknolojinin T sinden habersizdirler. Piramitlerin yapılması sırasında taşların yukarı taşındığını düşünenler tamamen hatalıdırlar. Çünkü 200-250 tonluk kayayı yukarı taşımak ayrı dert, yukarıda yerine oturtup yontmak ayrı derttir. O nedenle piramitler enerji üretim tesisleri olarak işlev gördüklerinden..Yazının Devamı>>

               Obruk kütlenin düşme hareketi sırasında kuzey yarımkürede oluşan su hareketi gibi dönerek inmesidir. Bunu anlamak için evinizin lavabosundaki suyun dönerek inmesini izlemeniz yeterli olacaktır. Dönme şekli kuzey yarımkürede saat dönüş istikametinde, güney yarımkürede tersi şeklindedir. Dünyada akarsularının akma şeklide aynı bu şekildir. Meseleyi detaylı anlamak için mermiden çıkan kurşunun hareket şeklini bilmek gerekir. Namlu ..Yazının Devamı>>

               Yanlış olarak kalp ve gönül birbirine karıştırılan tabirlerdir. Gönül deyince insanın sevdiği istediği şeyler akla gelir. Bazen çirkin şeyleri isteyen gönül, insanı kötü durumlara sokar. Bilindiği üzere hep dert yanmamız; ey gönül nedir senin elinden çektiğim, beni yese düşürdün, kötü durumlara soktun şeklindedir. Sanki yabancı bir kişi varmış gibi konuşuruz. Hatta OKB denilen rahatsızlıkta kişi istemediği halde bazı işleri yapması zorunlu gibi algılayarak  ..Yazının Devamı>>

               Dünyada hastalık niye olur şeklinde kimse soru sorulmamıştır. Garip bir durum olsa gerektir. Belki her hastalığın özelliğine göre oluş sebebi vardır şeklinde söyleyebilirsiniz. Ancak var olmak peşinde olan canlıların, nasıl olurda; yok olmak peşinde hastalık üreteceğinin mantığı yoktur. Hani Darvin’in evrim görüşünde olanlar canlanmayı açıklarken, şuuru yerinde olan varlıktan söz ederler. Peki, burası dediğiniz gibide; neden hastalık ve yaşlanma ile..Yazının Devamı>>

               Sevgi her insanı kurtuluşa rahatlığa götürmez. Çünkü insanlar, neyi sevip neyi sevmeyeceğini bilemez. Sevgi neticesi iyi güzel olan yol, rahat huzur, mutluluk verirken tüm insanlar buna kavuşamaz. Gerçekte sonsuz mutluluğa kavuşmak çok güzeldir. Mutlu olmuş kişi sonuçta çevresindekilere mutluluk verir. Mutsuz kişi ise mutsuzluk aşılar. Gerçek kurtuluş sonsuz saadettedir. Geçici olduğu bilinen huzur ve mutluluk kişiyi rahatlık sağlamaz.
              Her bi...
Yazının Devamı>>

              Sevgi ve dostluk insanı mutlu ederken, mutluluk hırsızları ortalıkta cirit atmaktadırlar. Günümüz insanının en önemli hatası, sevgi ve düşmanlık nasıldır, kimlere karşı uygulanır, bilememektir. Yarabbi sevgi hırsızlarından davacıyım. İçimi yakmaktadırlar. Benim sevgiye aşka bakışımı değiştirdiler. Bu tür yankesici, dolandırıcı, alçak tabiatlı kişilerden nefret ediyorum. Benim sevgi ve aşk dünyamı yıkmaya çalışan, sevgisiz kılmaya çalışanları, sana havale ediyorum. Hepimiz sanırız ki; bu tür insanlar çok azdır. Hayır, şu anda dünyamda..Yazının Devamı>>

              Adalet duygusu insanda ergenlikle gelişen duygudur. Çocukken adalet duygusu olmaz. Buluğ çağı ile başlayan süreç çocukluktan yetişkinliğe geçişin ana temasını belirler. Çocukta olmaması nedendir. Şu ana kadar hiçbir bilim adamı bu konuya el atmamış atamamıştır. Yetişkinlerin hayatta öncelikle itirazları hırsızlık yolsuzluk ve haksızlığa karşıdır. Gerçi çocukta oluşan; kardeşler arası haksızlığa büyük ölçüde kıskançlık şeklinde davranış geliştirirler. Bu ..Yazının Devamı>>

              Tohum toprağa düşmeden yeşermez. Bu olay tüm dünyada bilinmesine rağmen sorgulanmayan olaydır. Tohum düştüğü yerde uygun ortam bulamazsa, yeşeremez. Bu durumda ortamdan aldığı acaba besin ve oksijen midir? Yoksa ortamdan aldığı farklı enerjiler var mıdır? Dünyada bu sorunun cevabını kimse düşünmemektedir. Eğer denilen gibi besin maddeleri ile beslenme ve büyüme olmakta ise nasıl olurda; cenin beden dışında büyütülemez. Mutlaka anne rahmine ihtiyaç duyar. Hatta her toprak bazı tohumla...Yazının Devamı>>

              İnsanoğlu yaşadığı sürece çevresindekilerden sürekli beklenti içerisindedir. Bu çeşitli ifadelerle çağrı, davet yaparak kendisini gösterir. Davet edemeyen kimse sosyal olarak yalnızlığa mahkûm kalır. İnsan iç dünyasına, dış dünyadan davette bulunmaktadır. Davet edip iç dünyama girmek istemeyenlere karşı savunma mekanizmaları oluşturmak zorunda kalırım. Çünkü çağrıma ayak uydurmayan benim dostum olamaz. Dış dünyadaki kişiler içine alabilmek için başvurmuş kişilik özelliklerine dikkat ederler. Nit...Yazının Devamı>>

              İtibar; kişiliklerin önündeki yaşamda kıymetli, değerli olabilmesi için yapmaları gerekli hareketlerin bütünüdür. Dürüst, namuslu, çalışkan olmayı sağlar. İtibar veya itibarsızlık geçmişte yapılanların karşılığı olarak karşımıza çıkar. Düşüncesizce hareketler yapıp ardından benim sözlerim ve davranışlarıma itibar edilmiyor denmekte ise toplum nazarında, derecelenme yapılıyor demektir. Burada asıl ortaya konan fert ve kişi olabilmektir. Kişilik özellikleri ve değerlendirilmesi ayrı şeylerdir. Lider kadro ile altta..Yazının Devamı>>

              Zafer sarhoşluğu euphoria, orgazm, trans hali bazı kişilere göre mutluluk, rahatlama, aşırı coşku hali, duygu durum kabarması gibi tanımlamalar içermektedir. Tanımlarda tarif edilen duygusal coşku hali yapay olarak alkol ve benzeri uyuşturucular ile de yapılmaktadır. Bu hoş hal hemen tüm insanların kazanmak istedikleri ortak özelliktir. Hedefler ne doğrultuda şekillendi ise oraya ulaşma amacı için yaşanması ve yapılması gerekenler, hepimiz tarafından yapılmak istenir. Nihayette ulaşılması istenilen tek ...Yazının Devamı>>

              Dünya hayatı paraya dayandığını bilmeyen yoktur. En ufak çocuktan, en yaşlı kimseye para ile alakalı bir şey sorsanız, duygularını dile getirecektir. Günümüz dünyasında toplumların güç elde edebilmeleri için paralarının olduğunu bilmeleri gerekir. Bu hal çevredekilere eziyet ve sıkıntı verilmesine sebep olmaktadır. Para sahiplerinin birleşip, kendisinden alttakileri ezmesi; bankacılık sektörü kullanılarak devlet eliyle yapılmaktadır. O nedenle devletlerin ana gayesi paralarını tüm dünya ülkelerinde egemen kılmaktır. İnsan  ...Yazının Devamı>>

              Para dünya ekonomisinin ana metalarından birisidir. Para kullanmayan ve alış veriş yapmayan kimse yoktur. Küçük çocuk hayata başlayınca öncelikle yürüme, konuşma öğrendikten sonra hesap
yapmayı ve istediği basit şeyleri satın almayı öğrenecektir. Satın alma işlevinden sonra aidiyet duygusu ile paraya sahip olmayı ve onunla isteklerine kavuşmayı öğrenen çocuk; buluğ çağıyla beraber ben
duygusunu geliştirir. İçerisine neler koymakta ise o ev, kişilik özelliklerini oluşturur. ...
Yazının Devamı>>

              İnsanoğlu dünyaya geldiğinde çırılçıplaktır. Giderken de bir miktar bez parçasına sarılarak mezara konur. Yaşadığı sürece gelirken de, giderken de yanında olmayanları, mülkiyetine geçirmek ister. Bu düşünce bedeninde eksiklik olanda da, olmayanda da mevcuttur. Bedeni muhafaza etmek duygusu ile malı muhafaza etmek veya ele geçirmek duyguları aynı yerden köken alır. Varlık içerisinde yoklukla, varlıktan yokluğa düşmek ayrı şeylerdir. Tüm bunlar aidiyet duygusunun gelişmesinden meydana çıkar. Aidiyet duygusu   ...Yazının Devamı>>

              Temenni ve dua insanın kendisini ifade biçimidir. Dua veya istekte bulunmak için hayata bakış biçiminin önemi büyüktür. Bildiğiniz üzere eski vaiz, Başbakana daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetine kötü dua etmiş. Bir insan diğer bir kişi hakkında temennide bulunmak için üzerinde hak sahibi olmak veya kendi hakkının yendiğini düşünmek durumundadır. Ben hakkımı yediğini düşündüğüm kimse hakkında görüş bildiririm. Farklı olarak, ülke ve kişiler hakkında  ...Yazının Devamı>>

              Asimetrik savaş, genel anlamda güçsüz olanın, güçlü olana karşı oluşturduğu savunma biçimi olarak özetlenebilir. Bu savaşın temel nitelikleri; toplum içerisinde güçsüz olanlar ile güçlü olanların beraber yaşama şeklini belirler. Savaş iki ayrı grup veya insanın çatışması demektir. Asimetrik savaş dendiğinde ise farklı kategorilerde kişilerin birbirlerine saldırmasıdır. Toplum içerisinde bu tür...Yazının Devamı>>

              Fantezi kelime anlamı olarak hayal edilen dış dünya gerçekleri demektir. Değişik ifade ile kişiyi kışkırtan harekete geçiren dış hareketlilik olarak tanımlanabilir. İç dünya ile dış dünyanın birbirine senkron hareketi veya hayal dünyasında pembe hayaller içerisinde canlılık söz konusudur. İç dünyası olmayan kişinin, dış dünyası olamaz. Çünkü herkes iç dünyada ne kadar zengin materyale sahipse, dış dünyada da o kadar fantezi sahibi olabilir. Yaşam ..Yazının Devamı>>

              İnsanoğlu dünyaya geldikten sonra hayalleri ile birçok gerçekleri düşünürken aslında gerçekle hayalin ne olup nerede karıştığını ayrıştıramaz. Hayaller o denli geniştir ki maddenin yapabileceği algılayabileceği gerçek olmaktan çok uzaktır. Madde manayı anlamaz. Sadece yaşar. Neyin gerçek, neyin bilim kurgu olduğunu anlamak kişiler arasında fark oluşturur. Bu durumda gerçek. ..Yazının Devamı>>

              Bakın ütopik gibi görünen bu hadise insanları ve dünyayı yönetmek için çalışma sahalarını oluşturur. Şu anda hemen tüm gelişmiş ülkelerin yapmaya çalıştığı bilgisayar teknolojisine geçmiş insanların sınırlarını belirleme amacına yöneliktir. Bu işlev para sahiplerinin en önemli hedeflerinden birisidir. Makinelerin insan beynine komut verebilmeleri için sistem doğru oluşturulmalıdır ki; istenilen yönde kullanılsın. Daha insan beyni ve bedeninin nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olmadan bu şekilde araştırmalara...Yazının Devamı>>

              Kadın dünyası anlatmak için iyi bir tabir olarak görülmekte olan umutsuzluk ve kadın olma toplum hayatı başarısını belirleyen önemli faktörlerden birisidir. Çünkü kadının umudunun yıkılması; dünyanın geleceğinin olmaması demektir. Diğer ifade ile dünyanın sonu kıyametin gelişi ile eşdeğerdir. Çünkü gelen nesillere umut aşılayamayan annenin varlığı, çoğul anne olmanın önündeki önemli engellerden birisidir. Bu durum ise nüfusun gerilemesi anlamı taşır. Çocuk olması umudun dünyaya yeni gelen ...Yazının Devamı>>

              Yakında olan Yargıtay açıklamasından sonra insan psikolojisi üzerine bu yazıyı yazmak gereği duydum. Bu yazının yazılışının aslen ne diyorlar başlığı altında iletişim psikolojisine etki eden faktörleri irdelemektir. Olayların 28 Şubat sürecinde nasıl olduğu konusu bizleri ilgilendirmemekle beraber insanların hangi psikoloji ile ne demek istedikleri konusu aydınlatılmalıdır. Bugün Sayın Metin Özer in konuşmasını TGRT FM de ...Yazının Devamı>>

              İnsan psikolojisinde acelecilik ve sabırsızlık her zaman olağan davranış şeklidir. Normal insan psikolojisinde elde etmek istediği şeyi mutlak çabucak sabırsız biçimde ele geçirmek ister. Asıl hedeflenen istek olduğunda gerçekleşmesi demektir. Düşüncemde istek belirdiğinde ulaşmak için çaba gayret çalışma göstermek gerekmeden olmasını istemek demektir. Aslen ol emri ile rabbimizin yaratmasına ortak olmak demektir. Çalışmak ve o şekilde istekleri oluşması kul olan bizler için mutlak gerekli iken zaman  ...Yazının Devamı>>

              Efendim şu ana kadar biimsel gerçekler adına denilip film sanayisine malzeme hazırlayanlar; düşünme yeteneğini kullanamayan geri zekâlıların dediği şekilde genetiğe olayı bağlamışlardır. Aslen genetik yazılım ile oluşsa idi; çocuk anne karnında belli dönemde büyümesini kesmeden şişmanlamadan dışarı çıkmazdı. Bakın dediğimi biraz açıklayayım. Şimdi diyelim ki; şişmanlık geni var. Bu gen kiminde 15 yaşında kiminde 35 de kiminde 45 den sonra devreye giriyor. Bu durum teknik olarak ..Yazının Devamı>>

              Oyun hemen herkesin meşru görüp hayatının belli kesitinde yaptığı işlevdir. Çocukluk yaş grubunda daha fazla sonrasında ihtiyaçları ve sağlıkları el verdiği nispetle yapılanlar olarak karşımıza çıkar. Çocuk yaşamında, çalışmayı bilmeden oyun isteği nereden kaynaklanır. Kimse sorunun cevabını aramadan sürekli eskilerin malayani dedikleri davranış biçimlerini benimsemiş olarak yaşamlarına devam eder. Mesela çocuk gelişiminde oyun çok önemli deyip; sade oyun oynatarak eğitim verdiklerin  ..Yazının Devamı>>

              İnsan bedeni dünya ve kâinatta olanlar hepsi belli frekansta çalışmaktadır. Hareket sağlanması için mutlaka elektromanyetik frekansa ihtiyaç vardır. Frekans yani salınım olmadan hiçbir şey hareket edemez. Aslen yatay veya dikey harekette yapılan hareketler zamanı ve canlılığı oluşturur. Bu eksen hareketlerinin küçük salınımlar yapması büyük salınım yapan maddeler içerisinde hareket etmeyi gerektirir. Ancak salınım yaparken katı  ..Yazının Devamı>>

              Efendim şu ana kadar yazdığımız konular arasında hep teferruat vardı. Teferruat asıl konuyu unutturmamalıdır. Her kim dünyaya geldiyse yaşıyorsa iletişimi var olduğu içindir. Başkası ile iletişime girmeyen ondan enerji alamayan kimse yaşamına devam edemez. Bakın en önemi konu burasıdır. Konuşamayan kimse el veya göz teması ile en azından yakınında olarak manyetik duygu teması ile iletişime girmektedir. Eğer yakınında birisi olmadığında (insan olması şart değil) yalnızlık hissi ile beraber hemen çöküntü başlar..Yazının Devamı>>

              Konu fazlaca önemlidir. İnsanlar arasında gösteriş yapmadan yaşamak şimdilerde mümkün değildir. Çocuklarımızın gösteriş yapanlara bakarak hareketlerini düzenlemeleri; büyükleri ayrıca rahatsız etmektedir. Başkalarına yapılan gösteriş o derecelere varmıştır ki; insanlar en özeli olması gerekli yatak odalarını başkalarına göstermek hatta sekslerini dışarıda gösterme şeklinde yaşamak gibi hayvanlaşmaya gitmişlerdir. Gösteriş iç dünyanın onaylatılması amacıyla yapılmaktadır. İç dünyanın, dış dünyaya ona..Yazının Devamı>>

              Bir veya başlangıç; var olan her şeyin başlangıcı demektir. Başlangıç veya birin önemi nerede başlar. Eğer doğum zamanı bilinmeseydi canlının yaşı bilinemezdi. Canlılar yaşam içerisinde doğar büyür veya büyüyemez ancak mutlaka doğan herkes ölür. Canlının maddi yaşamı da manevi yaşamı da zamanı bir olacak şekilde doğumu yapılır ve artık ölüm zamanı için kum saati çalışmaya başlamıştır. Bir başlangıç ve miattır. Elbette her yaratılmışın başlangıcı olduğu gibi yaratanın ise miladı yoktur. Çünkü zaman ..Yazının Devamı>>

              Işık saçmak için önce yanmak gerektir. Maddi veya manevi yanlışın hiç önemi yoktur. Bu söz Mevlana Celalettin Rumi hazretlerine aittir. Gerçekten yanmak her madde ve mana için önemli kavramdır. Yanmadan bir şey olunmaz. Yanmak içinse oksijene veya elektriğe ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi olmasa yanmak yeteri derecede olamaz. Elektrik oksijensiz yakar ve ışık saçar. Herhangi yanıcı madde oksijenle bir araya gelirse yanma başlar ve ışıma olur. Yanma patlama veya yavaş şekilde olabilir.  ..Yazının Devamı>>

              Gösteriş yapmak, insan olan herkesin uygulamaya çalıştığı vakıadır. Hayvanlar gösteriş yapmaz. Gösteriş, ruhumuzun başkalarından üstün olduğumuzu göstermek amacıyla uyguladığı hayat tarzıdır. İfade biçimi olarak dış dünyaya oynayan kendisini orada yer elde etmeye çalışan ferdin, sürekli yaptığı bir hareket tarzıdır. Az veya çok gösteriş yapmak istemeyen kimse olmaz. Bunun iman veya imansızlıkla alakası yoktur. Peki, gösteriş yapmak neden dış dünyaya açılmak istekliğinde olan insanın yaptığı  ..Yazının Devamı>>

              Berzah sınır perde aralık geçiş zonu gibi anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar hayat için kullanıldığında hayat sınırı olan ölüm ve ölümden sonra olacaklar anlatılmaktadır. Bizim konumuz sınırı geçiş olabilmesi mutlak olan ölüm hayatı değildir. Aslen enerjinin olduğu her yerde mutlak geçiş zonları veya sınırlar olmak durumundadır. Perdeleme enerjinin ana kuralıdır. Enerji olabilmesi için perdeleme mekanizmasının olması, enerjinin belli akılla hareket ettiğinin de göstergesidir. Bu akıl enerjiye yön verebilmekse,..Yazının Devamı>>

              Natürel ve doğal insan; yapmacıklık katılmamış sunileştirilmemiş demektir. Doğallıkta uzaklaşmak, insan doğasında vardır. Dünyamız ve diğer yaratılmışlarda sunilik ve yapmacıklık yok iken insan olan her yerde natüralist yapıdan uzaklaşma vardır. Çıplaklaşma elbiselerden sıyrılma natüralist demek değildir. Organik tarım organik ürünleri diyerek, katışıksız ilave edilmeden yetiştirilmiş ürünler söz konusu edilirken, insanın ihlaslı ve açık yürekli oluşu, neden prim yapmaz anlamış değilim. Aslında meselenin özünde tüm d..Yazının Devamı>>

              Temel güven duygusu insanın toplumlaşırken elde edeceği ve tek başına ayaklar üstünde durmasını sağlayan ana duygulardan biridir. Çocukta güçlü babanın varlığı ile hayat bulan temel güven duygusu; erişkinliğe geçiş sürecinde önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Hayatta başarı elde etmenin temel kuralı bilmek ve yaptığına güvenmektir. Yapılan işte güven sağlamayan kimse karşısındakine güven vermeyeceğinden ikna kabiliyeti olmaz. İkna kabiliyeti olmayan yaptığı işin doğruluğuna, yanlışlığına ..Yazının Devamı>>

              Mısırda darbe neden yapılmıştır. Bu soru çoğumuzun cevabını aramadığı bir gerçek olarak karşımızdadır. Mursi %50 nin üzerine seçim zaferi ile iktidara gelirken demokrasi zaferi söyleminde bulunanlar, iktidarın Müslüman olmasını hazım edemediler. Görünür sebep budur. Asıl sebep ise bunların çok ötesindedir. Gerçek sebebi görmek istemeyenler; uşaklık yapmaya devam edenlerdir. Ama unutmasınlar ki; zalime zulmünde yardımcı olanı Cenabı Hak, o zalime musallat edermiş. O zalimin zulmünden  ..Yazının Devamı>>

              Günümüz insanının en önemli problemlerinden biri olan toplum ruh sağlığı kişilik gelişimi ve bireysel ruh sağlığı açısından en önemli değerlerden birisidir. Toplum ruhu önemli iken insan ruhu önemsiz midir? Elbette değildir. Asıl önemli olan kişinin ruh sağlığıdır. Peki, o zaman kişinin ve toplumun ruh sağlığı açısından ne yapılmaktadır. Sorunun cevabı koca bir hiçtir. İnsan ruhu veya toplum ruhu nasıl olmalıdır. Öncelikle bir şeyin varlığını kabul etmek lazımdır ki ayağa kaldırılabilsin. Öncelikle bunun nasıl olduğu ..Yazının Devamı>>

              Dünyamızın yaşı tahmin edilse de gerçek zaman sayılamaz. Evrimciler ve materyalist felsefe düşüncesindekiler olayları ,gelişim sürecini zamana ve çevresel olaylara bağlamaktadırlar. Ancak çevresel olaylar özellikle insanlardan ve yaşayan canlılardan da etkilenmektedir. Etkilenme şekli enerji transferi şeklinde olmaktadır. İnsan bedeni dünyaya veya kâinata göre oransal çok küçük olsa da çok büyük bir enerji taşımaktadır. O nedenle içerisinde bulunulan dünyamız her bir ferdin yaşamı dolaysıyla enerji ve şekil ..Yazının Devamı>>

              Çocukluktan itibaren iyi ve kötü ayırımı verilemeyen kişiler sonralarında yaşadıkları çelişkiler dolaysıyla çeşitli bağımlılıklara yakalanırlar. Bu sıkıntıların giderilmesi için kişide bağımlılık gelişmesi yerine obsesyon denilen düşünce bozuklukları meydana gelir. Obsesyon bir nevi bağımlılıktır. Sürekli yaptığı işi yapmazsa rahatsızlık his eder. Alkol kumar ve seks bağımlılığı ile obsesyon arasında nasıl bağıntı var diyebilirsiniz. Burada öne...Yazının Devamı>>

              Efendim bugünkü konumuz hemen herkesin kullanıp önemsemediği ancak hayatımızın dönüm noktalarında dikkate alınması gerekli dönemlerdir. Coğrafi açıdan bakıldığında hedeflenecek koordinatları, dünya üstünde belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak dikkat ederseniz dünyada yaşarken bunu kullanırsınız, dünya dışına çıktığımızda kullanılabilecek değerler farklılaşır. Bu durumda referans noktası olarak kişi kendisi ile....Yazının Devamı>>

              Bu söz bilim adamlarının sıklıkla kullandıkları başlıktır. Sözcük, hayatın sırlarını çözme yolunda ilerlediklerini söyleyen insanlar, ufacık gelişmeye bile yol açamamışlardır. Bilimsel yayınlarda prim yapmanın en önemli göstergesi, toplumda saygınlık oluşturacak konuda ilk defa bilgi verebilmektir. Talep edilen, insanlara baş olabilmektir. Elde edilen saygınlıklar birikerek asıl yaratıcının yaptığı, yaratma ameliyesine ortak olma çaba...Yazının Devamı>>

              Marketlere gittiğinizde paranızın son kuruşuna kadar harcatmadan sizi bırakmazlar. Sadece bu sebeple marketlerde satış stratejileri uygulanmaktadır. Ancak bunu bilen kişi sayısı o kadar sınırlıdır ki; anlamak mümkün değildir. Toplumsal felaket haline dönen konu yetkililerce görmezden gelinmekte zaten ortada görüntü olmadığı içinde insanlar şikâyetçi olmamaktadır. Bu işten kim karlı çıkmakta; elbette sermaye sahipleridir...Yazının Devamı>>

              Canlı cansız dünyada olan varlıkların kendilerine has elektromanyetik yapısı vardır. Bu yapı varlığa hayat canlılık kazandırır. Dünya yaşamının temel unsuru enerjidir. Başlangıçta var olan enerji dünya üstündekilere verilmemiş olsaydı dünya olmazdı. Yani var olabilmek için her şeyin başında enerjiye ihtiyaç vardır. Dünyada tanımlanamayan tek şey enerjidir. Enerjide akıl yoktur. Çünkü var olmak için başka varlığa ihtiyaç duyulan...Yazının Devamı>>

              Tedricî yet prensibi sosyolojik bir tabir olsa da genel anlamda her kesimde kullanılmaktadır. Aşama olarak yıkım demektir. Aslen basamaklanma demek olan tedriciyet kullanımda ise yıkılma şeklinde hayata geçer. Siyasi ve makam hesapları yapılan kişileri ortadan kaldırmak için üst mevkilerde kullanılagelen metottur. Siyaset insanları öğüten kıyma makinesine benzer. Genel anlamda en yakındaki kişi veya işi ortadan kaldırma  .Yazının Devamı>>

              Efendim şu ana kadar yazılan makaleler içerisinde böyle yazı bulamazsınız. Bu konuda çalışan enstitüler ve şirketler dünyada mevcuttur. Grupların amacı örgütsel faaliyet içerisine girmek isteyen kişileri yönlendirip, çizgisini belirlemektir. Ortak çalıştıkları gizli istihbarat teşkilatları vardır. Görünen o ki; faaliyetlere girmek isteyen kişinin gelişmekte olan ülkede yaşaması, çok parası olması ve ülkesini yönetmeye talip olması .Yazının Devamı>>

              Efendim sitemizde somut olarak kullanılan davranış sebeplerine değinmeye devam ediyoruz. Faydasız ilim, ilim değildir. Ne kadar çok insana faydalı olabilirsek o kadar medeni oluruz. İnsan hayatında elde edilmek istenenler ve istenmeyenler olarak düşünüldüğünde, istenmeyenlerden kaçmak, istenenleri ise elde etmek konusunda sıkıntı çekildiği bilinmektedir. İnsan dünyaya geldiğinde öncelikle yaşadığı çevreyi tanımaya çalış.Yazının Devamı>>

              İntikam hesaplaşma öç alma rövanş çektiği acıyı karşı tarafa verme kendisine yapılan dolaysıyla üste çıkma gibi anlamlar taşır. Toplumlarda ve fertlerde intikam duygusu hareket noktası olarak referansı belirler. Karşılıklı alış veriş neticesi olan hesap görme durumu iki ayrı varlık arasında yapılmaktadır. Hesaplaşma ve karşılık verme; hesaba inanan ve inanmayan herkesin ortak düşüncesidir. İntikam duyusu ile hareket eden birisi kendisi.Yazının Devamı>>

              Kişilik çatışması denince iki ayrı insan arasında olan çatışmadan söz etmek gerekir. Diğer ifade ile iç dünyaların aralarında olan uyumsuzluklar ve karşılaşmalar neticesi çatışma, uyumsuzluk sıkıntı ortaya çıkartırlar. Kendini evrim ile gelişip büyüdüğünü iddia edenler; çatışan kişilikler arası problemleri deneme yanılma ve kırgınlıklar ile neden çözememişlerdir. Hani evrimcilerin saf salaklıkları vardır ya; maddenin enerji yazılımını ke..Yazının Devamı>>

              Kadın milyoner iş kadını olunca çalışmaktan, eş aramaya fırsat bulamayıp internete ilan vermiş. Kadının fazla değil 18 milyon dolar gibi mütevazı bir serveti varmış, yaşı uygunmuş, önüne gelen herkes okumuş okumamış eşi olmak için CV göndermiş. Oh ne güzel, toplum piyango kültürüne alıştığı için ya bana çıkarsa ümidi ile para ve kadına kavuşacaklar. Paranın sağladığı tüm sosyal imkânlar şanslı kişiye ulaşacak; ha evlilikten mutluluk ve h.Yazının Devamı>>

              Korku imparatorluğu yaşam biçimi olarak toplum hayatında sürekli karşımızda bulunur. Gerçi yakın dönemde idare şekillerinde darbe kültürü ile yoğrulmuşlar farklı davranış sergileyemezler. Çünkü gördükleri ve uyguladıkları sistem farklı uygulamayı kaldıracak özellikte değildir. Her insan kendine göre sevdiğini, düzgün çalıştığını, dürüst olduğunu ifade eder. Ama gerçek böyle değildir.
Genelde dış .
Yazının Devamı>>

              Dünyada şu ana kadar kişilik üzerine yapılan araştırmalarda çocuklarda görülen ruhsal hastalıkların ve kişiliğin temelde genetik olduğu bu sebeple beyinde bazı yapısal değişimlerin araştırıldığı bilinmektedir. Yalnız bilimsel yalanlar ve eksiklikler burada da tam gaz devam etmektedir. Şimdi bir düşünelim tek hücre yazılımındaki genetik faktörler organize olmuş ve ardışık hareketleri ne kadar kavrama yeteneğine sahiptir. Kişilik denildiğinde . .Yazının Devamı>>

              Efendim, insanın hem içinde hem dışında olanları denetleme mekanizmasının nasıl çalıştığını anlatabilmek gayesine girdik. Ulusal olmak, iç dünya gerçeklerine uygun adaletli insaflı ve dikkatli davranmayı gerektirir. Ulusal olmak, iç dünya gerçeğidir. Uluslararası olmak ise dış dünyada ayakta kalmak gibidir. Beden dış dünya ile ayni şekilde çalışır. İç dünyada ulusal olduğunu iddia edip; dış dünya gerçeklerini anlatmamak hatta onları.Yazının Devamı>>

              İnsan hayatı bedensel olarak anne karnında yaklaşık 38 haftada gelişir. Ancak dünya hayatında oluşan kişilik çok daha uzun sürelerde olgunlaşmaktadır. Bedensel olgunlaşma her organa ait zamanlar için farklılık göstermektedir. Mesela beyin gelişimi genelde 14 yaş sınırı ile belirirken cinsel gelişim ortam sıcaklığına bağlı olarak 12-13 yaştan 20 yaşa kadar çıkabilmektedir. Kas ve iskelet yapısının gelişimi de 18-20 yaş sınırına gi .Yazının Devamı>>

              İnsan neden isyan eder. İsyan itiraz etme, şeytanlaşma, kabul etmeme, razı gelmeme şeklinde isimlendirilebilir. Ne için isyan ederiz. İç dünya ve dış dünyaya itiraz etmek ne demektir. Önüne gelene razı olmak ile itiraz etmek arasında sınır nasıl olmalıdır. Herkes aynı hücre yapısından meydana gelerek dünyada yaşasa da; bazısı yaşadıklarına itiraz etmekte isyan etmekte o şekilde yaşam istememektedir. İsyan etmek dinin emirlerine .Yazının Devamı>>

              Sadakat ve aldatmak yabancı literatürde geçerliliği olmayan, boş küme oluşumu gösteren bir hal veya durumdur. Sözcüğe dikkat ederseniz bağlılığı olmayan birisinin sadakat ve aldatmasından söz edilmez. Ben eğer birisine bağlı olduğumu düşünmekte isem sadakatimden veya aldatmadığımdan söz edilebilir. Aksi halde sadakatten söz edilme imkânı kalmayacaktır. Peki, evrimleştiği söylenen, kendi başına hayatımız şekillendirdi..Yazının Devamı>>

              İnsanlar çevreye görünümlerinde asıl yapılarını kamufle edip görüntü vermek isterler. Giyilen elbise, yapılan makyaj ve diğer dış görünüşe ait unsurların hepsi bak ben güçlü ve zindeyim demenin başka usulüdür. Aslında beni beğenmen için yapmaktayım, her ne kadar kendim için makyaj yapıyorum deseler de; asıl giyim ve makyaj dışarıdaki insanların beğenisini kazanmak içindir. Ben iç dünyamda yaşamakta isem, neden dış ..Yazının Devamı>>

              İletişim şekli olarak maddi ve manevi duygu alışverişinde temel kural, benim için ne yaptın sorusudur. Her türlü ilişkide maddi veya manevi olsun bu esas geçerlidir. Kişiler sormaz ise de; iletişimde karşılıklı harekette bulunmanın temel kuralı, benim için ne yaptın sorusunun cevabı olmaktadır. Kendisi için bir şeyler yapmadan karşılığını verilmeden beklemek kendi için yapmak olur. Sevginin ve duygunun alış veriş şekli de böyledir. Bana...Yazının Devamı>>

              Her kişi, toplum içindeki konuşmasını açık şekilde vermez. Şifre kırma insanları mutsuz ve huzursuz edebildiğinden kalpten geçen istek ve arzular her şekilde açıklanmaması gerekir. Kalpten geçen gerçek düşünceleri söylemeye kalksak, kimse bizim yüzümüze bakmaz. İşimiz gücümüz sürekli biçimde zevk ve eğlence elde edebilmektir. Yaptığımız işleri de bilemediğimizden kendimizi kandırmak durumunda kalırız. Halkın arasında iken Yazının Devamı>>

              Yağcılık ve yağdanlık çalışan elemanların yıpranmaması için kullanılan sistemdir. Yağdanlık olmazsa çalışan elemanlar için sürtünme artığından dolayı hemen ısınır ve kırılmaya uğrarlar. Aslen makine elemanlarının arasında film tabakası oluşturmadan, çalıştıramazsınız. Sürtünmenin artması, elemanların fazla çalışmadan dolayı aşınması sağlamakta ise kullanılan malzeme kalitesi de önem taşımaktadır. İnsan psikolojisinde.Yazının Devamı>>

              Kişilik oluşumlarında aritmetikte kullanılan toplama, çıkarma, bölme ve çarpma metotları sık kullanılır. Nasıl ki; toplama ve çıkarma işlemi kişiliğe uygulanır. Bölme işlemi de kişiliğe uygulanır. Peki, bu işlemler neden insana uygulanır. Neticede kişiliğin eksilmesi başkası lehine büyüme, aşktan deli divane olmayı açıklamaktadır. Bunu kimler nasıl yapar. Kişilik ile oynamalarda hedef nedir. İnsan ile oynamak bu kadar kolay mı, olmaktadır.. .Yazının Devamı>>

              İnsan kararsız bir varlıktır. Hayvanda olmayan kararsızlık, insanoğlu için olağandır. Akil baliğ olan her insan, yaşamı boyunca ikili durumlarda karar vermek zorunluğundadır. Doktor olarak sormak gerekir; atasının maymundan geldiğini söyleyen evrim yobazları ve inançsızlar acaba insanın evrimleşirken kararı nasıl uyguladığını ve doğruyu bulduğunu açıklamaktadır. Hani olmayan proteinler bir araya gelerek, daha önce hiç görmedikleri .Yazının Devamı>>

              Konumuz olan gurbet, ne taraftan bakıldığı ile meydana gelmektedir. Yani öncelikle hangi dünyada kaldığımız ve nereden bakmamız ile şekillenir. Kendimi sürekli dünyadaki zevk ve eğlenceler ile meşgul olmakla mutlu olabileceği sanmakta isem sonucu, bir gün gurbet hasretini çekeceğimdir. Çünkü ölüm her haliyle gelmektedir. Ben kendimi nerede his ediyorsam vatanım orasıdır. Sürekli kalınacak yer belli iken, geçici olan yeri kesin vatan .Yazının Devamı>>

              Korku insan hayatındaki ortak noktalardan birisidir. Her insan korkar ama korkudan korkmak her insanda olmaz. Korku her insanda olurda, korkudan korkmak ne demektir. Bunu makine yapabilir mi? Evrimleşme olduğunu iddia ettikleri canlının korkması bilmediği yerde ilerlemesi ise neden korktuğu yerde ilerlediğini söylenen insan; korkudan korkar. Çok zayıf ve güçsüz olan birisinin korkudan korkması ile daha az veya çok daha .Yazının Devamı>>

              Günümüz insanın en önemli sıkıntılarından birisi zihinsel olarak enerjisinin olmamasıdır. Zihinsel enerjinin diğer tanımı, ruhsal olarak canlı ve heyecanlı yapının olmaması şeklinde anlatılabilir. Bazı kişiler vardır, ruhsal olarak hareket etmek istemezler, bitip tükenmiş yapı sergilerler. Bazıları ise her önüne geldiği yere saldırırlar. Çevreye enerji saçan, onlardan beklentileri olmaksızın etrafındaki insanları maniple etmekte olduğu görülmektedir. Bu tip zinde insanl  .Yazının Devamı>>

              Erkeksi veya kadınsı yaşam demek si li ve sığ lı yaşam demektir. Toplum arasında konuşmalar ve davranışlarda erkeksilik ve kadınsılık takılan bir lakap gibi kişiyi yaftalamaktır. Davranış biçimi aslen kişileri yönlendirmek amacıyla yapılan iştir. Yani toplumu yönetmenin güçlü olanlar tarafından uygulanan yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üstünde güçlü olan kişiler kast sisteminde sinekleri idare edebilmek, aslen tanrılığa oynamak için .Yazının Devamı>>

              Dünya üstünde yaşam sürdüğü müddetçe kişiler yanındaki veya uzağındakileri hiç fark etmez ne konuştuğunu ne yaptığını öğrenmek istemişlerdir. İletişim bu şekilde hareket ile başlar. Merakın şekillenmesi enerjinin hareket tarzından meydana gelir. Her insan yaşadığında başkası ile kendisini kıyaslamak durumunda olduğu için araştırmacı davranış kalıbı tercih eder. Dünya hareketlerinin biçimlenmesi bu şekilde olmaktadır. Kıskanma .Yazının Devamı>>

              Efendim şu ana kadar yazılarımız dolaysıyla bizlere teveccüh gösteren sayın okuyucularımızdan gelen talep üzerine bu tür olayın gelişim şekillerini anlatmak için yazıyı kaleme aldık. Okuyucular fark etmişlerdir yazılan yazıların doğruluk testleri kendileri tarafından kolayca yapılabilir. Yazılarımızda başkalarının ifade etmediği şeyler özellikle bizim konularımızı oluşturmaktadır. Amerika veya gelişmiş ülkelerin en önemli sıkıntılarından birisi patlama  .Yazının Devamı>>

              İnsan hayatında sevgi duymak o yöne gitmeyi gerektirirken nefret ise oradan uzaklaşma hareketini sağlamaktadır. Yani hareket sevgi veya nefret ile olur. Bir kişiye işi zorla yaptırsanız, çok kısa sürede o iş bırakılır. Çünkü zorlama iş olmaz. Öncelikle bilgisayar ve diğer makineleri kullanacak kimse yoksa alet çalışmaz. Bunu gibi insan makinesini çalıştıran içimizdeki sevgidir duygudur. Sevgi olumlu görülen tarafa çağırırken nef ...Yazının Devamı>>

              Öyle bir harekât ki; dünyanın içini ve dışını ilgilendiriyor. İç ve dış dünya insanoğlunun hayatının özetidir. İç dünyada ve dış dünyada yaşanan zamanlar vardır. Aslen birde dünyada olmadığı zaman vardır ancak şimdiki konumuz o değildir. İç ve dış dünyayı önceleri tarif etmiştik ancak tekrar kısa olarak tarif edelim. İç ve dış dünya dediğimizde insanın duygu ve düşünceleri dışarıya aitse dış dünya tanımına içindeki fırtına ve sellere aitse iç dünyası ...Yazının Devamı>>

              Birçok insan aslında kendisine farklı hitap edilmesinden dolayı rahatsızdır. Çevre kendimizi olduğumuzdan farklı nitelendirir. Aslında cimri diyorlar ancak tutumluyum çünkü çok yokluk çektim, bazı geceler karnım aç yattığını çok net hatırlıyorum. Aslında bana kötü kalpli diyorlar, ama çevrenin bu şekilde demeleri doğru değil. Kimse kimsenin iç dünyasındaki yaşadıkları ve düşündüklerini bilemez. Herkes kendi iç yapısını belli esaslara göre   .Yazının Devamı>>

              Sulandırma kimyada ve birçok yerde kullanılan tekniktir. Sosyal ve toplumsal yapı belli kriterleri ve özellikleri olan kimyasal reaksiyonlara benzer. Toplumsal veya sosyal özellikleri beğenmeyip değiştirmek isterseniz, yollardan bir tanesi sosyal sulandırmadır. Toplumlar hayat kendilerine has özellikler ve teknikler ile hayat bulur. Bu kurallar manzumesi gelenek görenek adı altında şekillenir ve toplumsal kültürü oluşturur.  .Yazının Devamı>>

              Problem budur? Ben özgürlük savaşçısı olarak piyasaya çıktım. Ama köleliği savunuyorum. İnsanlar layık olduğu köleliktir ve köle olmak durumundadır. Ya ben neler söylüyorum aslında ben özgürlük savunucusu idim, herkese özgürlükten söz etmem lazımdı, ne oldu bana, bir anda farklılaştım. Yoksa önceden de mi kölelik savunuyordum nedir? Ben kendimi tanıyamıyorum, ne oldu bana? Yoksa kafayı mı yedim yoksa dünyadaki.Yazının Devamı>>

              İç dünya ile dış dünya kişinin hayatının iki yarım küresidir. Bu iki küre içinde kişi bir orada bir burada özgür olmaya çalışmaktadır. Ancak içinde ve dışında özgürlük çabası bazı karışıklıkları beraberinde getirir. İç dünyada ben istediğim gibi düşünebilip hareket edebilirim. Burada yaptığım işler beni bağlar ancak dış dünyada hareketlerimin başka insanları engellemesi veya onlara zarar vermesi dış dünyadaki, özgür davranışın önündeki en .Yazının Devamı>>

              Anne ne ise baba o derler elbette babalığı tatmayan anne, anneliği tatmayan baba duygularının aynı mı, değişik mi olduğunu bilemez. Ancak gerçek anlamda babalık duygusunu yaşayan babalar annelere göre daha azdır. Annelik duygusunu yaşayan anneler babalara oranla daha fazladır. Anne yaşamın her zamanında sıcaklık ve şefkat unsuru olarak karşımıza çıkar. Ancak çocuklara bakış açısı anlamında farklı düşünce yapıları görebi..Yazının Devamı>>

              Efendim öyle bir konu ki; tüm dünyanın peşinde olduğu ve yaşadığını sandığı gerçek veya görünüm diye ifade ettiği hayallerdir. Dünyada olan her şey enerjinin yansımasıdır. Mesela elektrik üretmek için manyetik akıyı hareket ettirirsiniz, onun hareketi ile elektrik üretmeye başlarsınız. Aslında manyetik hayalin, enerji şekline dönmesidir. Statik yani durağan enerji ile dinamik enerji arasında da, hareket ile hareketsizlik gibi farklılık vardır..Yazının Devamı>>

              Fitne imtihan demektir. İmtihan olabilmesi için sorunun iki cevabı var olmalıdır. İnsanların huzurlu ve mutlu yaşamaları için psikolojinin ne gibi önlemler alması gerekliliği, batılı ilimseller tarafından ifade edilememiştir. Onlar daha toplumların nasıl yaşaması gerekliliği hakkında bilgi ve görüş sahibi değildirler. Bir arada yaşarken kaide ve kuralların toplumsal ve sosyolojik açıdan hedef taşıması ve bu düzenin kişiler tarafından benimsenerek .Yazının Devamı>>

              PSY diye bir adam çıkıp Kore’nin Gangnam bölgesi insanlarının yapısını anlatıp, dünyada bir milyardan fazla izlenme rekorları kırıyor. Sadece bir video sitesindeki rakamla bu asıl rakam ise 4-5 milyarın çok üstünde yani altı milyar nüfusu olduğu söylenen dünyamızda hemen izlemeyen kalmamış gibi. Eskilerden büyük zata sormuşlar çevren nasıl diye; demiş ki falanca bu insanlara baş oldu gerisini sen düşün. Böyle bir dünya neyi  .Yazının Devamı>>

              Beden ve konuşma dili aynı beden aynı ruh içinde neden birbirinden farklı davranır. Bu sorunun cevabı yoktur. Tıbbi bilgiler anlatılırken, söylenen nöroloji sıfır bir kuramına göre çalışır. Ya vardır veya yoktur derler. Hatta konuşma merkezleri söylenirken iki adet merkezden söz ederler ama bu merkezlerin duygu ve düşünce farklılığını açıklamak gibi yaklaşılmaları bulunmamaktadır. Beden dili duyguları ifade ederken, konuşma dili  .Yazının Devamı>>

              Tönnies’in Sınıflandırması
a. Cemaat (Gemeinschaft) : Duygusal ilişkilerin hâkim olduğu bireylerin tük kişilikleriyle grup değerlerine bağlı olduğu gruplar.
Cemaat üyeleri arasında sıcak, samimi, içten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.
b. Cemiyet  
.Yazının Devamı>>

               Her insan çok para kazanmak ister. Bazısı şu nedenle bazısı bu nedenle gerekçe söyler. Burada her insan derken çok istisnai durumlar söz edilmemektedir. İnsan neden para kazanmak ister. İnsan nefis denen enerjiyi taşıdığı için benlik davasında bulunur. Yani her şey kendi içindir, dünya kendisi etrafında dönmektedir. Benim düşüncelerim denildiğinde, kişilik özellikleri ortaya çıkmaktadır. Kişilik nedir; olaylar karşısında davranış   .Yazının Devamı>>

               Şiddetin içselleşmesi tanımından önce şiddet nedir ve neden yapılır bunu ayrıştırmak gerekir. Şiddet kişinin saldırgan ve öfke duygularından köken alan, karşı tarafı veya kendini yok etmeyi amaçlayan, davranış biçimidir. Ancak şiddet ve agresyon denen hayvanca duyguların yaygınlaşması; insanlıktan çıkmış olmayı gerektirmektedir. Günümüzde şiddet hemen her kesimde uygulanmaktadır. Kim, nerede, kime gücü yetiyorsa  .Yazının Devamı>>

               Başarılı olabilmek için bilgi ve yetenek yetmez şarttır. Asıl önemli olan hitap ettiğiniz kesimin gözünde yer edinmenizdir. Olmazsa, olmaz şart budur. Dünyada bilgisi ve yeteneği çok kişi olabilir ama baktığı yön istenilen ve talep edilen değilse işe yaramaz. Dünya başarısına bakanların kullandıkları yöntem ve araçlar ile dini başarıya baktıkları yöntem ve araçlar farklıdır. Eğer insanlardan istediğiminiz talepleri, kendinizin oluşturduğu şekle getirirs  .Yazının Devamı>>

               Ret edilme korkusu, çoğu insanın ortak problemidir. Bu sebeple insanlar risk alamazlar. Hayatlarında risk almamak, başarıyı ve kendisini kötü his edilmesine sebep olur. Depresyonların ve genelde psikiyatrik hastalıkların temelini oluşturur. Yaşam enerjisinin, çocukluk yaşta bloke edilmesi ile erişkin yaşta durdurulması arasında, ciddi farklılık vardır. Büyüyüp gelişen fidanın, zaman geçip belli ölçülere geldiğinde dallarında budama yap  .Yazının Devamı>>

               Sarılmak ve kucaklamak insan için olmazsa olmazlardan fakat evrim açısından düşünüldüğünde anlam taşımayan olgudur. İnsan neden sarılmak ister de, hayvanlarda sarılmak yoktur. Hayvanlar sadece çiftleşme döneminde temas haline geçerler. Ama bunun dışında sarılmak gibi gayretleri hiç olmaz. Bakın dikkat edin sarılmak ve cinsel ilişki birbirleri ile çok fazla alakası olmayan hareketlerdir. Sarılmak sadece bedenle yapılmaz.   .Yazının Devamı>>

               Bu söz toplum içinde bol miktarda kullanılan ve kendisine değer atfetmiş kişiler arasında tercih edilen sözdür. Kendisini ve başkasını belli değerlendirmeler ile kısaca yorumlar ve olmayan değerini üste taşır. Genelde yokluk ve güçsüzlük çeken kişiler bu sözcüğün arkasına sığınır. Benim arkam var, senin görmediğin duymadığın güçlere sahibim, bak seni ne yaparım. Genelde konuşmaların arkası boştur. Çok nadir olarak arkasında  .Yazının Devamı>>

               Sosyal antropoloji; insan tarihi olarak isimlendirilir. İnsan tarihi kültürleri ve psikolojinin şekillenmesinde rol alan sosyokültürel yapının nasıl ortaya çıktığını araştıran bilimdir. Yanlış olarak ortaya koyanlarca evrim ve biyoloji konusuna da ilave edilmiştir. Bilmedikleri ilmi, sanki varmış gibi göstermek pozitif yaklaşımdan kaynaklanır. Ancak pozitif yaklaşım dedikleri fen ilimleri konusunda, ortaçağ Avrupa’sının ve Hristiyan bağnazlığının .Yazının Devamı>>

               Sahte bayrak, ne demektir. Devletler ve yöneticiler kişilerin önüne hedefler ve idealler koyar. Bu idealler bazen kendi öz kültürden kaynaklanır, bazen dış güç ve mihrakların dayatması neticesi gelişir. Toplumlara idealler ve bayrak olabilecek değerler vermezseniz, toplumsal hareketlerde söz sahibi olamazsınız. Bir psikiyatrist olarak bunlarla benim ne alakam var, şeklinde düşünebilirsiniz. Ancak bireysel psikoloji ve toplum psikolojisi beraber seyir.Yazının Devamı>>

               İnsan neden konuşmak ister de, hayvan konuşmak istemez mi, yoksa hayvan tek başına hayatını sürdürebilir mi? Yaşayan herkes eğer akıl hastası değilse konuşmak isteyecektir. Şu ana kadar kimse konuşmak istememiş değildir. Ben konuşmak ve paylaşmak için arkadaşım olsun isterim. Eğer ben istemem diyen var ise neden toplum içinde yaşadığını sormak lazımdır. Konuşmak ilişki şeklidir. Yanındaki ve yöresindeki kişileri kabul etmede .Yazının Devamı>>

               Umutsuzluk ve gelecekten beklenti kesilmesi, insan hayatının olmazıdır. Gelecek beklentisi tükendiğinde, kişinin enerjisi bitmiştir. Dünyaya her gelen kişi, kendisine göre yaşam enerjisi taşımaktadır. Yaşam enerjisi bazı insanda değişik aşamalarından geçerken artar, bazısında azalır. Tüm bunlar hayatımızın değişmez, gerçekleridir. Bu enerjinin parlayıp bileylenerek keskin hale gelmesi ile kunt ve hareketsiz kalması arasında bulunduğu ortam ve çevrenin çok fazla etkisi vardır. Enerji fazlalığı ve noksanlığında .Yazının Devamı>>

               İnsanın yalnız kaldığında zaman ve toplum içinde iken gösterdiği, tavır değişikliği olarak özetlenebilir. Topluma ait kültürel değerler, kişiye yüklenen misyon, kişinin konumu ve kimler karşısında olduğu; sosyal maskenin takılması için gereklidir. Aslında bir nevi ikiyüzlülüktür. İçi dışı bir olmamaktır. Kişi neden sosyal maske takmak ihtiyacını hatta zaruretini duyar. Hani maddeden meydana geldiği söylenen birisinin, başkalarına kendini farklı .Yazının Devamı>>

               Sosyete devrimi, beyaz devrim, tatlı devrim isimlendirmesinde bulunulabilir. Genel anlamda insanların hassas ve önem verdikleri olmazlar vardır. Toplumsal olarak veya gruplar aşamasında yapılmakta olan olmazlar, başkaları veya diğer toplumlar tarafından değiştirilmek ve yerine yenisini koymak amacıyla uygulanan esasların tümüne denmektedir. İnsan kültürü ve sosyal yapısıyla bütündür. Bir tarafını alıp, diğer tarafını kabul etmiyorum, diyemezsin .Yazının Devamı>>

               1993 yılında zehirlenme neticesi, görev başında iken vefat eden Turgut ÖZAL yakınlarda mezarının açılması ile hiçbir organının çürümediği, sapsağlam kaldığı ve iç organlarda muhtelif zehirler tespit edildiğini öğrendik. Buraya kadar bir takım şayialar var idi. Ama netice tüm çıplaklığı ile meydana çıktı ki; rahmetli ÖZAL şehit edilmiş. Şehit edilmiş olmak, vatan uğruna çalışanlar için erdemdir, fazilettir. Yaradan bu sebeple şehitlere ölü .Yazının Devamı>>

               İç dünya, dış dünya tabiri psikiyatristlerin girmediği konudur. Çünkü iç dünyaya ait hastalıklar görülse de; ruhsal yapının mevcudiyetini materyalist anlayış kabul etmez. Avrupa ve batının materyalist yapısı bilim konusunda fakir kalmalarına, yani ortaçağ ve hatta ilkçağ karanlığında kalmalarına sebep olmuştur. Hastalıklar tanımlanırken şizofren denildiğinde otistik dünya tabirini iç dünya diye koyarlar. Ama bilinmelidir ki; her insan hayatında ..Yazının Devamı>>

               sebepsiz kötü bir şey olacakmış hissi ile hareket etmek, ayrı sıkıntı sebebi olmaktadır. Genelde tüm insanların içim içime dar geliyor şeklinde ifade ettikleri, ....Yazının Devamı>>

              Söylenilen sözcüklerin tam tersi anlam içermesi ironizm olarak isimlendirilir. Aslen alay etmek veya başkalarını güldürmek amacıyla kullanılmaktadır. Birisinin yalan söylediğini fark etsek; o kişiden kaçma eğilimi gösteririz. Tek başına çıkıp şov yaptığını söyleyenin gösterisini izlemek, kadınların daha fazla hoşlandıkları eğlence şeklidir. Asılda yapılan ironiden başka şey değildir. Birisi başkaları ile dalga geçerken, bazıları neden gülm..Yazının Devamı>>

              Efendim kendiliğinden olanlar veya herhangi bir sebeple meydana gelenler diye toplum arasında anlayış biçimi vardır. Kendisini bilimsel olduğunu düşünenler ile kara düzen yaşayanlar arasında gidip gelmeler ve hareketlilik bu sebepten olmaktadır. Bazen bilimsel olduğunu söyleyenler öne geçmekte bazen de diğer kara düzen yaşayanlar öne geçmektedir. Eğer kara düzen yaşamak isteyen birisine, yaşam nasıl olmakta derseniz her şeyin k.Yazının Devamı>>

 

 

              Efendim konu çok derin ve sırlarla dolu ancak büyüklerimizin anlattığı kadarıyla ve dilimizin dönmeye
çalıştığınca anlatmaya çalışalım. Hayatımız dünyaya gelmekle mezar arasında kendi içimizi veya dışımızı seyretmek ve
izlemekle geçmektedir. Yani her insan ömrü boyunca yaptığı izleme ya kendisini veya çevresindekilere bakarak
yapılmaktad
..Yazının Devamı>>;

              Kararsızlık, insanlar arasında çok sık görülen psikiyatrik bulgudur. Günümüz insanı karasızlıktan büyük sıkıntı içindedir. Hatta büyük çaplı kazaların oluş dinamiğinde, karasızların rolü inkâr edilemez. Karasız kimse, devamlı hata yapmaktadır. Verdiği kararı inanç ve net olarak uygulamadığında, çevreye inandırıcılığı olmayacaktır. Bu durumlar kişinin karasızlığının daha artmasına yol açar ve hareket kısıtlılığı olur. Sıkıntı ve belirsizlik h ...Yazının Devamı>>

              Efendim burada okuyacaklarınızı herhangi bir yerde bulamazsınız. Bu çalışma yılların psikiyatri tecrübesi ile ortaya konmuş çalışmadır. Bu konuyu işlemeden bir fıkra ile başlamak istiyorum. Adamın birisi Amerika kıyılarında dolaşırken kumlara saplanmış sihirli lamba bulur. Lamba ile uğraşırken içeriden cin çıkar. Dile benden ne dilersen dedikten sonra ama fazla bir şey isteme çünkü çok yorgunum der. Adam düşünür taşınır, uçak korkusu vardır ...Yazının Devamı>>

              Magnezyum; hipertansiyondan şeker hastalığına depresyondan gebelik zehirlenmelerine kemik hastalıklarından alerjik hastalıklara ve epilepsilere kadar etki gösteren pozitif veya alkali özellikli bir elementtir. Bu elementin pozitif ve pozitiflime özelliği meselenin püf noktasını oluşturmaktadır. Böyle sitede neden çok detay bilgi gibi görünen konuya girdik. Acaba denilen kadar etkili bir element mi? O zaman bu maddeyi verdiğimizde...Yazının Devamı>>

              İngilizcede şekil vermek, uygun olduğu kararını vermek anlamı taşımaktadır. Burada şekil vermek benim kararırım ve onayım olan şekil demektir. İkinci bir öge; uygun görülen iş veya organize hareketin başlangıcını başkasının yapmış olması gerekmektedir. Sosyal psikolojinin eğitim sahasına giren tabir lider olmuş kişinin kararlı davranışı sayesinde olaylara yön vermek anlamı da taşımaktadır. Devlet ve yönetim aşamasında şekillendirme ...Yazının Devamı>>

              Efendim halk arası tabirleri veya atasözleri bizden yaşça büyüklerin tecrübesi neticesi meydana gelmiş sözlerdir.
İlimseller bu tip sözleri hurafe ve kocakarı sözleri olarak değerlendirir. Ama her tecrübe hayatta yenilen kazıkların bileşkesi
olduğundan meselenin doğru yanı görülmek istenmez. Müzikle tedavi konusunda Osmanlı da ve Selçuklularda uygulanan
sistem tabiat
 
...Yazının Devamı>>

              İnsan cesedi evrimleşmediği için hem çürür, hem çürümez. Bu ne demek şimdi diyebilirsiniz? Ancak benim anlamadığım ve soru sormak istediğim bir konu var. Hani evrimciler hayvandan geldiklerini iddia ediyorlar ya; işte hayvandan gelip bedenlerine hayvani yazılım yapmışların cesetleri mutlaka çürür. Ancak sevgi ve aşkı olanın bedeni öldükten sonrada çürümez. Bir tanesi çıkıp açıklama yapıyor. Yok, olağan üstü şartlar bir araya geldiği  ...Yazının Devamı>>

              Happiness, well-being, felicity, bliss, blissfulness, elation, glory, heaven, nirvana, weal, welfare, well-being: sense of well-being, smile: smiles ve daha birçokları, ağzı olan mutluluk hakkında söz söylemiş. Günümüzde kafa çekip, kendisinden geçmek anlamı taşır. Yapılan müziklere ve dünyanın ifade tarzına bakarsanız, bağırıp çağırmak, garip acayip sesler çıkararak vech haline ulaşmak anlamındadır. İnançsızların mutluluk a...Yazının Devamı>>

              Kıyamet derdini bilseydik, dünyada dert diye bir şey tanımazdık. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattir. Her iman sahibi kimsenin, ölümü çok hatırlaması gerekir. Ölümü çok hatırlamak, emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü, çok hatırlayınız!)
(Ölümden
...Yazının Devamı>>

              apılan araştırmalarda görülmüş ki; uçan pilotlarda en sık kalp nöropsikiyatrik hastalıklar ve kanserden ölüm mevcuttur. Bu meslek grubunda olan hastalıkların kalpte birinci sıraya yerleşmesinde sebep uçuş yüksekliğinde manyetosferin etkinliğinin diğer bölgelere göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yanlış olarak kozmik radyasyon diye bir tabir tutturmuşlar. Bilindiği üzere manyetosferin’in başlama sınırı belli olmamakla ...Yazının Devamı>>

              Ensest, aile içerisi cinsel ilişki demektir. Neden olur sorusuna; materyalist veya evrimcilerin cevap vermesi mümkün değildir. Çünkü hücresel olarak faaliyet gösteren tek ünitenin, toplumsal olarak hareketi nasıl olabilir? Başka bir gerçek, tek hücreden meydana gelen beyin veya böbrek, nasıl olurda hücreler arasında iletişimde bulunur. Haberleşmesi yetmediği gibi beraberce davranıp, çevresindeki insanları seçerek, aralarından...Yazının Devamı>>

              Gelin, kaynana kavgaları insanlığın var olduğundan beri olagelen ve en sık görülen problemlerdendir. Sıkıntı aradaki kıskançlıktan kaynaklanır. Bilinir ki; kaynana hiçbir şekilde geline tahammül edemez. Herkesin bildiği kıskançlık duygusu olsa da; çözüm hiçbir şekilde üretilmez. Peki, kıskançlık duygusunun temelinde ne vardır. İnsan bir kişiyi aynı şekilde sevmekte mi ki; kıskançlık duygusu beraber devam etsin. Gelin kaynana ...Yazının Devamı>>

              Özenmek duygusunu insan olup ta tatmayan yoktur. En fakirden en zengine kadar herkeste az veya çok bu duygu vardır. Bu duygunun sanki sadece fakirde olur zenginde olmaz şeklinde düşünülebilir. Zengin fakirin nesine özenir. Mutlaka özeneceği bir şey vardır. Mesela Vehbi Koç o kadar servetine rağmen sokakta sağlıkla soğanı cücüğü ile iştahla yiyen adama özenmiştir. Bunu sadece ufak bir örnek olarak verdim. Diğer birisi, Sakıp Sabancı o ...Yazının Devamı>>

              Münakaşa nefsimizin çok hoşlandığı aslında psikolojik yapımızı bozan, uygunsuz harekettir. Her hareket tarzı gibi münakaşa, kendi içerisinde dengeli yapı sergileyemeyen kişinin, çevreye karşı gösterdiği davranış biçimi olarak karşımıza çıkar. Münakaşa seven karakterler, çevre ile diyaloğu rahat olmayan, sıkıntılı tiplerdir. Hareket tarzı insanı olumsuz, kavgacı ve diyaloğa girmeyen negatif yapıda olarak gösterir. Münakaşa edenleri toplu...Yazının Devamı>>

              Dünyada bu konu çok önem kazanmıştır. Her yerde yapılanlara senin yerine ben yaparım demek hâkim olmuştur. Bu durum insanları kontrol altında tutmanın en önemli şekillerindedir. Düşünceye ipotek koyma ve değişik düşünme şeklinin engellenmesi, devletin var olabilmesi ve güçlü kişilerin liderlik yapabilmesi için gereklidir. Ben senin yerine yaparım bir yönetim biçimidir. Devletler halkına yaptıkları gibi devletler kendi arasında güçlülüğüne g ...Yazının Devamı>>

              Kerim Arapçadan başka karşılığı olmayan sözcüktür. Taşıdığı anlam ancak insanın anlayacağı kadardır. Bu tabiri hayvanlar, anlayamaz. Hayvan gibi olanlarda anlayamaz. Genç insanların anlaması da mümkün değildir. Peki, nasıl bir özelliktir ki; cismen kalıp olan görülen insanda, bazısı anlamakta bazısı yararlılık veya zarar vermeme olarak tanımlamaktadır. Cömertlik ve verme, maddi olarak yaşamakta olan insanın veya hayvanın ...Yazının Devamı>>

              Kendinden geçmek istemek insanlığın nereden çıktığı belli olmayan talebidir. Bundan neler çıkmamıştır ki; insanlar aklını kayıp etmek istemiş, uyuşturucu, alkol benzeri maddeler ile geçici sarhoşluklar peşinde olmuş, çalgı aletleriyle eğlenerek kendisinden geçmek istemiş vb. binlerle olay; kendisini meşgul etmek oyalamak yoluna saptırmıştır. Acaba tamamen mekanik olduğu söylenen insan, neden kendisinden ve düşünce silsilesinden ...Yazının Devamı>>

              Kelime anlamı olarak eşit davranış biçimidir. Diplomasi açısından değerlendirildiğinde; eşitleme çabası olarak ifade edilebilir. Mesela Alman devleti kendi ülkesinde Türk vatandaşlarına mülk edinme hakkı vermişse, Türkiye Cumhuriyeti’n inde Alman vatandaşlarına mülk edinme hakkı vermesi şeklindedir. Asıl bizim anlatmak istediğimiz, insanları etkileme sanatı olarak mütekabiliyet ne demektir? Eşit davranış biçimi insanları en kolay etkiley. ...Yazının Devamı>>

              Konumuzun başlığı biraz garip olsa da, kültür ve sosyal problemleri, güneydoğuda kanayan yarayı çözümlemek için yazılmış yazı olduğu bilinmelidir. Devletin memurunu tayin ederken yaptığı uygulama vardır.  Eş durumu ve benzeri sebeple devlette memur olacak kişi, istediği yere tayini talep eder. Gerekçe bulamayan memurlar ise aldığı sicile veya şark görevlendirmesi adı altında, kırsal alana gönderilir. Askerin ve polisin doğu ve güneydoğu tayinleri müddet belli olmak kaydıyla yapılır. Bu esaslara dik...Yazının Devamı>>

              Efendim konu başlığını görünce, felsefecinin konusu gibi gelebilir. Ancak olay toplumsal öfke ve saldırganlık duygusunun ortaya çıkışından sonuna kadar oluşumunu özetlemesi açısından önemlidir. Toplumsal kavgalar gruplaşmaya bölümeye sebep olur. Milletler arası savaşmanın temelinde, insandaki aidiyet duygusu ile bulundğu toplumu savunma ihtiyacı olur. Şu anda yaşayan toplumlara baktığımızda milletler gruplara, gruplar mezhe...Yazının Devamı>>

              Dedikodu birilerini kötülemek ve dolaysıyla kendini yüceltmek amacıyla söylediği sözler ve davranışlar demektir. Bu tür davranışlarının insan beyni ile hiç alakası yoktur. Şimdi düşünebiliyor musunuz konuşma fonksiyonu o şekilde ifade ediliyor ki; içimdeki duygusal ben, ortada olmayan kimse hakkında konuşabilirken aynı zamanda başkalarına kendi üstünlüğümü ifade edebilmekteyim. Aslında ne diyorlar başlığı altında yazılanlarda ...Yazının Devamı>>

              ABD’nin en önemli 3 düşünce kuruluşu 27 Haziran 2012 tarihinde liberallerin kalesi olarak bilinen Brookings’te bir araya gelerek Suriye kriziyle ilgili savaş oyunu oynadı. ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan’ı temsilen üç takım halinde yürütülen ve bir gün süren simülasyonda, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde bombalamalar olması da konuşuldu. Oyunun sonunda Türkiye, Suriye’yi kısmen işgal etti. Esad rejimi düştü. ...Yazının Devamı>>

              Dünyada fay kırıldığında, deprem olmaktadır. Peki, dönen dünyanın merkezkaç bütünlüğü nasıl sağlanmalıdır ki; bunda kırıklar olabilsin. Yani dünya 1666 km /saat hızla dönerken, dünya bütünlüğünü yerçekimi sağlayamaz. Eğer yerçekimi olsa idi hadi dünyayı ve yer kabuğunu anladık diyelim, üstümüzdeki hava tabakası nasıl dururdu. Hadi onu da anladık diyelim, dışarı doğru dönen su tabakası ki; dünyanın ¾ ünü oluşturmakta, ...Yazının Devamı>>

              Sebepsiz baş ağrıları psikiyatri ve nörolojinin en önemli hastalıklarından birisidir. Hastalığın önemi, kişilerin çalışma performanslarını düşürmesi ve sıkıntı meydana getirmesidir. Sebebi bilinmemesi her zaman ki gibi bizi konunun araştırmasına sevk etmiştir. Sebepli baş ağrıları nelerdir. İlk önce onu inceleyelim, sonra diğerlerini inceleriz. Sebepli ağrıların en başında kafa içi basınç artıran, hastalıklar gelmektedir. Kafa içi basınç neden...Yazının Devamı>>

              Kişilik değişimi çok sıklıkla karşılaşmasak ta yaşanan problemlerdendir. Genç adölosan dönem dediğimiz ergenlik ile kişilik oturmaya başlar. Aileler o zamana kadar çok yumuşak, söz dinleyen çocuğun bir anda değişime uğradığını, tanıyamadıklarını ve farklı davranışlar içine girdiklerini söylerler. Çocukların ifadelerinde değişimdir. Yani o zamana kadar içindekileri saklamış, ifade etmemiş birisinin ifadeye başlamasıdır....Yazının Devamı>>

              Feragat etmek; temelde kendi hakkından vaz geçmek ama başkasının lehine vaz geçmek demektir. Feragat etmek insanın medeni olmasının ve sevmesinin ölçüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizleri bu dünyaya gönderen Rabbimiz, can nimetini, sağlığı verirken, gün gelecek verilmiş emaneti olan, canı vereceğimizi bildirmiştir. Şu anda, insanlar belli yaşa gelince ölmektedirler. Aradaki yaşama süresinde farklılık, dünya yaşamına ...Yazının Devamı>>

              Halkı ve toplumu yönetmek için bazı duyguları topluma aşılamanız yönetim şeklinizi belirlemektedir. Toplum eğitimi ve yönlendirilmesinde, kara düzen benim halkım doğrusunu bilir ve üretir şeklinde düşünmek çok yanlıştır. İdarecilerin uzun vadeli bir plan program ile toplumu yönlendirecek yapıyı bilmesi gerekir. Konuya başlarken, Fil eğitiminden söz etmek istiyorum. Fil eğitilmek isteniyorsa öncelikle küçük yaşta alınıp, hapis edilir. Sonra kara elbiseli bakıcı kılığında birisi, devamlı bağlı hayvanı döver. Bir müddet son.Yazının Devamı>>

              Günlük hayatta "vay be, adamın cep telefonunun kamerası 2.0 mp" ya da bende bir makina var "12 MP" gibi sözler duyarız ve "vay be, teknoloji... nerelere kadar geldi" deriz. Hatta bazen "ya bu kamera benim gözümle gördüğümden de net çıkarıyor görüntüleri" falan bile deme cüretinde bulunuruz. İşin aslını yapılan araştırmalar gösteriyor ve bakın teknoloji hala ne kadar aciz; ne kadar basit ve kâinata kıyasla ne kadar geride kalmış. Açıklamayı size çeviriyorum: Kaynak wh: Gözümüz tek bir taslak üze..Yazının Devamı>>

              İnternet üzerinden yayın yapan Pentagon'a yakın Washington Free Beacon'ın haberine göre, Meksika Körfezi ve Amerika'nın stratejik sularında bir ay kadar dolaşan Rus denizaltıdan bölgeden ayrıldıktan sonra haberdar olundu. 2009'dan bu yana ilk kez Amerikan kara sularına yaklaşan Rus denizaltının, Suriye krizi ile birlikte Akdeniz'de artan Rus savaş gemileri ile eş zamanlı faaliyette bulunmasına dikkat çekiliyor. Diğer taraftan ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin savunma harcamalarında önümüzde..Yazının Devamı>>

              Özellikle insanlarda ölümden sonra canlılığını devam ettiren belli dokular vardır. Canlının ölümü derken; kalp ve beyin ölümünden söz edilmektedir. Ölümden sonra canlılığı devam etmekte olan organlar arasında en sık görülen beyin elektriğinin kalbi çalışanlarda önce gitmesi ve sonra kısa sürelide olsa geri gelmesidir. Yalnız yanlış anlaşılmasın bu geri gelmede elektriksel aktivite normal bir düzeyde değildir. Ancak neden bu şekilde olmaktadır, kimse açıklayamaz. Başka bir tecrübemi sizlerle paylaşmak...Yazının Devamı>>

              Çocuklarda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Genelde erkek çocuklarda daha fazla görülmekle beraber kız çocuklarında da görülmektedir. Çocukların genel anlamda ¼ ünde görülür. Görülme sebepleri arasında çeşitli etmenler ifade edilse de; gerçek sebep halen bilinmemektedir. En başta gelen sebep psikojen faktörler denen kıskançlıktır. Genelde çocuklar kardeşlerini veya başka kimseleri kıskandığında, gece altına işerler. Bu durum idrar yolları iltihapları, büyük aptes parazitleri.....Yazının Devamı>>

              Efendim, bu günkü konumuz gerçek insan ve yapay insan nedir? Bu tanımları yapmak istiyorum. Yapay insan tabiri yabancılarda android olarak geçmektedir. Gelişmiş ülkelerin en önemli hedeflerinden birisi android yapımında, başarılı olup olmayacaklarıdır. Gerçi uzaya ve Marsa gitme konusunda başarılı olmayan filimler çevirseler de, onları anlayabilecek gerçek insan olmadığından herkes aval,  aval filmleri seyir etmektedirler. Yapay insan tabiri duygu ve manevi dünyanın olmadığı, insan demektir. Bu durumda olmayan insan şu anda var mıdır, onu sorgulamak lazımdır. Yazanın dediği...Yazının Devamı>>

              Şiddet bir kişi veya topluluğun bir diğer kişi ve topluluk üzerinde yaptığı tahakkümdür. Yapılan tahakküm neticesi karşı tarafta fiziksel veya ruhsal belirtiler görülür. Şiddetin çeşitleri vardır. Toplumun en fazla bildiği şiddet, fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet silah olabilecek aletler ile yapılabildiği gibi darp ve cebir ile ifade edilen dövmekle de yapılabilir. Yapılmak şekli açısından; dövmek, ısırmak, tartaklamak, tekme atmak, eşya fırlatmak, hastalıkta yardım etmemek, silahla, bıçakla saldırmak gibi özetlenebilir. T...Yazının Devamı>>

              Efendim her zamandaki gibi şu ana kadar kimsenin yazmadıklarını, yazmak ve değişik somut bakış açısı ile olayı çözümlemek düşüncesiyle, kaleme aldık. Daha önceki yazılarda özellikle ülkeme saldırıları nasıl engellerim, tıp dilinde hastalıktan profilaksi nasıl yapılmalıdır anlatırken, şimdi somut vakıa haline gelmiş bir olayın çözümünü sunmak istiyorum. Gerçi bu makale şeklinde genel okuyucunun bilgisine sunmak bazı mahsurlar oluştursa da, zararı yok elimizden geldiğince güzel vatanıma hizmet etmek...Yazının Devamı>>

              Öfke şiddete döndüğünde bizler ne yapmalıyız. Toplum mühendisliği açısından, insanı ve grubu okumak çok önemlidir. Eğer toplumsal ve bireysel şiddetin sebebini bilmezseniz; vereceğiniz reçete insanların telef olmasına sebep olur. Şu anda maalesef dünyada yeteri kadar bu işin ilmini bilen yoktur. Aslında psikiyatriye yapılan kötülük, topluma yapılmış demektir. En büyük kötülüğü ise Freud yapmıştır. Bilmediği şeyler üstünden hüküm yürütmüş ve kendi dininin esaslarını tüm insanlığa ya ...Yazının Devamı>>

              Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı hiç açmadım.
Hatta Babanım bile anahtarı yoktu.
Annem evimizin bir parçası gibiydi, hep evdeydi.
Her yere birlikte giderdik, zaten öyle çok da gidilecek bir yer yoktu ki. En büyük eğlencemiz sokaklarda oynamaktı.
Sokakta oynamak diye bir kavram vardı yani.
Cafelerde, ..
.Yazının Devamı>>

              Avusturyalı maceracı Felix Baumgartner dünyanın en yüksekten atlayan kişisi olmak için ikinci denemesini de başarıyla tamamladı.Felix Baumgartner, yeryüzünden 29 km yükseldikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık dört dakika serbest düşüşten sonra paraşütle New Mexico Çölü'ne indi. Baumgartner, 38 kilometreden atlayacağı rekor denemesini önümüzdeki haftalarda yapacak. Baumgartner, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen, basınç ve yüksek ısıya dayanaklı özel bir astronot kı .Yazının Devamı>>

              Diğer sitelerde ve psikiyatristlerde bulamayacağınız, fakat bizim toplumumuzda çok sık kullandığımız terimdir, sadakat. Sadakat, bireysel yapı içinde yer alamayan bir anlama biçimidir. Yabancı toplumlarda bunu kulüp üyeliği ve indirim uygulanacak insanlar olarak değerlendirirler. Yani devamlı bir yerden alışveriş yapan kişiye yapılan, ekstra indirim şeklinde algılanır. Ancak hadise alt yapı olarak maddi menfaate dayanan, yani alanında, verenin de faydalanabileceği kulüp sistemidir. Bunu belirleyecek kartlar ve üyel.Yazının Devamı>>

              Efendim toplumlar sinirli asabi ve patlamaya hazır bomba gibi her an bağırma ve saldırı içindedir. Toplumda tolerans ve hoş görü, kalmamış durumdadır. Kime baksanız bir şey olmadan dahi, hemen bağırmakta, öfkelenmekte, sinirlenmektedir. Yaş olarak biraz ileride olanlar evladım niye kızıyorsun dediklerinde; sus moruk sen bir şey anlamazsın diye onu da azarlama şekline girerler. Toplumda bu asabi halin çok fazla olması kimse tarafından önemsenmemektedir. Bundan dolayı insanlar ölmekte ve sakat kalabilmekte .Yazının Devamı>>

              Önceki yazımızda toplumsal öfkenin hangi sebepler ile meydan geldiğini ifade etmiştik. Temelde toplumsal öfke, bireysel öfkenin insanlar arasına görevlilerce yayılması ile oluşur. Bu yaymanın da genel anlamda kuralları vardır. İnsanların haksızlık ve adaletsiz diye algıladığı duygusal inanç veya düşünce alanında çatışmalar kullanılarak toplumsal öfke ve arkasından şiddet oluşturulur. Devletlerarasında görevlileri susturmanın usulü; aynı yöntem ile yapan ülkeye karşı önlem almaktır. Bana ne yapılıyorsa ..Yazının Devamı>>

              Başarısızlık duygusu, toplumsal öfkenin başlatılma sebebidir. En önemli hadiselerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum mühendisliği açısından yönetim için insanları hiçbir şey yapamazsın duygusuna kaptırmak, ilerlemeyi ve gelişmeyi engeller. Bilirsiniz biz; Türkiye cumhuriyetinde herhangi bir silah yapmaya kalksak veya yeni bir buluş içinde olsak, birileri karşı çıkıp, sen kim oluyorsun, bizden habersiz, ne işler beceriyorsun, diyerek karşı durur. Bu duygu geri kalmasını istediğimiz ..Yazının Devamı>>

              Toplumsal öfke yazı dizisizine başlamış bulunuyoruz. Bu dizinin en önemli amaçlarından bir tanesi; çevremizde gördüğümüz insanların gruplar halinde öfke krizlerine girip, ortalığı karıştırmalarıdır. Gösteriler diğer insanları huzursuz ederek, toplumsal öfkenin ilerlemesine ve cepheleşmeye yarar. Sonrasında artık yeni yetişen nesiller bile duygularını ifade ederken, bağırmak ve saldırganlık ile kendilerini ifade ederler. Çocuk anne babasından gördüğü öfke krizleri, bağırıp çağırma nöbetlerini, kendini ifade tarzı olarak..Yazının Devamı>>

              HAKKARİ DE GÖREV YAPAN BİR UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN SAYFAMIZA GÖNDERİLEN MESAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUM.....!
              Bu yazdığımı okuyan herkesin bunu paylaşmasını istiyorum bizler Hakkâri Şemdinli de görev yapan uzman çavuşlar olarak tüm arkadaşlarım adına yazıyorum Temmuzun 23 ünden itibaren çatışma devam ediyor ve ana kuzuları can veriyor o. çocukları köyün içinden bizlere ateş açıyor ama bizim yetkimi
..Yazının Devamı>>

              Efendim bu zamana kadar ki yazılarımızda, hep batının çalma zihniyetinden ve ilmin olmadığından söz etmiştik. Her defasında film adamları ve senaryo yazdıklarından, bunları yaparken de hep intihal ile
yaptığını anlatmıştık. Bunu bildiğimiz için elimize bizim de basında yayınlanan, ama asıl Sience dergisinin bu ayki sayısında yayınlanmış olan haberi, konu yaptık. Bizim yandaş medyamızda çıkan hali ile haberi yayınlıyoruz.
Bilim insanl
..Yazının Devamı>>

              Efendim, Silent Guardian silahının Türkiye’ye getirilmesi büyük hayırlara vesile oldu. Çünkü bu sayede insanlar ve bilim adamı geçinenlerin elektromanyetik konusunda hiç bir bilgilerinin olmadığı anlaşıldı. Eğer biraz bilgileri olsaydı, benden fazla itiraz yönünde seslerinin çıkacağına eminim. Daha önceki yazılarımızda elektromanyetik dalgalar ve bunların insan bedenine yaptıkları etkilerle alakalı yeri geldikçe bilgiler vermeye çalışmıştım. Ancak hala görmekteyim ki; ne insanın, ne ortamın, ne de cihazların ..Yazının Devamı>>

              Efendim daha önceki yazılarda hatırlayacaksınız; Irak, Suriye, Türkiye ve İran dörtlüsünde saatli mayın gibi bir çocuğun doğum sancıları başlamış bulunuyor. Suriye Ulusal Konseyi (SUK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında, Suriye’deki Kürtlerin talepleriyle ilgili bir anlaşma imzalanacağı bildirildi. Irak’taki Kürt bölgesinin lideri Mesud Barzani’nin aracılık edeceği toplantıya, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı idd..Yazının Devamı>>

              Dünyada bazı oyunlar sahneye konulurken, aktörler görevlerini yapmaktalar. Amaçlı toplumlar ve amaçsız topluluklar belli yönlere yönlendirilirse, büyük devletler büyüklüğünü sürdürebilir. Vaktiyle
Irak’ta Kürt toplulukları, belli amaçlar doğrultusunda yönlendirildi. Bunu yaparken, Saddam kullanıldı. Zaman zaman din farklılıkları kullanıldı. Neticede kuzey Irak istenen seviyede kontrollü toplum haline getirildi.
Belki biraz u
...Yazının Devamı>>

              Malumunuz ülkemizde gıda sahtekarlıkları yapıldığını görsel ya da işitsel basından öğreniyoruz. Fakat bazı sektörler için rekabet sebebiyle, suyun veya yiyeceğin sahtekarlıkları açıklanmıyor. Yakında damacana sularının içinde pislikler tespit edildiği açıklandı. Hemen arkasından bu şekildeki firmaların açıklanacağı ve deşifre edileceği ifade edildi. Bu durumun hemen arkasından aslında merdiven altı su arıtma üreticilerinin oyunu olduğu, ...Yazının Devamı>>

              Efendim 1950 lerde ABD silikon vadisinde ülkenin gelişmesi ve özel yetkiler verilen şirketlerin üniversiteler ile beraber teknolojiyi üretmeleri amacıyla kurulduğu söylenen özel bölge ve şirketlerdir. Kast sisteminde, ayrıcalıklı topluluk meydana getirmek için bir takım özel kanunlar çıkarmak ve para sahiplerini korumak ilke halindedir. Bilirsiniz komünistler, emperyalist düzene karşı çıktığını söylerken bile, onlarla yakın işbirliği halindedirler. ...Yazının Devamı>>

              Polisin toplumsal olaylarda göstericileri engellemek için kullandığı biber gazı, tazyikli su ve cop artık tarih olacak. Polise "Silent Guardian" adlı elektromanyetik şok dalgası yayan bir cihaz alınıyor. Cihaz, deride yanma hissi oluşturuyor ve hareket kabiliyetini engelliyor.Öğrenildiği kadarıyla İçişleri Bakanlığı bu cihazı almış bile. Olaydan kimsenin haberi yok. Bu olay aslında polisimizin de sağlığına vurulan, büyük bir darbe olacak. Polis halkımı yoksa kendisini mi mikro dalga...Yazının Devamı>>

              Efendim bugüne kadar hep bilinmeyen ve yanlış bilinenleri yazmaya çalıştık. Bu sebeple okuyuculardan gelen yoğun istek üzere bermuda üçgeni ile çalışma yapıp; neticelerini sizlerle paylaşmak istedik. Şu ana kadar Amerika’nın Florida kıyılarına yakın bölgesinde olan, Atlas okyanusunun batısında, Bermuda adaları ile oluşan bölgededir. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami, ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu ...Yazının Devamı>>

              Kendini evrimleşerek ilerlediğini söyleyenler neden tatil yapmak isterler, hâlbuki ataları olan maymunların hiç tatile çıktığı, dünyada işitilmemiştir. Hayvanlarda sadece maymunlar yok, filler zürafalar aslanlar zebralar hep bir arada yaşarken bile, ben tatile çıkıp şuraları gezmek istiyorum diye bir yere gitmezler. Beden ile yaşadığını, her şeyi beynin düşünebildiğini, hatta hayvan deneyleri ile insanda sonuç alabileceği ifade edilen hayvanl..Yazının Devamı>>

              Yaradılışın maksadı, insanın rabbimi yani yaratanını tanımasıdır. Yaratıcısını tanımayan kimse, bu dünyaya amaçsız geldiği düşüncesinde olacaktır. Amaçsızlık insanın yapabileceği hareket şeklinin olmaması demektir. Yani amaçsız olan kişi, serseri mayın gibi başka taraflara kayacaktır. Bazıları diyebilir ki; yaratanı tanısak ne, tanımasak ne fark eder. Çok şey fark eder. Her şeyin başında insanın hareketleri nizam ve intizama kavuşur. İn; ..Yazının Devamı>>

              Psikiyatrik yaklaşımlar, ekonominin düzelmesi için çaba göstermemektedir. Hâlbuki insanların çok fazla çalışması ve zenginleşmesi, toplumun zenginleşmesi demektir. Yunanistan örneğine karşı ülkemiz biraz
daha iyi konumda olsa da, bilinçli bir çalışma yapılmamaktadır. İnsanlar ekonomi ve çalışma konusunda devlet ve siyasilerce canlandırılma yapılabilse, ülkemiz çok fazla ilerleyecektir. Bu olayın farkına varamayan
yöneticiler; .
.Yazının Devamı>>

              Şu ana kadar yılan zehirleri ile alakalı dünyada, neden zehirleyip öldürdüğü konusunda yeteri kadar bilgi yoktur. Yılan zehri içindeki enzimler ve polipeptit denilen maddelerin hiç biri, insanı öldürücü özellikte değildir. Neden bu şekilde ifade edilmektedir. Yılan zehri içindeki enzimler veya polipeptit denilen protein niteliğinde maddeler, yılanın ısırdığı yerde lokal kalmaktadır. Lokal olduğunda, bölgesel olarak yıkım yapabilir. Ama miktar itibariyle bed..Yazının Devamı>>

Yılan zehirinin insan kanına nasıl etki ettiğini görmek için lütfen buraya tıklayınız>>>

              Korkak adil olamaz. Neden olamaz; her zaman kendisi korkusunu ortaya koyacağı için adil olması mümkün değildir. İnsan olan herkeste korku var ise bunun adaletli davranabilmesi mümkün olmaz. Çünkü kendisinden korkmaktadır. Korkak kişinin yönetici olması da mümkün değildir. Bugün ABD nin dünya yöneticiliğine soyunması, dünyanın her hangi bir yerinde çıkacak birisinin elindeki silah ile ABD yi tehdit edeceği ve yok edeceği..Yazının Devamı>>

              Kimyasal olaylarda moleküler arası birleşmeler ve ayrılmalar; hemen her öğrencinin kafasını karıştırmaktadır. Bu tepkimeleri açıklarken konfigürasyon yani şekilsel birleşmeler, elektrokimyasal birleşmeler şeklinde açıklanmaktadır. Organik kimyada, karbon hidrojen azot oksijen bağlantısından söz edilmektedir. Azot işin içine girdiğinde, organik madde başlamış olarak kabul edilir. Kimyasal tepkimeler; endotermik ve ekzotermik .Yazının Devamı>>

              Psikolojik yönlendirme veya yönetme lider vasıflıların uyguladığı davranış biçimdir. Kişilik oturduktan sonra, karnını doyurup asgari ihtiyaçlarını gördüyse, başkalarını yönetme ve baş olma isteği olur. Bu sebeple atalar; erkeğin iki çanağı varsa birisini kıracaksın diyerek erkeğin azmaması için tavsiyede bulunmuşlardır. Her bir fert, baş olmak, tüm güçlerin kendi elinde olmasını ister. Bu istek değişmez kuraldır. İnsanın motivasyonu,.Yazının Devamı>>

              Dünya hızla uyuşturucu batağına saplanmış, gitmektedir. Gün geçtikçe batak artmakta, uyuşturucu bağımlısı insan sayısı artmaktadır. Acaba neden bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Devletler bu konuda hiç önlem almamaktadırlar. Veya başka bir ifade ile yöneticiler, özellikle insanların uyuşup bir şey düşünmeden koyun gibi yaşamasını istemektedirler. İspanya diktatörü Franco, bu sistemi açıkça ifade etmiştir. İnsanları yönetmek için faşist iktidarı benimseyen diktatör insanların düşünmesini .Yazının Devamı>>

              İlmi konularda, geleceğe yönelik, insanlığın önünü açan yapı, üniversitelerde yoktur. Şu ana kadar fütürizmi anlamış, gelişimsel olarak gelecekten insanlara faydalı olanda yoktur. Herkes günü kurtarmak ve insanlardan öne çıkmak istemektedir. Fütürizmin kelime anlamı; geleceğe faydalı olacak görüşler ve düşünceler üretmektir. Aslında sanat ve bina teknolojisinde, tasarımsal fütürizm örnekleri vardır. Ancak bilimde fütürizm yoktur. İslamiyet’e insanlığı geri bırakmış diyenlerin, temelde kendileri gerici ve yobaz oldu..Yazının Devamı>>

              Efendim dünyanın cevap bulamadığı sorulardan bir tanesi de; denizlerde ve okyanuslarda olan sıcak-soğuk su akıntıları neden olmaktadır. Bu sorunun cevabını özellikle vermek gereğini duyduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olduğu iddia edilen İngilizler, daha bu sorunun cevabını bulamadan sıcak su, soğuk sudan daha önce neden donar sorusunu sorup, ödül koymuşlar. Bu sorunun cevabı aslında çok basittir. Ancak ilimsel geçinenler ve devamlı çalma ile belli yere gelenlerin bu soruyu kendi başlarına..Yazının Devamı>>

              Uçak havada göründü, sonra Suriye’den olduğu ifade edilen bir video basına verildi. Sonra uçağın düştüğü yeri Amerikalı dostlarımız zaten eliyle koymuş gibi buluverdiler. Asıl istenen Ülkemizin bunu bahane edip Suriye’ye girmesi idi. Sonra pilotların eşyalarını bulup sapasağlam teslim ettiler. Ancak içinde pilotlarımız yok idi. Sonra senaryo devam etti. Tiyatronun birinci perdesi dediler. Ancak seyirciden istenen çabuklukta cevap  .Yazının Devamı>>

              Bilindiği gibi şehit pilotların kask ve potinleri; cesetlerinden günler önce piyasaya çıktı. Tuhaftır herhangi bir şey olmamış potinler ve kasklar çok sağlammış. Cesetler o kadar sağlam olmasa gerek, anlatıldığı üzere sekiz parçada çıkarılmış. Olaya dışarıdan bakıldığında devlet elinden geleni yapmış ilk dönemde kask ve potinlere ulaşmış, bu şekilde büyük başarı elde etmiş. Meselenin iç yüzüne bakıldığında o kadar masum bir olay olmadığı ortaya çıkıyor. Maalesef bizim siyasiler olayın altında kalmaya devam ediyorla .Yazının Devamı>>

              İyonize ortam neden meydana gelir? Bu soru günümüz tıbbında önemli olarak görülmemektedir. Sebebi bilinmemesindendir. Neden iyonize ortam sıkıntı sebebi olmakladır. Havanın veya bulunan mekânların iyonize olması, insanların o ortamda elektromanyetik radyoaktif ve iyonize eden maddelerin ortama salınmasından meydana gelmektedir. Bu ortamların en önemli belirtileri, havasız sıkıcı ve boğucu algılanmasıdır. Normal şartlarda ortamda nem miktarı arttığında, diğer maddelerde azalma yaptığından sıkıntı olabi ..Yazının Devamı>>

              İnsanın öfkesinin, kıskançlığın, düşmanlığın kinini ifade şekli olarak karşımıza çıkar. Şizofreni ve depresyondaki kişinin suskun olması gayet doğal süreçtir. Bizler evimizde ve çevremizde kızdığımız ve gücendiğimiz bir şeyler yaşadığımızda, hemen susmayı ve içe kapanmayı tercih edebiliriz. Kavgacı ve mücadeleci bir yapının suskunluğu, saldırma öncesi durgunluk gibidir. İçe kapalı birisi kırıldığında bir daha dünyaya bağlı olmayacak şekilde kırılganlığın suskunluğu şeklinde ömür boyu devam edebilir. Çocu ..Yazının Devamı>>

                Şu ana kadar duymadığınız ve öğrenmediğiniz şeyleri bu siteden öğrendiniz. Bunlara devam etmek istiyoruz. Çağın hastalığı AİDS ve Kırım Kongo kene hastalığı insanların baş belası haline gelmiştir. Aslında basit anlamda virüslerin yaptığı tüm hastalıklar insanlığa problem olmaya devam etmektedir. İnsanlık ve tıp şu anda virüslerin ne işe yarayıp nasıl yaşadığını bilmemektedir. Bizlere anlatılan virüslerin hücre paraziti olarak DNA veya RNA taşıdığı ama kendi enerji santralleri olmadığı için başka hücrelerde parazit yaşam..Yazının Devamı>>

                Merhabalar Efendim…
               Aslında ne diyorlar başlığı altında yazdığımız yazılar görüyorum ki; ses getirmeye devam ediyor. Ancak bizim niyetimiz ve anlatmak istediğimiz gerçekler hala uygulama sahasına konulmamaktadır. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, Suriye sınırına savaş çıkarmak için füzeler bataryalar yerleştirilmiş, gazeteler ve yabancı basın hadi bastır der gibi tezahürat tutmakta. Savaş başladı, başlayacak. Arenada boğalar salındı, büyük görüne
..Yazının Devamı>>

                Aslında ne diyorlar başlığı altında yazdığımız yazılar görüyorum ki; ses getirmeye devam ediyor. Ancak bizim niyetimiz ve anlatmak istediğimiz gerçekler hala uygulama sahasına konulmamaktadır. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, Suriye sınırına savaş çıkarmak için füzeler bataryalar yerleştirilmiş, gazeteler ve yabancı basın hadi bastır der gibi tezahürat tutmakta. Savaş başladı, başlayacak. Arenada boğalar salındı, büyük görünecek devletler türbine geçmiş. Ancak benim idarecilerim, maalesef psik ..Yazının Devamı>>

                Merhabalar Efendim…
               Şu an işleyeceğimiz konu, “siyasete odaklanmışız..” şeklinde algılanılmamıza sebebiyet verebilir. Malumunuz her meslek grubunun kendine ait görevi vardır. Bu sebeple sonuçta biz psikiyatrist olduğumuzdan görevimiz gereği, toplumun bireysel ya da toplumsal alandaki psikolojik boyutlarını ele alırız. Bir psikiyatrist olarak biz, güncel olayları da değerlendirip, halkımız üzerinde meydana getirdiği psikolojik rahatsızlıkları, ya da başka
..Yazının Devamı>>

                Efendim öyle bir konuya girdik ki; şu ana kadar dünyada en çok yanlışlığın yapıldığı en fazla bilinmeyenlerin olduğu konulardır. Bilgi kirliliği ve ilimsellerin uydurmaları had safhadadır. Dünyanın elektromanyetik yapısı bilinmediği için gök kubbede oluşan farklılıklar ve kimyasal olaylar birilerinin hikâyesinden öteye geçmez. Bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü uzay dedikleri gidebildikleri nokta 30-40 km yüksekten öteye geçmemiştir. Yani manyetosferin ötesine gidecek uzay aracı yapılmamıştır. Daha yenilerde aya ayak bastığı .Yazının Devamı>>

                Hiç böyle garip soru olur mu dediğinizi işitir gibi oluyorum. Enerji çeşitlerini tanım konusunda başarısız kalan insanoğlu, sıcaklık veya soğukluk konusunda da, aynı başarısızlığı göstermiştir. Sıcaklığı anlamak için mutlak sıfır olarak kullanılan -273 dereceyi bilme zorunluğu vardır. Ancak bunu bilmek demek, sıcaklığı anlamak değildir. Çünkü mutlak sıfır, helyum gazının donmaya uğradığı sıcaklıktır. Mutlak sıfırın asıl önemli tanımı; hareketin başladığı noktadır. Mutlak sıfırda maddeleşmiş enerjinin, hareketsizliği...Yazının Devamı>>

                Yemek yeme alışkanlıkları kişinin psikolojisi hakkında bilgiler vermektedir. Bazı kişiler tırnak yerken, bazıları toprak yemeye, bazıları hayvani gıda almamaya, bazıları ekşi, bazıları tatlı yeme konusunda ısrarlı davranırlar. Yemek alışkanlığının en olumsuz etkilerinden birisi şişmanlık, nadiren de anoreksiya denilen, aşırı zayıflık hastalığıdır. Bu bozukluğun temel sebepleri genetiğe ve diğer ögelere bağlanmakla beraber bedendeki eksik maddelerin giderilmesi amacı taşınmaktadır. Toprak yiyen, kireç alan hasta bedenind...Yazının Devamı>>

                Efendim öyle bir konuya girdik ki; şu ana kadar dünyada en çok yanlışlığın yapıldığı en fazla bilinmeyenlerin olduğu konulardır. Bilgi kirliliği ve ilimsellerin uydurmaları had safhadadır. Dünyanın elektromanyetik yapısı bilinmediği için gök kubbede oluşan farklılıklar ve kimyasal olaylar birilerinin hikâyesinden öteye geçmez. Bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü uzay dedikleri gidebildikleri nokta 30-40 km yüksekten öteye geçmemiştir. Yani manyetosferin ötesine gidecek uzay aracı yapılmamıştır. Daha yenilerde aya ayak bastığı .Yazının Devamı>>

                Efendim bu soruyu soran ilim adamı, her zaman ki gibi yoktur. Neden bu soru önemlidir. Bakteri eğer kendi DNA sı ile enerji üretip yaşamını devam ettirebiliyorsa; dışarıda da aynı hızda beslenip çoğalmaya devam etmesi gerekirdi. Dışarıdan bakan birisi bu sorunun ne önemi var diyebilir. Tıp ve biyoloji okuyan çok iyi bilir ki; bakteri ve virüs arasında nitelik farkı vardır. Virüslerin hücre DNA sını kullandığı iddia edilir. O nedenle nezle ve grip gibi viral denilen hastalıklarda ilaçla ve ilaçsız tedavi süreleri fark etmez. .Yazının Devamı>>

                Efendim şimdiye kadar herhangi bir kimsenin yazmadığı ifade etmediği konuyu aydınlatmak istiyorum. Enerji nedir sorusuna tanımlama yapabilen kimse yoktur. Enerji eşittir, mc2 dense de burada uymayan tanımlar ve açıklanması gerekli haller vardır. Enerji joule birimi ile ifade edilir. M kütlenin hareketsiz halde ağırlığıdır. Ama bu nerede olan ağırlık, soru işaretidir. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde, manyetik çekim farklı olduğundan ağırlık farklı olmaktadır. O zaman buradaki kütle, hangi kütledir. Bu sorunun..Yazının Devamı>>

                230 kişi ölümsüzlüğün geleceği günü beklemekte. Bunlar kendilerini azot tanklarında dondurmuş bu sebeple ölümsüzlüğün keşfedileceği günü beklemekteler. Bunların içinde birde ölümsüzlük kitabı yazanlarda var. Bende böyle bir şirket kuracağım! Bu iş için verilen para kişi başı 150000 dolar. Karlı bir iş, çünkü insan kendisini oyuncak ettiriyor. Ölmeden önce de öldükten sonra da. Ölünce damarlarında kanları boşaltıp, nitrojen dolu tenekeler içine konmakta. Eskilerden beri olagelen şeylerden, aklı az para..Yazının Devamı>>

                İnsanda güven duygusu ilişki kurabilmek, yaşayabilmek için olmazsa olmaz duygulardandır. Bizler güven duyacağımız şeyleri baz alıp onların üstüne hayatımızı bina ederiz. İlk önce kendi elimizde var olanlara bize nereden verildiğini bilmediğimiz, pozitif değerlere güven duyarız. Bunlar; yürümek, koşmak, anne, baba çevresinden istediğini almak vb. şeylerdir. Çocukluk yaş grubunda yürüme konuşma yeme içme hiç düşünülmeden yapılan işlerdir. Mutfakta olduğunu bildiğimiz ekmeğin istediğinde ..Yazının Devamı>>

                Seviye tespiti insanların devamlı yaptığı bir araştırmadır. Her insan kendisini ve başkasının seviyesini bilmek ve öğrenmek ister. Kıyaslama yaparak, başkaları ile arasında olan mesafeyi eğer üstte ise kapatmak altta ise yükseltmek ister. Yaşamda olan herkes, bundan zevk alır. Genelde seviye belirlemek, ergenlik ile başlamaktadır. Çocuk başkasında olanları isterken, kendi seviyesini önemsemez. Düz mantıkla bu güzelliklere ulaşmak için gayret eder. Ağlar veya isteklerini değişik şekillerde ifade..Yazının Devamı>>

                Günümüzde sınava girmeyen ve sınav kaygısı çekmeyen yok gibidir. İçimiz dışımız sınav ve sınava hazırlanmak olmuştur. Bu kadar sınava giren kimsenin sınav kaygısı çekmemesi mümkün değildir. Sınav neden bu kadar fazladır. Çocuklar küçüklüğünde, sınav kaygısı çekerler. Sınav kaygısı çekmemek için düzenli çalışmak tavsiye edilse de; birçok kişide düzenli çalışma sözcüğü kulağa girmemektedir. Böyle olunca insanın çalışma alışkanlığında bozulmalar olur. Günümüzde, TV ve sinema gibi görsel yayınlar..Yazının Devamı>>

                Öğrenmede diğer konularda olduğu gibi şu ana kadar elle tutulur bir kuram geliştiren olmamıştır. Bilindiği üzere son LYS sınavında 50000 kişi 0 puan almış. Maalesef bir kişi çıkıp bu rezalet nedir? Sınava girenler geri zekâlı mı; o nedenle sıfır çekmiş demiyor. Asıl skandal hangi taraftan ele alınacağı bile anlaşılmamış. Sen ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi adına çocuklara öğretime tabi tutacaksın, sonrasında bu kadar insan 0 alacak. İşin milli eğitim yönü böylede, psikiyatri veya nöroloji yönü farklı mı elbette değil. Daha dünyada ..Yazının Devamı>>

                Sevgili okurlar bu yazıyı biraz sadeleştirerek ve sizlerin anlayacağı lisanı kullanarak yazmak istiyorum. Yaşamda çok önemli bez olan tiroit ve iyot; şimdiye kadar herhangi bir tıp adamı tarafından açıklanamamıştır. Sistem çalışma ve bazal metabolizma denildiğinde, tiroit bezi anlaşılır. Tiroit hastalıkları ve iyottun fonksiyonu bilinememiştir. Sen psikiyatri hekimi olarak bunu nasıl açıklarsın diyenler olabilir. Ancak bizim konumuzla ve diğer tıp branşları ile alakalı sistem çalışma frekansını oluşturan yapıyı anla..Yazının Devamı>>

                Bu yazıyı yazmaktan maksat, dünyada ilim ile sanatın birbirine karıştırılmasıdır. Bir insan bir mesleği veya işi erbabı olarak en iyi şekilde yapması, o sanatı icra etmesidir. Eskiden bu sektörü kontrol edebilmek için ahilik teşkilatı kurulmuştur. İlim ise yaratılmış sıfatları ve özellikleri gözlemleyip, yeni çıkarımlarda bulunabilmektir. Bu sosyal hayatta olmaz. Çünkü her dönem insan, yine insandır. Yaşantı tarzı hep aynıdır. Sadece tren kompartımanına binip ölüm ile buradan ayrılınır. İlim ise yoktan var etmek değildir. Yaratm  Yazının Devamı>>

                Dünyada yaşayan ve fakat sıkıntısı olmayan insan nasıl olur? Bu soru hemen tüm yaşayanların merak ettikleri bir sorudur. Çünkü sıkıntısız, rahat, huzurlu, mutlu, problemsiz, düşmansız hayat, kim tarafından istenmez ki? Toplumda yaşayan insanlara bu soru sorulduğunda %100 ü isterim der. Kişinin bedensel hastalıkları olduğunda; kendi bilgi ve görgüsüne göre sıkıntıyı temizlemek için doktora veya halk hekimine gider. Ruhsal sıkıntılarda ise ilgili problemi çözecek kişiyi arar ve bulur. Bu kişi ve kişiler yöntem  Yazının Devamı>>

                Psikolojik savaş tekniğinde, dünya farklı noktalara gitmektedir. İnsanları harp silahı gibi görmek durumunda kalan gelişmiş ülkeler, kendi çıkarları adına her şey yapabilecek konumdadır. Dünyada gelişmiş ülkeler, elektromanyetik dalga bir takım ilaçlar ve en sonrasında da cinleri kullanmaya çalışmaktadırlar. En gelişmiş ülkelerin cinlerden fayda beklemeye çalışması ne garip bir durumdur. Asıl gerekli metotlar kullanılmaması, insanı anlamamaktan kaynaklanır. Bir ülke düşünün; kendi paranoyaları Yazının Devamı>>

BAZI BİLİMSELLERE CEVAP OLARAK SİTEMİZE KONULMUŞTUR. 
   

                Canlılarda koku ve tat duygusu arasında gerçekte, enteresan bir bağıntı vardır. Her şeyden önce koku duyusu neden insanda vardır, sorusu önemlidir. Koku duygusu her canlıda hemen hemen aynı çağrışımda bulunulmasına yol açar. Koku temelde cinselliği çağrıştırır. Hayvanlarda cinsel faaliyetler için kokuyu kullandıklarını kesin biçimde biliyoruz. İnsanda ise hayvanlardan azıcık farklı biçimde duygusallığın göstergesi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli kokular ile insanın özlem, cinsellik, tiksinme itiraz edip kaçma  Yazının Devamı>>

                Işık şu anda kimsenin tanımlayamadığı, bir enerji şeklidir. Kimsenin tanımlayamadığı diyorum, bazıları ışığın foton hareketi olduğunu söylerler. Bunların delili, kaynağından çıkan ışığın cismin arkasında gölge oluşturmasıdır. Bazıları dalga hareketi olduğunu söylerler. Onlar ise üzerine düşen cismin çevresinde, yansıma yapıp, görüntü verdiği içindir. Bizler sadece belli dalga boyunda olduğu söylenen ışıkları görme kapasitesine sahibiz. Materyalist ve inançsız olduğunu ifade edenler; görmediği yaratıcıya ina.Yazının Devamı>>

                Dünya üstünde şu ana kadar hortumun neden oluştuğunu tanımlayan olmamıştır. Alfred Wegener; kümülüs bulutlarından, yere doğru uzanan silindir şeklinde rüzgâr olarak tanımlamıştır. Diğer kişilerde bundan başka görüş ortaya koymadıkları gibi bu basit tanımlamayı teori olarak adlandırmışlardır. Hortumu neden başka kimse tanımlayamamıştır. Kümülüs bulutları neden her zaman hortum oluşturmamaktadır. Hortum oluşturmak için kümülüs bulutları, mevsimi mi beklemektedir. Elektrik yükü ile ters bir man.Yazının Devamı>>

                Efendim dünyanın manyetik alanı konusunda kısa bilgileri yeri geldikçe vermiştik. Bu bilgileri bir miktar daha genişleteceğiz. Elbette çarpıcı noktalar, sorular şeklinde beyinlerde kalabilir. Bu soruları sormak, bilimin gelişmesine yol açar. Ancak eskilerin bir sözü vardır; Marifet iltifata tabidir. Ne demektir; insanlar bir konuda talep veya öğrenme ihtiyacında bulunurlarsa konu anlatılabilir. Çok gizli ilimlerden söz edebilmek, bilmeyi gerektirir. Ancak çevrede bu ilimleri almaya talep gösteren olmazsa ilmin kıymeti kalmaz..Yazının Devamı>>

                Şimdi ne alakası var, dediğinizi duyar gibiyim. Tavşanı kaçır ondan sonra peşine tazıyı tutmak üzere sal gitsin. Sende başka tarafta, başka işlerle meşgul ol. Zevk ve eğlence hayat tarzın olsun, sonra atı alan Üsküdar’ı geçsin. Bunlar ile psikiyatristin işi ne diyebilirsiniz? İnsanın olduğu her yerde asıl söz sahibi psikiyatristler olmalıdır. Normal toplum düzeni sağlamak için yönetici konumda olanların; insanları serbest bırakmamaları lazımdır. Toplum mühendisliği, durumu insanlara anlatmadan hatta çaktırmad..Yazının Devamı>>

                Kanun namına yapılan hatalar ile gelecekler sönmektedir. İnsanların hayatı ipotek altına alınmaktadır. Kanun yapılan hatanın, nereden kaynaklandığını bilmez. Bunun araştırması yapılmaz. Nerede yapılmaktadır. Her şeyden önce çocukluk yaş grubunda başlayan hatalarda ilkokul devrededir. İlkokulda çocuğu sıkıntılı gören öğretmen evladım ne oldu diyerek başlar. Çocuk ifadesine göre neyin nasıl olduğu konusunda eksik bilgiler alarak direkt olarak anne babayı yargılamaya başlar. İşte şu sebeple bunu yaptın bu..Yazının Devamı>>

                Küsmek duygusal tepki vermek demektir. Maddi yapıda olan insanın hücresel faaliyet ile küsmesi mümkün değildir. Kişilik olarak küsmek, genel davranış tarzı olabilir. Çocuklukta öğrenilmiş davranış biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Genelde anne babadan alınır. Küsmek, duygusal bağı beraberinde taşıması lazımdır. Yani duygusal bağ olmadan kişinin küsmesi söz konusu olmaz. Ben sevdiğim insanlara karşı küsmek fiilinde bulunabilirim. Başkalarına küsmem değil tanımamak söz konusu olabilir. Batı psikiyatr..Yazının Devamı>>

                Beden dili içimizdeki duyguların dışarı yansıması şeklinde özetlenebilir. İşaret dili genelde konuşma problemi olanların anlaşabilmek amacıyla oluşturdukları dile denir. Konuşma ise akıl ve mantıktan geçenlerin ifadesidir. NLP ise beden dili ve konuşmayı kullanarak, kişisel gelişim sağlamak demektir. Dikkat edildiğinde tüm anlaşma şekillerinin tabanında insanlar arası iletişim kurabilmek vardır. İletişimin amacı kendimizi geliştirmek ve ilerletmektir. Bir insanın kendisini geliştirmeye neden ihtiyacı ..Yazının Devamı>>

                Normal şartlarda bireysel yaşamakta olan insanın, başkalarına endeksli davranışlar geliştirmesi olagelen davranış şekillerindendir. Acaba bizler neden hep başkalarına endeksli yaşamak durumundayız. Hani bilgisayar teknolojisinde; bir sıfırlar vardı, her şey felsefecilerin söylediği gibi sebep sonuç ve mantık çerçevesinde olmakta idi, insan bireysel evrimleşebilen varlık idi, neden başkalarından davranışlarımız değişkenlik göstersin ki? Hani yanındaki bilgisayara kur yapan aletler, evrimi gayet güzel açıklar ..Yazının Devamı>>

                Canlıların öğrenme ve bilgi algılama kapasitesi çok yüksek olsa da; genelde dikkat dağınıklığı ve algı problemleri yüzünden, bilgiyi yani gerçek anlamda ilmi nasıl alırlar. Çocukların ve gençlerin öğrenmesi için birçok mesai ve çalışma yapılmaktadır. Ama genelde ilkokulda başlayan eğitim yolculuğu, ömrün sonuna kadar sürse de, neticesi yeterli faydaya ulaşmamaktadır. Elde edilen bilgilerin temeli yanlış olduğunda, donanım ömür boyunca fayda sağlamaz. O nedenle doğru ilmi, doğru kişiden öğrenecek, ..Yazının Devamı>>

                Hemen herkesin başkaları hakkında, bir takım kanaatler oluşturması mümkündür. Kanaat, o kimse hakkında görüş bildirmek şeklinde özetlenebilir. Bir öğretmen öğrencisini değerlendirirken kendi kanaatini notlara yansıtır. Hâkimin karşısına da suç isnat edilen kimse hakkında vicdani kanaat karara yansır. Tüccar müşterisinin hakkında ödeme ve diğer konularda kanaat bildirir. Anne ve babanın evladı hakkında kanaatleri vardır. Benim, komşular ve iş arkadaşlarım konusunda kendime ait kanaatim..Yazının Devamı>>

                Kemik, canlı bedeninde anlaşılmayan doku grubundan birisidir. Kemiklerin çok enteresan yapısı vardır. Kemik hücrelerinin direkt olarak kan damarları vasıtası ile beslenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Dünyada en sık görülen hastalıkların başında kemik ve kemiği ilgilendiren kıkırdak hastalıkları gelmektedir. Günümüz insanında belli yaşın üstünde diz dirsek ve eklem ağrıları çekmeyen yok gibidir. Genç yaş grubunda ise kırıklar ve menüsküs zedelenmeleri çok sık görülür. Bilindiği üzere menüsküs kıkırdak destek doku. ..Yazının Devamı>>

                Övülmek, hemen hepimizin istediği ve beğendiği bir durumdur. Kötülenmekten ise kimse hoşlanmaz. Kötülenmek dikkatli incelenirse kendimiz için faydalı bir davranış biçimidir. Çocukların yetiştirilmesinde yaptığı davranışı beğenip, taltif etmek ödüllendirmek, sonrasında çocuğun o davranışı benimsemesine yol açar. Kötüleyip kızgınlık gösterildiğinde, şartlı tepki gibi o davranıştan uzaklaşması sağlanır. O nedenle övülmek ve kötülenmek, bir eğitim şeklidir. Eğitimin olabilmesi için bir yetiştiriciye ihtiyaç vardır. ..Yazının Devamı>>

                Kaçamak; insan yaşamındaki sırrın yaşanma şekli diye tanımlayabiliriz. Çevresindeki kişileri aldatma ve yanıltma amacına yöneliktir. Birilerinden kaçma ihtiyacında olan kişi, mutlaka giz ve sır denebilecek olayı vardır. Türk toplumunda anlaşılan ile yabancı toplumlarda arasında anlam farklılığı vardır. Yabancı toplumlarda hiçbir şekilde ülkemizdeki gibi algılanmamaktadır. Kültürel özellik olarak Müslümanlıktan etkilenmiş olan ülkelerde kaçamağın anlamı; günah ve hata arada sırada yapılırsa diyeYazının Devamı>>

                Efendim, güncel insanları yönlendiriş biçimi olarak tek kullanılır yöntemdir. Toplumlara bazı şeyleri dikte edebilmek için nöropsikiyatrik yöntemler nasıl olduğu araştırılmasa da, yoğun olarak kullanılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda dünya film sektörünün kahramanlarından bol miktarda söz etmiştik. Sanki bizleri o hale getirmişler ki; düşüncemize ipotek koymuşlar. İşin enteresan tarafı, düşünceye ipotek koyanlarında kendi uyguladıkları yönteme ve anlatıya öyle inanmışlığı olmuş ki; başka yapacakları.Yazının Devamı>>

                İnsan belli yaşın üstünde hareket enerjisini kayıp ettiği için ilgilendiği konuda çok konuşmaya başlar. Eskilerin genelde söylediği bir şey vardır; havlayan köpek ısırmaz, söyleyen iş yapmaz derler. Acaba bu şekilde gelişim neden olmaktadır. Hani sadece madde vardı ve o evrimle gelişip kendi iradesini kullanarak hayatta yaşamı öğreniyordu. Gençliğinde birtakım şeyleri yapsın veya yapmasın hayali olanları mutlaka konuşan bir insan profili vardır. Hani çok fazla desteksiz atan avcı hikâyeleri veya gençliğinde ne.Yazının Devamı>>

                Biyolojik saat, tıp ilminin açıklamadığı ve nasıl çalıştığı bilinmeyen, zaman dilimleridir. Şu ana kadar hiçbir ilmi çalışmada bu gerçeğe değinilmemiştir. Çünkü kimyasal tepkimelerle çalışan beden; nasıl olur da kendi biyolojik saatini kullanır. Bu saat için güneş ışınlarından etkilendiği söylenilen pineal (hipofiz) bez sorumlu tutulsa da yapılan karanlık oda çalışmalarında, insan beden saatinin devam ettiği gerçeğini değiştirmez. Biyolojik saatin nasıl şifrelendiği konusunu anlamak için elektromanyetik.Yazının Devamı>>

                Bu söz Robert Bosch a aittir. Bizim konumuz üretim politikası değil, psikolojik açıdan insanların dünya yaşamına nasıl baktığıdır. İtibar kişinin kendisine duyduğu saygınlıktır, iç görüdür. Toplum içinde hepimiz kendimizi bir yerlere konumlandırırız. Maddi anlamda konumun, tam ifadesi yoktur. Çok zengin kişi hapse düşebilir, hırsız yaftası yiyebilir. Bu durumdaki kişinin itibarı zedelenmiştir. O nedenle manevi dünyaya ait soyut bir kavramdır. Hemen hepimiz bir yerde baş olma sevdamız ve düşüncemiz vardır. Eskilerde.Yazının Devamı>>

                Yazımıza başlamadan tabirleri açıklayalım. Uzay çağı ne demek; uzay çağı insanların uzay hikâyeleri uydurduğu, hayal ve film sektörünün en fazla geliştiği dönem demektir. Bu dönemde filmin yönetmeni ve o filmde oynayan, aptal içi boşaltılmış profiteroller mevcuttur. Bu profiterollerin her birinin ismi ve hareket kabiliyeti vardır. Ancak profiterol olması hasebiyle; içleri kof ve boşaltılmıştır. Bunların düşünme yetenekleri yoktur. Onlara verilen görevler, içleri doldurulmak suretiyle yaptırılır. Bunlar milletsever, vat.Yazının Devamı>>

                Şimdi ne alakası var diye düşünebilirsiniz. İki cereyandan birisi hava, diğeri elektriktir. Hadi elektrik nasıl öldürür anlamak belki mümkündür. Ancak hava cereyanının nasıl öldürdüğü konusu batılı bilim adamları açıklayamamıştır. Hani hücre bazında DNA ile evrimleşebilen canlılar nasıl olurda, hava akımıyla hasta olabilirler? Acaba evrim aşamasında hiç rüzgâra tabi tutulmadılar mı? Bilirsiniz nerenizi üşütürseniz oranızda hastalık başlar. Hadi üst solunum yolları üşüttünüz diyelim; güya siliar aktivite denilen tüycük hareket.Yazının Devamı>>

                Evlat yetişip büyüdüğünde, babası çalışıp hayatını kazanmasını söyler. Çocuk çalışmaya gider, birinci gün kazancını getirip babasına verir, babası pencereyi açıp çocuğun verdiği parayı sokağa atar, pencereyi kapatır. İkinci gün çocuk tekrar kazancını getirir babasına verir, babası yine pencereyi açar çocuğun kazancını sokağa atar. Üçüncü gün çocuk kazancını tekrar getirir, babasına verir baba pencereyi açar, parayı tam atacağı sırada çocuk babasının ellerine yapışır; baba ne yapıyorsun ben o parayı kazanm.Yazının Devamı>>

                Ben nerede yanlış yaptım sorusu birçoğumuzun kendimize sorduğu sorulardandır. bu soruyu sorarken referans noktası olarak kişinin öz benliği kullanılmaktadır. Öz benlik benimsediği ve kabul ettiği değerler ile bu şekilde konuşabilmektedir. İnsanların bazıları ben nerede yanlış yaptım derken, diğer bazımız ise başkalarının, yanlışından söz etmeye bayılırlar. Başkalarının yanlışından söz edenler ile kendi yanlışından söz edenler arasında yanlış noktasında farklılık yoktur. Başkasının yanlışını görenler, kendisindeki  .Yazının Devamı>>

                Yaftalamak çevremizdekileri, beğenmediğimiz sıfatlar ile ilişkilendirmek demektir. İnsan kendisinden başkasına neden; isim takma sıfat takma gereği duymaktadır. Hani tamamen materyalist ve evrimleşen bir canlı idi? Böyle canlı kendi sıkıntıları ve problemlerini çözümleyip; lider ve güçlü olmak istemez mi. Elbette maddeden ibaret canlının iktidar olma hırsı, belki sonsuz yaşam istekliğinden kaynaklanmaktadır. Hadi buradaki iradeyi anlamaya çalışalım da, başkaları ile uğraşmak neden? Kendi yaşamından  .Yazının Devamı>>

                Asalet ve maya, insan yaşamı için önemi konulardan birisidir. İnsan psikolojisi ile ne alakası var diyebilirsiniz. Özellikle bazı milletler ve gruplar asalete çok önem verirler. Psikiyatride ve diğer tıp branşlarında mayanın ve asaletin, temiz ve güzel olması ile alakalı genetik yükümlülükten söz edeler. Bilirsiniz bazı toplumlarda ayrıcalıklı kabul edilen insanlar vardır. Mesela, Yahudilerde nesil anneden ilerler. Araplarda nesil babadan ilerler. Avrupa toplumları genelde Yahudilik ve Hristiyanlığı esas aldıklarından .Yazının Devamı>>

                Anlık mutluluk, mutluluk olmaz. Her iş neticesine göre değerlendirilir. Sonu iyi ve güzel olmayanın değerlendirilmesi, başlangıca göre yapılmaz. Sabırsız ve neticeye ulaştırılmayan işlerin insanı mutlu edebilmesi mümkün değildir. Anlık yaşananlar, genelde zevk ve eğlencelerdir. Zevk ve eğlencede; o ana ait mutluluk gibi görünen lezzet vardır. Bu olayı örneklemek gerekirse, günümüzde gel bu gece âlem yapalım sözcüğünü çok kullanmışızdır. Âlemin anlamı burada; gece içki içip eğlenmekti .Yazının Devamı>>

                Seven ile sevilen olmak arasında nasıl farklılık vardır. İnsan başta sevilen olup,sonrasında seven olmak mı istemektedir. Çocuk niçin hayatın başında seven olmamıştır. Seven sevgili olmak daha mı iyidir. Yoksa sevilmeyen, sevgili olmak mı? Acaba insan psikolojisinde bunun yeri neresidir. Yoksa alman usulü dedikleri gibi mekanik ilişkiler içinde mi, yaşamak gereklidir. Ben herkesin sevileni olmak istiyorsam, yanlış mı yapıyorum. Yoksa sevilen olmak için gerekli yeter diyeti ödemekten kaçınıp, polyan..Yazının Devamı>>

                Korkutma, insanların başkasına en çok kullandıkları psikolojik yöntemlerden birisidir. Kontrol ve denetleme mertebesinde olan kişi veya kişiler, dünya hayatında ikrahı çok kullanırlar. Yönetici olmanın gereği ikrahtır. Genelde bazı meslek gruplarında standart olarak ikrah kullanılmaktadır. Bu meslekler; hâkim savcı polis asker denetmen yöneticidir. Devamlı ikrah metodunu kullananların, çocuklarında meslek hastalığı şeklinde toplumla duygusal ilişkiye giremeyen, her şeyden korku duyan yapıda..Yazının Devamı>>

                Zamanı batılılar göreceli olmasıyla beşinci boyut olarak tanımlanmıştır. Zaman kavramına göreceli demek için enerjiyi kabul etmemek gerekir. Enerji olarak düşünüldüğünde zamanın başlangıcını tanımlamanız ve mutlaka enerjinin yaratıldığı tarihi esas almamız gereklidir. Bu tarih veya onun üstünden geçen süreyi bilmediğiniz sürece, zaman tanımlamanız mümkün değildir. Zaman yaşam denilen enerjinin farkına varılmaya başladığından itibaren başlar ve kişilerin algılama süresine göre değişkenlik..Yazının Devamı>>

                Şımarık çocuk, şımarık insan toplum tarafından pek sevilmeyen, istenmeyen kişilik yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, nedir bu yapı, insanlar neden şımarıklık yapmaktadırlar. Kadın erkeğine şımardığında belki hoşa giderken, erkek kadına şımardığında neden hoşa gitmemektedir. Şımarıklık, sevgi ifadesi olarak iş yapar mı? Sorunun cevabı hayırdır. Başta hoşa giden yapı daha sonraları çocuksu olarak algılanmaya ve seviyesizlik değerlendirmesine tabii tutulur. İnsani ilişkiler hep seviyeli ve düzeyli olmak durumunda m..Yazının Devamı>>

                İnatçılık maddeden meydana geldiği söylenen canlının neresine yerleştirilmiştir. Bu şekilde acayip soru olur mu? Hani maddeden başka bir şeyi olmayan canlıdan söz ediyorum. Maddeden başka bir şeyi yoksa inat nerede. Bilinen gerçek, herhangi bilgisayara bilgi yüklediğinizde daha sonra geri çağırırsınız. Ancak düşmanlık, dostluk, kibir, kendisini beğenme, sevgi, muhabbet, öfke, kıvanç, yaşam enerjisi vb. diğerleri, maddi hayatın neresinde yer .Yazının Devamı>>

                Sorumluluk duygusu insan olanlarda olur. İnsan olmayanı sorumluluk duyması mümkün değildir. Çevreye ve kendisine karşı gösterilen sorumluluk duygusunun sınırlarını ve nelere karşı olması gerektiğini, insanın kendisi ayarlaması gerekmektedir. Peki, sorumluluk duygusu neden kaynaklanır sorusunun cevabını bizim ilimsel geçinenler neden aramamışlardır. Bilinmediği için bir takım yorumlamalar yapıp, olayı geçiştirme amacına yönelik çalışma, ilim değildir. İnsan olmayanda bulunmayan du..Yazının Devamı>>

                Sözcükler duygular; her zaman için iç içe girmiştir. Bu duyguların ifadesinde anlam bulan sözcükleri ustaca kullanan kalemler toplum içinde ön plana çıkmışlardır. Adı edebiyatçıdır, şairdir, güzel sözler söyleyendir. Eğer kötü ifadeler ve sözler söylenmişse de çevreyi rahatsız edecektir. Yaşamak, his etmekle mümkündür. İnsan duygularını ifade etmek için öncelikle duyguyu yaşamış olması gerekir. Yaşanmayan duygu, birde sözcüklerle kısıtlandığında duygusal fakirleşme başlar. Duyguları sadece cinsellik..Yazının Devamı>>

                Sözcükler duygular; her zaman için iç içe girmiştir. Bu duyguların ifadesinde anlam bulan sözcükleri ustaca kullanan kalemler toplum içinde ön plana çıkmışlardır. Adı edebiyatçıdır, şairdir, güzel sözler söyleyendir. Eğer kötü ifadeler ve sözler söylenmişse de çevreyi rahatsız edecektir. Yaşamak, his etmekle mümkündür. İnsan duygularını ifade etmek için öncelikle duyguyu yaşamış olması gerekir. Yaşanmayan duygu, birde sözcüklerle kısıtlandığında duygusal fakirleşme başlar. Duyguları sadece cinsellik..Yazının Devamı>>

                Soyut ve somut eskilerin ifadesi ile mücerret ve müşahhas denmektedir. Bu ifade hayvanla insan arasında fark gibidir. Bilindiği üzere konuşma olmadığında soyut kavramların anlatılması ve yorumlanması yapılamaz. İletişim ve ilişki duyu organları sayesinde algılananlar ile soyuta ulaşmak mümkün değildir. Bilinen gerçek vardır. Çocuk buluğ çağından önce kesinlikle soyut (mücerret) kavramları anlayamaz. Bunu anlaması için ergenliğe geçmesi lazımdır. Muayene usulünde soyut kavram muayenesi için atasözleri sor..Yazının Devamı>>

                Az veya çok hemen herkesin içinde lider olabilmek hayali vardır. Herkesin nazarında önder olmak ve çevresinde olanları yönlendirmek, insanların hayalini süsleyen düşüncedir. İnsan neden lider olmak veya yarışmalarda birinci seçilip, öne geçmek ister. Erkekler dünyada en üst makamlara ve paralara sahip olmak isterler. Kadınlar ise herkesin parmakla gösterdiği, erkeklerin devamlı kendisini konuştuğu, güzel ve alımlı olmak ister. Kadınlarda lider olabilmek kendi güzellikleri ve erdemleri ile ön almaktır. Erkekl.Yazının Devamı>>

                Sebep bir olayın devamında diğer olay veya hal meydana gelmesi halidir. Genelde mekanik bilimle uğraşanlar, her şeyin sebep sonuç ilişkisinde cereyan ettiğini söylerler. Ancak düşünüldüğü gibi bir şeyin olması için mutlaka aynı sebep veya aynı görünür hadise olması gerekmez. Materyalistler her şeyin belli sebebi var diyerek inandıkları için yaratıcıya inanmazlar. Ama bilirler ki; her zaman belli sebep aynı şekilde sonuçlanmaz. Sebep sonuç ilişkisi, oransal olarak yüksek olmakla beraber her daim aynı  .Yazının Devamı>>

                Bilindiği üzere insan olan herkesin mutlaka kontrollü olması gerekmektedir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Sebebi kullanılan enerjinin hedeflenen yöne gidebilmesi ve işi başarması istenir. İnsan ve tüm canlılar mutlaka bir enerji taşırlar. Hayvanlarda enerji; yaratılış şekline göre olurken, insan hedef belirleyip enerjisini o doğrultuda kullanması istenir. İnsanın yaratılışında tercih yapabilme imkânı vardır. İkili tercihler içinde kendi nefsi istek ve arzularımı, yoksa toplumun veya ahlaki kuralları mı geçerli olmalıdır. Tercih..Yazının Devamı>>

                Sorunun sorulmasına, dinsizler ve ateistler çok fazla kızıyorlar. Çünkü açıklanacak herhangi bir argümanları yok. Burada kavga başlatmak istemiyorum, ancak insanın yaratılışı konusunda, batı biliminin kendine hayrı olmadığını ve bir sürü açmazın, sadece ufak bir kısmını yazmak istiyorum. Şu anda genetik biliminin insan genetiği ile alakalı dayandığı nokta; DNA ve kök hücre teoremidir. Bu konuda ilimseller öyle bir inanmışlık içindeler ki; onlara asıl meseleyi anlatmak için maalesef onların çıkmazdaki ifa..Yazının Devamı>>

                Bir ben vardır benden içeru diyen Yunusu taklit eden yabancılar gibi her insanın içinde olan benin fakına varabilmek yaşamı his etmenin kuralıdır. İçimizdeki benin farkına nasıl varabiliriz. Yer ve zaman oryantasyonu denilen, benliğin farkına varabilmek, çevreyi analiz etmek için mutlaka gereklidir. Kabulünüz veya kendi benliğinizin farkındalığı sizi gerçek dünyadan koparan veya orada tutunmanızı sağlayan, unsurların başında gelmektedir. Benin farkına nasıl varabiliriz sorusunun cevabı; buluğ çağında gizlidir. Bulu...Yazının Devamı>>

                Bu başlık altında yazılacak çok şeyler vardır. Ancak bu kadar bilimsel olduğunu söyleyen ilimseller, gerçek bilimsel konulara gelince, ağızlarını bıçak açmaz. İnsanın yeme isteği ve yemek çeşitleri seçmesi, acaba yalnız alışkanlıklardan mı köken alır. Yeme alışkanlığını ifade eden, başka bir husus aslında şişmanlık ve zayıflıktır. Şişman insan ile zayıf insan arasında bilgi ve görgü farklılığından doğan, bir yapı olduğu söylenirse; şişman ailelerde zayıf ve çelimsiz kişilerin olmaması gerekmektedir. Peki, o zaman ham...Yazının Devamı>>

                Maddeden meydana geldiğini söyleyen insan, neden öğrenme ihtiyacı duyar şeklinde bir soru sormak gereği duyduk. İnsan dışında diğer canlıların, öğrenme ihtiyacı yoktur. Birçok meslek grubu; insanın öğrenme işlevine bağlı olarak gelişir. Öğretmenlik ve her türlü okumak ile alakalı şeyler, öğrenme ihtiyacına hitap etmektedir. Bir bilgisayara bilgi yüklemezseniz, benim neye ihtiyacım var diye, öğrenme ihtiyacı duymayacaktır. Merak ve öğrenme; insan olan herkesin ortak yaklaşım tarzıdır. Çocuk.Yazının Devamı>>

                Soru acayip garaip bir sorudur. Ancak nedense şu ana kadar dünya üstündeki hiç kimse bu sorunun cevabını aramamıştır. Bu sorunun önemi ve gerekliliği nedendir. Eğer psikopat nasıl olunur sorusunun cevabını bilirseniz topluma suç makinesi olanları üretmemiş olursunuz. Toplum güvenliği ve huzuru açısından bu çok önemlidir. Psikopat nasıl olunur sorusunun cevabını sadece genetik olduğunu söyleyenler olmakla beraber gerçek sebep kimse tarafından bilinmemiştir. Araştırılmamıştır da. Yapılan, dünyadaki hap.Yazının Devamı>>

                Acelecilik, yaşamımızın her döneminde bizlerin karşılaştığı durumdur. Asıl sebebi ruhsal tatminsizlik ile açıklanmıştır. Hayatın din kısmında, sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda, cinsel ve öğretim aşamasında hep vardır. Mesela yanı başımızdaki insanlara karşı gösterilen, tahammülsüzlük ve toleranssızlık hep bundan olmaktadır. Mesela öğrenme konusunda öğrencinin gösterdiği bir an önce sınıfı bitireyim anlayışı aceleciliğin getirdiği davranış biçimidir. Şimdilerde yılbaşı piyangosu dolayısıyla insa.Yazının Devamı>>

                İnsan ve teknoloji konusunda zaman zaman bir takım yazılar yazılsa da, asıl olan insan ve teknoloji kavramlarıdır. İnsan faktörü günümüzde, önemini yitirmiş durumdadır. Elbette anlatılanlardan, bazı kişiler bir şey anlamazlar. Çünkü insanlar teknoloji esiri olmuşlardır, insanlık ortadan kalkmıştır. İnsan olan bizlerin günlük işlerini yapmak üzere harcadıkları zaman ve para, insanlıkları unutturmuştur. Hani denir ki; günlük yaşamımızın süper lüks olması ile tek düze ve basit karşılanması arasında, ölüm olan düny..Yazının Devamı>>

                Havada bulunan azot ve canlılarda bulunan azot arasında kimsenin dikkat etmediği farklı noktalar vardır. Basit moleküllü azotun elektrik iletkenliği yok iken negatif ve pozitif elektriği iletkenliği konusu dikkatlerden kaçmıştır. Metal tabir edilen hidrojen atomlu azot elektriği iletirken, oksijen atomlu azot negatif elektrik ile çalışmaktadır. Burada negatif ve pozitif elektriği bilinenden farklı kullanmaktayım. Daha sonraları bunu açıklamaya çalışacağım. Azot havada ve suda oksijen ile beraber iken bunu NO ve...Yazının Devamı>>

                BİR HABER; Normal ve tümörlü hücrelerin laboratuvarda 2 yıl boyunca yaşaması sağlandı. Normal hücreler genellikle birkaç kez bölündükten sonra laboratuvar ortamında ölüyordu ve birçok kanser hücresi vücut dışında çoğalamıyordu. Amerikalı bilim adamlarından Richard Schlegel, bunun kişisel tedavide çığır açabilecek bir gelişme olduğunu belirtti. Schlegel, geliştirdikleri yöntem sayesinde hücrenin üzerinde doğrudan kemoterapiye direncin ya da farklı tedavilerin test edilebileceğine dikkati çekti....Yazının Devamı>>

                Deprem ülkemiz insanın ve diğer dünya insanının, kaçamadığı bir olgudur. Yer sarsıntısı ile insanların veya hayvanların, bölgeden kaçma etkisi neden kaynaklanır. Diğer konu hayvanlar hemen deprem öncesinde bulundukları yerleri terk ederken, hangi yolla bunu yaparlar. Dünyada yapılan araştırmalarda; özellikle kurbağa ve diğer hayvanların, ortam elektromanyetik yapısından olumsuz hislere kapıldığı, o nedenle kaçıldığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmada deney hayvanlarının da, aynı davranışı göstermeleri...Yazının Devamı>>

                Genel anlamda sistemlerin veya yapıların organize olması demek, üst kimlik varlığını gerektirir. Bir yerden bir başka mekâna giderken, ardı ardışık bir sürü hareket yapmak zorunda kalırız. Bu hareketlerin ilk önce birisinin sonra diğerinin olması iki şekilde meydana gelmektedir. Birisi istemli denilen ve irade gösteren işlerdir. Diğer kısmı istemsiz dediğimiz yaşamamız için mutlaka olmazsa olmazlardır. Bedenin yaşama devamı için ardı ardışık hareketleri düzenleyen sistemler, bilinç gerektirmezler. Bunların devamı açısından,...Yazının Devamı>>

                Çile, Farsçada kırk demektir. Kırk sayısının önemi dünya yaşamında çok fazladır. Aslında dönüm noktası gibi kabul edilebilir. Hayatta önemli şeyler kırkından sonra veya önce başlamaktadır. Eskiler, yenilen yemeğin ve bedene alınan gıdanın 40 gün kaldığına inanırlar. Aslında bu inanç tamamen doğrudur. Bir gıda veya zehir; bedene girdiğinde bedenden çıkış süresi, devamlı yarılanmak suretiyle olmaktadır. Yani hücrelerde veya hücreler arası sıvıda bulunan madde, ilk önce 100 birim ise yarılanma ömrü 8-10-12-16-24-4...Yazının Devamı>>

                Manyetik top tabirini; şu ana kadar ülkemizde kimse tarafından duyulmadığını biliyorum. Bu sistemin asıl kaşifi Nikola Tesla’ dır. Ancak, çalışmaya başlamış ama topu tamamlayamamıştır. Bu topun en önemli özelliği, ruh gibi görünmez olmasıdır. Görünmez gelen ölüm gibi etki yapmaktadır. Top mantığı doğrudur; ancak hücresel bütünlüğü nasıl patlatacakları konusunda, henüz doğru frekansa ulaşamamışlardır. Çünkü manyetik hücresel bütünlük, hücreden hücreye farklılık gösterir. Rusların çok kullandıkları...Yazının Devamı>>

                Piramitler deyince Mısır akla gelmekle beraber, mısır piramitleri toplam piramit payı içinde çok ufak yer tutmaktadır. Asıl Asya Afrika hatta güney Amerika bu konuda oldukça zengindir. Peki, eski insanlar, sadece zevk olsun diye mi yapmışlardır. Elbette hayır. Peki, mezar muhafaza edebilmek için mi yapılmıştır. Tabii ki hayır. Peki, bunlar insanlara eziyet olsun diye, o kadar büyük taşlar yukarılara çıkarılmıştır. Bu sorunun cevabı da hayır. Peki, o insanlar aptal ve salak mı idi? bunları zahmet para ve zaman harcay...Yazının Devamı>>

             Deliler neden cesur olur sorusunun cevabı hemen hiç psikiyatrist tarafından verilmemiştir. Acaba konunun uzmanı başka kimseler midir? Elbette değildirler. Peki, deliler cesur iken bazı deli gibi hareket edip cesaret gösterisinde bulunanlar risk almak suretiyle büyük kazançları nasıl elde ederler. Bu gibilerin batışlarda bir anda olmaktadır. Normal şartlarda deli dediğimiz kimseler gelecek ve kendileri ile beklentileri kalmamıştır. Bunda asıl sebep kişilik yıkımıdır. Kişilik yıkıldığında geleceğe dair korku ve endişeler ortad,...Yazının Devamı>>

             Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. Meymenet, kadem, yol anlamları da taşımaktadır. İnsanlar neden uğura veya uğursuzluğa inanmaktadır. Hani yenilerde 11.11.2011 tarihine özel bir anlam yüklediler, acaba ne oldu da bu tarihe tanrısal güç yüklemek durumunda kaldılar. Başka bir hadise; talih ve şans oyunları insanlar arasında çok yaygındır. Talih oyunu oynamayan yok gibidir. Hemen herkes bunu oynarken uğurlu günümdeyim,  ...Yazının Devamı>>

            Her insan hayatını Âdem peygamberin nesline dayandırmak zorundadır. Hangi zincirden kimin geldiğinin önemi nedir sorusu, soysuzlar tarafından rahatsızlık vesilesidir. İnsan psikolojisi ile soyun ne alakası vardır diye düşünebilirsiniz? Yabancıların erkeklerine adam demelerinin altında, ülkemizde adam denmesinde, Arapça ve diğer dillerde hep söylenen Âdem sözünün altında, Âdem aleyhi selam vardır. İnsan soyunun devamı mutlaka Âdem peygambere dayanmaktadır. Âdem peygamberin iki oğlu vardır. Habil ve Kabil insa. ...Yazının Devamı>>

                
Âfet-i gamdan aceb dünyâda kim âzâdedir
Herkesin bir derdi var mâdem ki Âdem-zâdedir
Bir hümâ-yı zevkı bin sayyâdı gam ta’kîb eder
Böyle bir mevhûma bilmem halk neden üftâdedir
Gamdan kurtulabilen yoktur dünyada; değil mi ki insandır. Zevk kuşunun peşinde bin gam avcısı bulunur; kuşun çok geçmeden avlanması kaçınılmazdır. ...
Yazının Devamı>>

                Kitap okumak insanların boş zamanlarını doldurmak için çok fazla kullandıkları yöntemdir. Ancak okunan kitapların ne işe yaradığı konusunda, ciddi sıkıntılar vardır. Şöyle bir düşünün, bazı insanlar vardır binlerce kitap okumuştur. Fakat yaptığı ve ürettiği iş nedir denilerek bakıldığında, kocaman hiç cevabı verilmekte. Arkadaş sen bu kadar ilim sahibisin, yaptığın amelde ve işte ne derece başarılısın, cevap yok. Neden bu şekilde olmakta; çünkü okuduğu kitap hayale yönelik, üretim yapmaya yönelik iş ...Yazının Devamı>>

              Kast sistemi, batılıların Hindistan’da kendi sistemlerinin bir uygulamasıdır. Kast sisteminde dört tane sınıf insan vardır. Bu dört sınıf insanın, en baştaki seçilmişi kupa insanlardır. Dikkat ederseniz kupa insanlar, tek başına kozdurlar. Ve her dedikleri kanun olan üst düzeyde elit tabakadır. Bu tabaka Hristiyan ve Yahudi geleneğinde seçilmiş demektir. Yani Yahudi veya Hristiyan olmak seçilmişlik vesilesidir Osmanlıda durum kesinlikle böyle değildir. Geçmişte gerici diye İslamiyet’e saldıranların aslında İslamiye...Yazının Devamı>>

              Alışkanlıklar, yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Bazen alışkanlıklar için başka tanımlamalar kullanılsa da; alışkanlık insanın devamlı yapageldiği davranış şeklidir. Alışkanlıklar insan kişiliğini oluşturmaktadır. Kişilik davranış biçiminin kullandığı, biçimsel anlamda farklı olabilmektir. Yani bazı insan, hoşuna giden olayda gülümsemede bulunurken, bazısı nötr kalmayı hatta tepki vermemeyi alışkanlık haline getirir. Bunu yaparken özellikle insanların bakış açısından, değerlendirmesine önem verir. İnsanların düşüncelerine...Yazının Devamı>>

              Efendim bu konuya özellikle tipleme açısından bakıyoruz. Bizim bakış açımızda aile ve toplum hayatının unsurlarının nasıl olması gerektiği anlatılacaktır. Bu anlatıdan maksat günümüz aile hayatının nasıl olması gerekliğidir. Aile hayatı konusunda, batılılardan bir şey alamayacağımız bellidir. Çünkü onlarda aile mevhumu yoktur. Aile mevhumu olmayan yerde sağdıçlık gibi aileyi tanımlayabilmek, maalesef bizim gibi doktora kalmıştır. Tarihçilerin Osmanlı aile hayatını anlatmaları, tarihsel açıdan önemlidir. Ancak yaşam...Yazının Devamı>>

              Savurganlık ve israf toplumun en önemli hastalıklarından birisidir. Savurgan millet ve devletler bütünlüğünü muhafaza edemezler. Savurganlık ve israf konusunda psikiyatrisiler bir şeyler söylemeleri gerekir. Ancak para olmayan yerde filmseller yer almaz. Savurganlık konusunda her zamanki gibi dinimiz bir şeyler söylemiştir. Dinimiz bu konuda beş ana madde halinde konuyu özetlemiş ve ne yapmamız ne yapmamamız gerekliliğini söylemiştir.
a. Ölüm gelm
..Yazının Devamı>>

              Bugünkü konumuz duygu dilencileri nedir, hangi insanda olur? İnsan başkasından sevgi ve duyguyu neden bekler. Bu duygu hangi beyini veya beyinsizi mutlu eder. Duygu dilencisi aşk tutkunudur. Aşk olmadan yaşayamayanlar, duygu olmadan hissedemeyenler hep vardır. Ancak bazısı az bazısı çok istekte bulunurlar. İstedikleri azıcık sevmek veya sevebilmektir. Almak veya vermek onların en sık yaptıkları ve huzuru rahatlığı orada buldukları duygudur. Maddi lezzet olan her şeyde mutlaka duygu vardır...Yazının Devamı>>

              Bu sorunun cevabını sorduğum; herkes ya gülerek, ya da düşünerek Allah veya yaratıcı demektedir. Ancak bilimsel ve filmsel anlamda çok ileri ilerici evrim yobazlarımız; dünyanın oluşumunu bing bang a dayandırırken, hatta yaşamı topraktan canlandırıp evrim ile mutasyona uğratırken, dünyanın nasıl dönebildiği konusunda neden fikir beyan etmezler. Sorunun cevabı neden yoktur. Hatta uzaya çıkabilecek kadar ileri gittiği söylenen batılılar, uzaya gönderdikleri kapsüllerin neden dünya ile beraber döndü ...Yazının Devamı>>

              Gelenek ve görenekler toplumun değer yargıları, toplumsal ihtiyaçlar ve bireysel isteklerin etkileşmesinden meydana gelen davranış biçimleridir. Her toplum kendi değer yargıları ve gelenekleri sayesinde eğitimi ve insanların değerlendirmesini oluşturur. Toplumda aykırı davranış biçimi veya çoğunluğun değer yargıları geleneksel davranışları belli eder. Kullanılan eşyalar, evler, arabalar yemekler, içecekler, kültürel ve eğitim faaliyetleri, ödüller ve cezalar, toplum standartlarını ve ilerlemesini sağlayan ögelerdir. Topl.Yazının Devamı>>

              Saygı, insan hayatında başkasını tanımlama esasıdır. Kendi zatını ve başkasını tanımlama. Ben olmadan diğerleri, diğerleri olmadan ben olamayacağı gerçeğidir. Peki, ben olmadan kendimi tanımlamadan, nasıl başkaları olmaz. Çünkü gördüğüm ve hissettiğim kadar başkaları olabilir. Kabul anlamında, saygı duymadığım insanların, beni kabul etmeleri mümkün olmayacaktır. Şarkıcı ve şovmenlerin ifade ettikleri şey, seyirci var ise sanatçı vardır. Alkışlanamayan sanatçı sanatçı değildir. İnsanların benimsemedi...Yazının Devamı>>

                Efendim işlenmemiş konulara devam ediyoruz. Güzel ve güzellik nedir, nasıldır, nereden söylenir. Neden herkesin güzeli, farklıdır. Bana göre şu güzeldir, başkasına göre bu hepsinden beter çirkindir. Nasıl olmaktadır? Güzelliği tanımlayanlar fen bilgilerimi, yoksa estetik mi tanımını yapmaktadırlar. Bana göre estetik olan bir şey ile başkasına estetik gelen, neden farklılık gösterir. Mesela resim müzik veya diğer sanat eserlerinde beni hiç cezb etmeyen, isteme duygusunu harekete geçirmeyen sanat eseri olur  ..Yazının Devamı>>

                İnsanlar birbirlerine ve kendilerine neden eziyet ederler. Zulüm ederler. Bunu analiz eden hiçbir bilim dalı yok mudur? İnsanın insana ve hayvana eziyetinin sebepleri nelerdir? Sevgi ve muhabbet bunların ilacı ise neden kullanılmaktadır. Başkalarına sıkıntı vermekte iken insanların huzursuz olmaması ve sıkıntı duymaması hatta zevklenmesi neden olmaktadır. Başkasına veya kendine eziyet etmek mazoistlik veya sadomazoistlik demek değildir. Freud ve yandaşları maalesef hiçbir şeyi açıklamadıkları..Yazının Devamı>>

                Hayatımızı şekillendiren hareketlerimizi düzenleyen başkasının hayatına ipotek koymamızı sebep olan söz ve davranışlar bizleri etkilemektedir. Aslında, ne dediğimize bakmamız gerekli iken başkaları ne der düşüncesi hayatımızı alt üst etmektedir. Hangimiz başkasının ne diyeceğinden endişe etmeden serbestçe hareket kabiliyetine sahibiz. Belki kendi çok istediğimiz şeyleri bile başkalarının görüş ve düşünceleri doğrultusunda değişik şekillerde yaşamaktayız. Her zaman kendimize neyi ne kadar ne ..Yazının Devamı>>

                Vazife nedir nasıl ifade edilir. Bu sorunun cevabı olarak acaba bilgisayar komut almadan kendi üstüne vazife edinebilmesi nasıl olacaktır sorusu ile başlamak lazımdır. Sebebine gelince insanın bir hareketi veya işi vazife edinebilmesi onu düşünebilmesi kendisine verilmiş duygular ile harekete geçebilmektedir. Kendisinde sorumluluk bilinci gelişmemiş birine bu senin vazifendir görevindir diyebilmek mümkün değildir. Bizler bazı insanlardan olayı düşünerek vazifesine sahip çıkmasını istemekteyiz. Bazı insanlar sorumsu..Yazının Devamı>>

                Konu fizikçilerin olması gerekirken psikiyatristin burada ne işi var dediğinizi işitiyor gibiyim. Aslında ilim adamlığı bir statüdür. Globaldir, bütündür. Başkaları bu işi yapmıyorsa bilenlerin anlatması o ilmin zekâtıdır. İlim adına yalan yanlış şeyler okuduğumda dayanamıyorum. Başlıyorum yazmaya ancak işin tuhaf tarafı ne zaman kimlere bir takım sorular sorup arkasından varsa doğrusunu söyleyin dediğimde insanların çekildiğini konuşmaktan imtina ettiklerini görüyorum. Yazılarıma dair bilimsel olmadığını söyl..Yazının Devamı>>

                Şimdiye kadar yazılmamış yazılara devam etmek istiyorum. Kumar konusunda lütfen kitapları ve diğer yayınları araştırmanızı istiyorum. Kumarın psikiyatrik boyutuna neden şu ana kadar kimse somut yaklaşımda bulunmamıştır. Tedavi konusunda olsun önleme konusunda olsun insanlara söylenilen sadece aman ha yapma yaparsan şöyle olursun böyle kötü olursun hayatın kararır yanlış yaparsın eksik yaparsın ya arkadaş bu dediklerinin hepsi zaten olmuş bir insana senin hayatın kararır diyorsun. Elbette hayatı  ..Yazının Devamı>>

                Genelde neşeli sokulgan cana yakın anlamında kullanılan sözcük olarak karşımıza çıkmıştır. Bu sözcüğün anlamından çok niteliği önemlidir. İnsanlar kendi aralarında tanımlanırken aşırı neşeli girgin hareketli canlı insanları yönlendiren yapılarının hâkim olduğunu söylerler. Bazıları ise aşırı derecede soğuk ve itici insanlara arasına girmekten hoşlanmayan bir yapı sergilerler. Bu yapıları kişiden kişiye neden farklı olduğunu genelde kimse söylemez. Aynı anne babadan doğan kardeşler arasında bile bilirsiniz taban  ..Yazının Devamı>>

                Sahiplenme duygusu insanın olmazsa olmaz duygularındandır. Her insan az çok bir şeyleri sahiplenip hayat bulmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce yaratıcımızın bize verdiği bedeni sahiplenmişizdir. Bu beden dünyada yaşayabilmek için gerekli bir maddi varlıktır. Bu bedeni sahiplenen asılımız yani ruhumuz hayal olan dünyada sahiplendiği ayna görüntüleri ile yaşadığını hissetmekte algılamaktadır. Aksi halde bedeni sahiplenmemiş olsa bedenin sahipleneceği şeyleri belirlememiş olsa yaşadığının ve hissettiğinin ..Yazının Devamı>>

                Sevgili okurlar şimdiye kadar yazılmamış yazılarımıza devam ediyoruz. Bugün okuyacağınız yazıyı hiçbir yerde bulamazsınız. Düşünmeleri bile mümkün değildir. Ancak elinizi vicdanınıza koyarak yansız olarak okumanızı öneriyorum. Eğer haksızlık veya yanlış var ise lütfen itiraz edin. Daha önceki yazılara itiraz edebilmek mümkün değildir. Ancak bu anlatılan konuda özellikle kadınların sonra erkeklerin itirazları olacaktır. Çünkü değişik şekilde yaşamı görmemişlerdir. Bilemezler ve anlatamazlar. Şu andaki ..Yazının Devamı>>

                Sevgili okurlar insanın en fazla uyguladığı hareket tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın psikiyatri tarihi için Freud konuda detaylı açıklamaya çalışmış ancak yarışa yarıdan başladığı gibi neden ve niçin konusunda hiç açıklama getirilememiştir. İnsan kişilik özellikleri dediğimizde mutlaka savunma veya İslami anlayışla pişman olarak veya olmadan topluma karşı hareket tarzını oluşturmak durumundadır. Buradaki davranış şeklinin neden ve niçin olduğunun bilinmesi gerekir. Ancak bilinme insanın kendisi ..Yazının Devamı>>

                Müzik bütün dünyanın kesimlerinde çeşitlilik açısından çok farklılıklara sahiptir. Bu farklılığa rağmen insanların hemen hepsi müzik dinlemek konusunda ısrarlı davranışlarını sürdürmektedirler. Dinlerin müzik konusundaki görüşleri şöyledir; Özellikle Hristiyanlıkta müzik, kilisenin içindedir. Kilise müziği bizzat, iletişim vasıtası olarak kullanmaktadır. Kilisede müzik olmazsa olmazlardandır. Evvelce kilisede müzik yok iken insanların kiliseye daha rahat gelebilmeleri için müziği kullanmışlardır. İnsanlığın ..Yazının Devamı>>

                İnsan bedeninde enerji fazlalığı veya düşüklüğü ne demektir. Şu ana kadar hiçbir tıp otoritesi veya akademisyen bu konuda bir bilgi birikimine sahip değildir. O nedenle bu hastalık olarak görüldüğünde Efser 2 hastalığı diyelim. Aslında hastalık anlamında düşünülmese de bir durum tespiti şeklinde düşünülebilir. İnsanların bazısına enerji fazlalığı fazla düşünme uyku uyuyamama kalbin aşırı çarpması aşırı seksüel hareketler insanlar arasında lider olma vasfı düşünce hızında aşırı hareketlilik terleme fazlalığı şekli ..Yazının Devamı>>

                Etik kelime anlamı olarak yunanca ethos sözcüğünden türetilmiş töre sözcüğünden türetilmiştir.

Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlâk felsefesi olarak da anılmıştır. Türkçe ahlâk bilimi olarak da anıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçe'de etik sözcüğü ahlâk sözcüğüyle eş anlamlı olarak da kullanılır. Halkın kendi kendine olu
..Yazının Devamı>>

                Romantizm Avrupa medeniyetinin oluşma çabası neticesi gelişen felsefik akımlardan birisidir. Peki, neden doğmuştur. Batı içinde bulunduğu ortaçağ zulmünde ve kilise bağnazlığından kurtulma gayretleri içinde bir takım felsefik akımlara yönlenmiştir. Felsefenin bu derece parlaması Alman Luther’in Osmanlıyı ve medeniyeti gördükten sonra kilise açılımı yapabilmek amacıyla Vatikan’a gitmesi orada papazların para karşılığı cennete parselledikleri vermesi buna isyan olarak yeni İncil arayışlarında ..Yazının Devamı>>

                Bugün gıcık bir konuyu işleyeceğiz. İnsanların çok mustarip olduğu kavgaların ve düşmanlıkların ortaya çıkmasın sebep olan konu işlenecek. Gıcık tanımı insanlara sıkıntı veren ters tıraş yapınca canının yandığı gibi duyguları ifade eden durum olarak özetlenebilir. Asıl olarak üç ana anlamı vardır.
1 . Boğazda duyulup aksırtan, öksürten yakıcı kaşıntı
2 . hayvan bilimi Beyaz renkli, dağlıç koyununa benzer vücut yapısında, kuyruğu son
..Yazının Devamı>>

                Günah aslen yaratıcımızın ortaya koyduğu ve onun azabına yol açan işlerin bütününe verilen isimdir. Günah ve günahkârlık duygusu içeride yaratıcıya imanı beraberinde getirmesi lazımdır. Ben inanmayan insanların ve felsefecilerin günah ve günahkârlık ile alakalı görüş bildirmelerini tam anlamı ile sahtekârlık ve aymazlık olarak görüyorum. Çünkü manevi yaşama inanmayanın psikiyatrik cepheden günahı tanımlaması vicdanı tanımlaması onlar ile alakalı görüşler bildirmesi inanmayan birinin yaratıcı şöyledir. Şun...Yazının Devamı>>

                Namus kavramını ve insanın hangi özelliğinden kaynaklandığını anlatmaya çalışacağız. İnsanlık tarihinde nasıl başladığı ve nasıl devam ettiği konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Yalnız dünya tarihinde mevcut ilahi dinler dışında namus kavramını açıklayan ve anlatan başka bir kurum olmadığını bilmek gerekir. İlahi dinler dışında namusun genel adı honor tabir edilen onor veya onurdur. Dilimize yabancı kelimeden gelmiştir. Dayandığı temel yabancılarda insanlık onuru olarak tabir edilse de alt yapısında bir ...Yazının Devamı>>

                Merhabalar..
               Hiç düşündünüz mü?.. Gerçekten insanın en büyük düşmanı kim olabilir?.. Bu soru kendimize sorulsa belki şöyle bir düşünüp ondan sonra adını bile hatırlamak istemediğimiz kişi ya da nesneleri, veyahut ta bize zarar verdiğini düşündüğümüz her şeyi düşman gözüyle görür ve ondan sonra fizyolojimiz, psikolojimiz gereği o an değişebilir tarzda cevaplar verebiliriz. İnsan kendini, yapısı gereği bazen sıkıntılı hissedip bulutları dağıtmak için ..
.Yazının Devamı>>

              Nezaket sözlük anlamı olarak edep saygı incelik ile güzel ahlak terbiye hayâ demektir. Nezaket ve zarafet hayvan ile insanı ayıran en önemli davranış yapısından birisidir. Nezaket kesinlikle hayvanda olmaz. Hayvanda niçin zarafet olmaz. Çünkü ruhun beden ile ayrıştığı noktadır. Bilgisayarlar birbirlerine hangi nezaketi ve zarafeti gösterebilirler. Elbette gösteremezler. Peki, o zaman insan olmanın ayrıcalığı nedir? Beden neden nezaket gösteremez. Hayvanlarda da ruh var ise onlar neden nezaket gösteremezler....Yazının Devamı>>

              Geçmişe özlem, yaşanılan iyi şeylere tekrar ulaşmanın yoludur. Belli yaşın üstünde hemen nostalji yapmayan ve geçmişe özlem duymayan kimse yok gibidir. Asıl olan güzel insanın, duyduğu özlemdir. Özlem duymak insanın kalbinden kaynaklanan bir olgudur. Daha önceden zevk ve lezzet alınmış şeye karşı olan duygu. Bu duygunun beyinde yeri olamaz. Çünkü duygu haz almaktan kaynaklanır. Haz almak ne demektir? Bir insan nelerden haz alabilir? Haz alırken hayvan ile insanın farkı var mıdır? Bu soruların cevabı ....Yazının Devamı>>

              Jet lag özellikle uzun uçuşlarda çok sık görülen kişinin oryantasyon bozukluğu ve uykusuzluğu ile giden bulgular topluluğu olarak isimlendirilir. Günümüzde uzun uçuşların ve dünyanın üzerinde gece gündüz farklılığından oluşan yorgunluğun genel isimlendirilmesidir. Özellikle batıdan doğuya doğru uçuşlarda gündeme gelmekle beraber hemen tüm seyahatlerde oluşmaktadır. Pilotların bu hadiseye çok sık maruz kaldıkları ve yaşadıkları uykusuzluğu atabilmek için alkoliklik derecesinde içki içtikleri bilinmelidir. ...Yazının Devamı>>

              Kızgınlık ve öfke hâli, insanın çok yaşadığı durumlardan birisidir. Bu durum olduğunda yaptıklarımız, hayatımızı ipotek altına koyar. Yani kızgınlık ve hırsla yapılan hareketlerimiz için "keskin sirke küpüne zarar.." denilerek özetlenmiştir. Her insan kızar mı ya da  üzülür mü? Aslında bu soruya daha önceki yazılarımızda cevap vermiştik. İradeli ve dirayetli olan bir kişinin belirlediği standartların dışına çıkılması sebebiyle kızgınlık hâli olması doğaldır. İradeli ve dirayetli bir yapıya sahip olamayan kişi, kızgınlık...Yazının Devamı>>

              Burada canlı hücresinde elektriksel aktivitenin özelliklerinden söz edeceğiz. Yalnız okuyacağınız satırları herhangi bir yerde bulamazsınız. Daha okuduklarını anlama kapasitesinden yoksun akademisyenler zaten anlayamazlar. Ancak dünya ilim deryasında ufacık bir kısımda bizim katkımız olsun istedik. Zaman anlamında elektriğe ait çok bilgi olması gerekirken, insanların manevi hayatı ret etmeleri dolayısıyla zaten enerjiyi anlayamazlar. Onun sadece yaratıcısı tarafından tarif edilebilen kısmı anlaşılmakta ...Yazının Devamı>>

              Psikiyatri literatüründe olmayan tabirleri, açıklamaya devam ediyoruz. Tahammül mevcut sınırların zorlanıyor olmasıdır. İnsanın zorlandığı noktada bir takım olmadık yöntemlere başvurması kesin gibidir. Ancak her zaman, aynı tepkisel davranışlar gösterilmez. Bazen tahammül sınırları zorlansa da, insanlar havlu atmış halde devamlı çevreden kendilerine işler yapmasını beklerler. Tahammül insanın kısaca dayanma sınırıdır, olarak özetlenebilir. Her insanda tahammül farklıdır. Konuların kişiye sıkıntı ...Yazının Devamı>>

              İnsan olan hemen herkesin başvurduğu yöntemlerden birisidir. Duygu yoğun insanlarda daha fazla görülmektedir. Bayanlarda görülme oranı, erkeklere göre daha fazladır. Statü olarak üst seviyede olanlara yapılmaktadır. Ancak nadiren de olsa insanlar kendilerinden alttakilere bu davranışı gösterebilirler. Şu ana kadar yazılanların hiçbirisini bir psikiyatristin ağzından duyamazsınız. Acaba bunlar kişiliğe ait duygu ve davranış biçimleri değil midir? Ben yanılıyor muyum, diye düşündüğüm çok olmuştur. Bu ...Yazının Devamı>>

              Töhmet altında bırakmak tabiri, suçsuz bir insanı belli konularda suçlamak ve zan altında bırakmak demektir. Toplumumuzu en önemli hastalıklarından birisidir. Elbette bizim filim adamlarımız kendilerini bile tanımadıklarından bazı duyguları yazamazlar. Onlar ağa babalarının ulvi yollarından ilerlemeyi fazilet bilirler. Faziletin kelime anlamını ve kendisini bilmediklerinden insani olamazlar. Onlar tapındıkları paranın çevresinde tavaf ederek, kazanacaklarını sanan gerici yobazlardır. İlkel çağlarda insanların her ....Yazının Devamı>>

              Karizma yabancı kökenli bir sözcük olarak kendini göstermektedir. İlk tanımlamalar yunan mitolojisine dayansa da asıl bu konuda açıklamalı bilgiye Max Weber isimli Alman sosyolog anlatmıştır. 1900 lerde canlı dönemini yaşamış sosyoloğun sıkı Katolik Hristiyan olduğunu ve Müslümanlığa alternatif din arayışı içinde laikliği önerdiğini ve o dönemde Mustafa Kemal ile sıkı ilişkiler içinde olduğu bilinmektedir. Karizmanın asıl anlamı seçilmiş ve ilahi güçleri olan, liderde bulunması gerekli kişilik ....Yazının Devamı>>

              İnsanın yaşamını anlayamayanlar, ihtiyarlığın elektro fizyolojisini hiç anlayamazlar. Çünkü canlının canlılığı için mutlaka elektriksel yapının devam etmesi gerekmektedir. Peki, bedende ihtiyarlama ne ile olmaktadır. Beyin elektriği kontrol edildiğinde yaşlılıkla beraber voltajda yeteri kadar yükseklik olmamaktadır. Yani temelde voltaj düşüklüğü ve frekans azalması görülmektedir. Bedende frekans azalması ile beraber voltaj düşüklüğü, bazı ajanlar ile engellenebilir. Canlılarda frekans ve voltaj artırıcı olarak hormonlar görev almakt.....Yazının Devamı>>

             Kanaat ve rıza göstermek, mutluluğun asıl anahtarıdır. Bizim bilimseller, insanın rahat ve huzurunu hedeflemediklerinden, şikâyet ve rahatsızlıkta mutluluğu aramaktadırlar.  Nasıl mantıktır, anlamak mümkün değildir. Kanaat ve rıza göstermek, insanın güzelliğidir, süsüdür. Aslında normal insan psikolojisinin, nasıl olması gerektiğini anlatamayanlar, bilimsellik adına anlamadıkları şeylerden söz edebilmektedirler.  Normal insan tabiri olmayan psikoloji ilminde, insanın güzel olması, normal olması için neler yapm...Yazının Devamı>>

             Sevgili okurlarım... Bize gelen sözlü eleştirilere cevap olarak Batının yalanları ve araklamacı zihniyetini ortaya koymak amacıyla, bilinen bir kaç islâm aliminin isimlerini yayınlama gereği duyduk. Sitemizin amacı, hep bilinmeyen gerçekleri yayınlamakla kalmayıp, araklayanları da ayrı olarak bildirmek oldu şimdiye kadar.  Yazdıklarımızın tamamen arkasında olduk ve arkasındayız. Yaratıcımıza hamd olsun ki bu çizgide, bilim dünyasına katkı amaçlı  bir şeyler ...Yazının Devamı>>

                  Taşralılığı genel bir tabir olarak kullanmaktayız. Bu tabiri psikiyatri kitaplarında bulamazsınız. Hastalık düzeyinde, insanın kendisini kötü hissetmesine yol açan, bir durum olarak özetlenebilir. Bu gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların, en önemli özelliklerindendir. Dikkat ederseniz gelişmiş toplum hastalığı olarak ifade ettik. Ne demektir? Kırsal alanda doğup büyümüş birisinin; daha sonra açık ve gelişmiş kabul edilen topluluklara girdiğinde, kendini o toluma ait hissetmemesi yüzünden dışlanması....Yazının Devamı>>

                 İngiliz bilim adamları, güneş yanıklarında deride hissedilen acının kaynağını buldu.
                 Sonuçları Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, ultraviyole ışınlarının neden olduğu derideki iltihaplanmada acıya ve kızarıklığa, CXCL5 proteininin sebep olduğu ortaya çıktı. Londra'daki King's College üniversitesi bilim adamları, gönüllü denekler üzerinde yaptıkları araştırmada, güneşte fazla kalındığında deride oluşan değiş..
.Yazının Devamı>>

                  İnsanın insan olmasını sağlayan hayvandan farklı kılan çekim gücüdür. Belki ilk planda arzu denince cinsel istekler anlaşılsa da arzu ve istek tüm dünyayı kapsamaktadır. Niyazi Mısri hazretleri 1618 de yaşamış Malatyalı bir şairdir. Arzularsın şiiri ile tüm insanı özetlemiştir. O nedenle yazımızda hem onun şiirini metin olarak hem de Hayati İnanç beyin sesinden video olarak yayınlamayı uygun gördük.

                   ..Yazının Devamı>>

                 Âlim olduğunda şüphe duyulmayan bir adam çocuklarına hayat boyu sürecek bir ders vermek istiyordu. Oğullarının öncelikle insanlar ve hayatta hemen her konuda çabuk hüküm ve karar vermenin yanlışlığını öğretmek istiyordu. Bir gün dört oğlunu yanına çağırdı. En büyük oğluna, memleket dışına kış mevsiminde çıkıp bir mango ağacını görüp incelemesini istedi. Daha küçük oğluna bahar mevsiminde yolculuğa çıkıp bir mango ağacını görüp incelemesini istedi. Üçüncü sırdaki büyük oğluna da yaz mev...Yazının Devamı>>

                 İnsanın doğumu ile başlayan ve hiç kimsenin kendini bundan alıkoyamadığı imtihanımız. İnişler ve çıkışlar içinde, yaşam şeklinin belirlenmesidir. Bazen isyanlarda, bazen kabullerde olan imtihan içindeyiz. Yaptıklarımız içinde sorumluluk ve sorular ile beraber, yapılmakta olan imtihan nedir. Hayatı boyunca imtihana girmekten sıkılan ve bundan kaçan insanlar içinde olduğumuz imtihan. Zerre kadar iyilikte zerre kadar kötülüğünde karşılık bulacağı imtihan. Bazen yönümüzü bu dünyaya çevirdiğimizde..Yazının Devamı>>

                 Endonezya’nın Batı Cava Eyaleti’ndeki Rawa Buaya’da yaşayan insanlar tren raylarında bulunan elektrik enerjisinin çeşitli hastalıkları tedavi ettiğine inanıyorlar.
Tren raylarındaki elektrik enerjisinin, birçok hastalığı tedavi edici etkisi olduğunun inanan bölge insanları, sıklıkla tren raylarına yatıyor. Rawa Buaya’da bulunan demiryolu üzerinde, şifa bulma umuduyla raylara uzanan insanları her zaman görmek mümkün. Kullanımda olan demiryolunda, trenin geçtiği zaman.
.Yazının Devamı>>

                 İnsanın şerefi hemen hepimizin kullandığı, şerefim ve namusum üstüne yemin ediyorum dediği, ne olduğu belli olmayan bir itibardır. Şerefin ne olduğunu, şerefsizler bilmediği için söyleyemezler. İnsanın şerefi ilim ve edep yani saygılı olmak demektir. Nesep veya para ile değildir. Bu durum herkes tarafından maalesef bilinmemektedir. İnsanların hepsi parası ve itibarı var ise bunun adını şeref takmışlardır. Şeref kelimesini, en çok şerefsizler kullanmaktadırlar. İnsanın insan olarak değerli olduğu bilinse de, hayvani özell...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar ; gülmek veya gülümsemek insan hayatında çok önemli olan bir fonksiyondur. İnsanlar mutluluğun ve huzurun dışarı yansıması  olarak görmüşlerdir. Yani  gülebilen insan mutlu ve huzurlu bir insan demektir. Gülmek fonksiyonunu hiçbir hayvanda  bulamazsınız. Hayvan deneylerinde hayvanların bilişsel fonksiyonları değerlendirmeye çalışılmış ancak gülmek deneyi yapılamamıştır. Çünkü gülmek insan ruhunun fonksiyonudur. Şimdiki evrim yobazları bu fonsiyonu açıklamak  için; limbik...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar şu ana kadara yazılmamış ve uzun yıllarda yazılmayacak bir konuyu anlatmak istiyorum. İnsan ruhu ve psikolojisinin çok enteresan bir yapısı vardır. Bu yapı hepimiz tarafından gözlense de farkına varmışlık için anlatılması gerektir. Konuyu anlayabilmek için bedenin denge fonksiyonundan kısaca söz etmek gerekir. İnsan bedeninde içerler ve dışarılar diye bölümler vardır. Toplam yük ve denge sıfır iken bazı yerlerde potansiyel ciddi farklar görülmektedir. Mesela mide suyu PH sı 1-2 iken buna karşı ..Yazının Devamı>>

                 İlham kalbe gelen düşünce demektir. Bu düşünce nereden geldiği belli olmaz şekilde insanın, eğiliminin oraya akması şekline kendini göstermektedir. Özellikle şair ve keşif yapanlarda çok görülmektedir. Bu düşüncenin nasıl olup ta, o kalbe geldiğinden insanlar habersizdir. Eskiler kalbe gelen düşünceleri şu şekilde tasnif etmişler düzenlemişlerdir. Düşünce, in...Yazının Devamı>>

                 Çaba ve gayret insanın başarıya adım atmasında en önemli faktörlerden birisidir. İnsanın yaptıkları son, netice ile belli olur. Netice daima önemlidir. Bir bina yaparsınız, fakat bitirmezseniz, oturum ruhsatı almazsanız sizi oturtmazlar. İşte insanın bir işi belli yere getirip, bir aşamada bırakıp sonuçlandırmaması, hayatımızda çok sık yaptığımız hatalardandır. Bazı insan yapısında, maalesef bir yere getirtir sonra olduğu gibi bırakır. Bu kimselere halk arasında açgözlü ve maymun iştahlı derler. Motivasyon...Yazının Devamı>>

                 İnsanların yaşamlarında, yakınları ve uzaktakiler yani düşmanları vardır. Dostlarını ve sevdiklerini yanında düşmanlarını mümkün olduğu kadar uzaklarında görmek isterler. Dostları ve sevdikleri ne kadar yakın ise, o kadar mutlu ve huzurlu olurlar. Düşmanlarının yakınlığı huzursuz ve mutsuz hissettirir. İşte huzur ve mutluluğun anahtarı budur. Düşmanlık neden vardır, olmasaydı denemez. Çünkü insan kalbi dostları ile sevişmek, düşmanlarından tiksinmek ve kaçmak ister. İnsan bedeninin sevmesi ve ...Yazının Devamı>>

                 Nefret ve kin, kötülük ve olumsuzlukların karşılığı olarak gelişen duygulardır. Bilgisayar hiç kin ve nefret duyabilir mi? Elbette hayır. Tamamen mekanik olduğu iradesi ve kalbi olmadığı söylenen beyin acaba neresi ile nefret ve kin duymaktadır. Aslında evrim yobazlarının içlerinde yaşadıkları kin ve nefreti görmeden başkalarına saldırırken insafsızlık yaptıklarının neden farkına varmazlar. Dünya tarihinde gelmiş gelecek olaylarda neden en önemli faktör olan kin ve nefret sorgulanamaz. Devletler kendi vatanda...Yazının Devamı>>

                 Toplum dinamikleri kadınları çalışma hayatına yönlendirince kadınlar anne olabilmenin güzelliklerini maalesef unuttular. Şu anda çalışan hiçbir kadın yeteri derecede annelik yapamamaktadır. Ne iş hayatında nede çalışma hayatında başarı sağlayamayan kadın, hem aileyi hem kendini hem çocukları felakete sürüklemektedir. Ne yeteri kadar anne olmakta, ne iş hayatında başarı sağlamaktadırlar. Kadının bu açmazı aslıda toplumsal felakete dönüşmüş vaziyettedir. Çünkü en önemli olan varlıklarımız çocuklar, gelec...Yazının Devamı>>

                 İnsanlar zengin ve para sahibi olmak için kendilerini belli zümrenin içine atmak isterler. Veya bir sebeple paraya ulaşmışlardır statülerinin devamı için isterler. Sosyete kulüpleri bazılarına göre para harcama, bazılarına göre para kazanma yerleri olarak faaliyet gösterirler. Oralarda insanlar devamlı birbirlerine hava atmaktan gösteriş yapmaktan zevk alırlar. Ayol geçen Miami de gece kulübüne gittim bir dans ettim bir dans ettim sorma. Aslında sor ki anlatayım. Orada giydiğim bir elbise vardı onu Paris’ten...Yazının Devamı>>

                 Şöhret insanların devamlı olmak istedikleri insanlara üstünlük taslama tanrı olabilme sevdasıdır. Böbürlenme ve kibirlenme, genele yanında beraberce olmaktadır. İnanç sisteminde insanın şöhret sahibi olması ve böbürlenmesi kesinlikle yasaktır. Ancak sadece bu dünya için yaşayanların, mutlaka tribüne oynamaları gerekmektedir. O nedenle inançsız toplumları standardı devamlı insanların önünde olmak isteğidir. Nobel ve benzeri ödüllerin mantığında bu durum vardır. Alkışlayanlar ve alkışlananlar ...Yazının Devamı>>

                 Sevgili dostlar.. Bu günkü konumuz; zalimler ve zülüm yapanlar korkak olurlar. Konu başlığı olarak bunu seçtik. Toplum içinde bazı insan tipleri vardır. Bunların her işleri çevresindekilere zarar vermektedir. Aslında bu tipler, o derece yaygındırlar ki; yüzü gülmeyen, asık suratlı, ters davrananların genel özellikleri bu şekildedir. Bu insan dini bütün görünse de görünmese de, aslında kendisiyle olan kavgası yüzünden, çevresine yapmadığını bırakmamaktadır. En gıcık kaptığım insan tipleri yazısında, bulaşıcı insa...Yazının Devamı>>

                 Evlilik hayatı ve boşanma insanın yalnızlığının veya birlikteliğinin yaşam şekline yansımış şeklidir. Evlilik insanların ahlaki ve sosyal anlamda kadın erkek beraberliğini kanuni hale getirir. Evlilik olduğunda yanında boşanmalar da olacaktır. Birçok insan boşanmayı taşıyamamaktadır. Yalnızlık giderilmesi gerekli duygu iken insanlar beraberlikleri taşıyamadıklarında başka ifade ile gurur yaptıklarında boşanmalar olur. Evliliğin kanuni hale getirilmesi insanların mağduriyetini ve boşanma sırasında ....Yazının Devamı>>

                 Kişilik gelişimi, çocuk doğumundan itibaren gelişmeye başlar. Bazı olumsuzlukları yaşayan insanlar kişilik gelişimi konusunda yeterli derecede irade gösteremezler. Daha doğrusu, gelecekte hangi donanımları kendisine ilave edip neler üreteceği konusunda bilgi sahibi zaten değildir. Geleceği yaşamamış birisi olarak nelerin kendisi için hayırlı ve uygun olacağını, nelerinde kendisi için uygunsuz olacağı idrakinde değildir. Hangi genç insana sorarsanız sorun ben kendi düşüncemle ve arkadaşlarımla karar verebilirim ..Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar bu zaman kadar yazılmadık, yeni olayları yazmaya devam edeceğiz. Dünyada şimdiye kadar cevabı verilmemiş kan grupları ve RH faktörünün, ne işe yaradığını bilen yoktur. İnsan veya canlı olan herkesin mutlaka kan grubu vardır. Olumsuzluk anlamında Rh veya ABO grup uyumsuzluklarında, yeni doğan çocukta sarılık veya ona bağlı yanal belirtiler ve rahatsızlıklar görülmektedir. Bu rahatsızlıklar için mi, kan grupları yaratılmıştır. Yoksa insanların ve canlıların hak hukuk belirlemelerin..Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar, sizlerin bir konuda dikkatini çekmek istiyorum. Bilimsel takılanların en sık yaptıkları şeyleri anlatmak istiyorum. İnsanlara ilkokuldan itibaren bilindiği üzere önce okuma yazma sonra matematik fen bilgisi hayat bilgisi gibi ders müfredatları uygulanmaktadır. Bu müfredatlar başlangıçtan beri derinleştirmek suretiyle dersler fazlalaştırarak devam etmektedir. Yalnız anlatılan her bilgi devamlı ilaveler yapılmak suretiyle detaylara girilmektedir. Burada enteresan bir durum söz konusudur. Normalde det..Yazının Devamı>>

                 Cesaret veya korku insan yaşamının, olmazsa olmazlarından. İnsan olmanın yani aşağıda olmanın gereklerinden birisidir. Neye karşı cesaret, neye karşı korku oluşmaktadır. İnsan kul olmasa cesareti veya korkusu, oluşabilir mi? Cesarette korkuda bir yaratıcıya karşı olabilir. Yaratıcı insanın kendisi olduğunu düşündüğünde, her şeyin kendi başına iradesi olduğunda, cesaret ve korku oluşabilir mi? Elbette hayır. Gelecekte ne olacağı veya geleceği olduğu konusunda bilgisi olan, daha önce geleceği şimdide y...Yazının Devamı>>

                 Acı insan kalbinin hissettiği duygudur. Biber acısı, zehir acısı, ilaç acısı, kalp acısı, ruh acısı, ciğer acısı, beden acısı ve diğerleri hep hissedilir. Bunların hepsi bizlere ait olan acılar. Neden acıların sınıflaması yapılmaz. Neden insan veya hayvan acısı eşdeğer tutulur. Acı niçin kimse tarafından yorumlanmaz. Acı çekmek, insana nasıl bir eziyet veya cefa vermektedir? Bunun standardı nedir? Her insan aynı acıyı niçin farklı algılamaktadır. Bazısı niçin dünyada çektiği acı ve ıstırabı güle oynaya karşılamak...Yazının Devamı>>

                 Cemil Meriç, “Kartaca’nın tarihini Roma’dan dinledik”diye yazmıştı. Roma karşısında mağlup olan ve bütün izleri silinen bu Afrikalı devlet, tarihini anlatacak bir Kartacalı çıkıncaya kadar sessizliğini koruyacak muhtemelen. Avrupa’nın Kartaca’sı olan Osmanlı tarihini de Avrupa merkezli bir bakışla okuyup okutmuyor muyuz? Biz de Osmanlı’nın tarihini Avrupa’dan dinleyenler safında değil miyiz? Osmanlı tarihini ‘Viyana’ya gittik, Viyana’dan döndük’ şablonuna sıkıştırarak anlatma hastalığı....Yazının Devamı>>

                 İnsan yaşamında önemli rahatlama vasıtalarından birisidir. Duyguların ve düşüncelerin izharı açığa vurulması şeklinde özetlenebilir. Peki, insan niçin duygularını ve düşüncelerini gizlemek yoluna başvurabilir. İnsanın duygularına gem vurup, düşüncelerini açıklayamaması ne demektir. İnsan aslında kendi kendine bazı duygu ve bağıl düşünceleri açığa vurmaktan utanır, sıkılır, ayak direr, olayın kapatılmasını istemektedir. İtiraf etmek mekanizmasının ne olduğu konusunda, çok sevgili psikiyatristler bir şey söyle....Yazının Devamı>>

                 Toprak ve insan konusu tıp camiası tarafından işlenen bir konu değildir. Bilinen bir konu olmadığından, insanlarında sadece vatan diyerek doğduğu toprakları sevdiği düşünülmektedir. Ancak mesele böyle değildir. İnsanın yolculuk sırasında aldığı lezzet ve zevk, bedenindeki toprak maddelerinin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın yaşadığı ve doğduğu topraklardan etkilenmesi ve sevmesi mineral ve yapısal anlamda yaşadığı toprağa bağlıdır. Toprak ve tabiat yapısı incelendiğinde insan psikolojisi....Yazının Devamı>>

                 Şu ana kadar psikiyatristlerin girmediği bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Basında devamlı alışık olarak duyduğumuz başlıkları hatırlarsınız. "Silahlı genç, üç kişiyi öldürdükten sonra kaçarak intihar etti." , "Kayın pederini ve kayın validesiyle birlikte çocuklarını öldüren emekli S.H. intihar ederek hayatına son verdi!.." "Kıskançlık krizine giren kişi, üç kişiyi doğradı.", "Kişileri çivileyerek öldürdü." vs..
Bu gibi haberler basın yayın organlarında, sıklıkla şahit olduğumuz haber tiplerinden...
.Yazının Devamı>>

                 İnsanoğlu yaşamı boyunca istek ve arzularına tabi olarak yaşamını şekillendirir. Bu yaşam şeklinin kurallarını ise çocukluktan itibaren çevre ve aile şekillendirir. Bu hadisenin özünde aile yapısı ve değerleri vardır. İlkokulda münazara eğitiminde çocuk yetiştirilmesinde ailenin mi? Okulun mu? Önemi büyüktür diye konuşma yaptırılır. Elbette ikisinin de önemi çok büyüktür . Çocuğun gelişim çağında içine ne koyarsanız daha sonra onları çocuktan alırsınız. Asıl önemli olan değer yargılarını iyi vermektir....Yazının Devamı>>

                 Bilinç ve bilinç altı tabirleri, genel anlamda psikiyatri tarafından anlanmamış bilinmeyen bir mevhumdur. Kısaca farkındalık diye tanımlanabilir. Neyin farkındalığı; insanın kendisinin , çevresinin , görebildiği duyabildiği hissedebildiği herşeyin farkındalığı. Peki duymadığı ve anlamadığı şeyin farkındalığı nasıldır. Acaba ateistlerin dediği gibi ben görmediğime inanmam kabul etmem dedikleri gibi mi? Elbette hayır. Çünkü akıl görülmez elektirik ve manyetik alan görülmez. Elektrik çarptığında hissettirir...Yazının Devamı>>

                 Anlama kapasitesi, kişilerin bir olayı net bir şekilde pürüzsüz ve hatasız öğrenebilme kapasitesidir. Şu anda toplumun en büyük problemlerinden birisidir. Bu problem, gene bizim çok saygın bilim adamlarımızın hiç önemsemediği bir problemdir.. Problem anlaşılınca, çözümünü bilmeyen yok gibidir. Hatta problemi anlamak çözmenin yarısıdır demişlerdir. Peki, o zaman bir meselenin anlaşılıp anlaşılmadığını test etme imkânı var mıdır? Her olayı herkes anlayabilir mi? Bir olayı toplumun birçok kesimine...Yazının Devamı>>

                 Gaflet psikiyatri literatüründe olmayan bir terimdir. Genel anlamda bir şeylerin haberinde olsa da; eyleme geçmek konusunda sıkıntı vardır. İnsan için yeri geldiğinde faydalı olurken, bazense zararlı olmaktadır. Gaflet akıl ile koordineli çalışan, fakat gerekli tedbirlerin ve çalışmaların yapılmadığı hal olarak özetlenebilir. İnsan belli zaman sonra öleceğini bilse de veya bir gün mutlaka hasta olabileceğini tahmin etse bile, gerekli önlemleri alma konusunda sıkıntı vardır. Zengin olabilmenin asgari şartının ya miras yolu...Yazının Devamı>>

                 İzafiyet teorisinin anlaşılması için atoma ve moleküle ait bilgiler verdikten sonra, zaman madde enerji ve hareket konularında batılıların anlattığı başka ne vardır sormak lazımdır. Maddede zaman mevhumunun, harekete bağıl geliştiğini anlatmış olan izafiyet ne hareket ile ne zaman ile herhangi bir şey açıklamamıştır. Hâlbuki insanların hep irticai diyerek uzak durduğu din hiçbir zaman, zamana bağlı kalmadan insan yaşamını başı belli ancak sonu belirsiz bir yaşam olarak tanımlamıştır. Hareket ve enerji ile yaşamın olduğ ...Yazının Devamı>>

                 İzafiyet teorisi A.E nin en büyük sahtekârlıklardan birisidir. İsterseniz bir araştırıp görün; izafiyet teorisinin altında başka hiçbir görüş yoktur. Şunu söylemek istiyorum ki; daha önce zaman ve hareket ile ilgili hiç görüşü olmayan birisi, nereden hareket, zaman, madde kavramlarını bulmuştur. Birde onun şakşakçıları altında ne kadar çalışma var diye sorgulamışlardır. Kesinlikle söylüyorum; izafiyet teorisinin altında A.E a ait bir tane çalışma bulamazsınız. Bu çalışmaların hepsi araklamadır. Normal şartlarda bulu...Yazının Devamı>>

                 Gıdıklanma ve kaşınma hekimlerin nörofizyolojisi ile ilgilenmedikleri, insanlarda çok sık görülen bölgesel veya genel uyarılma halidir. Bu hadisenin özünde nöronal elektriksel üretim vardır. Gıdıklanma ve kaşınma arasında uyarı başlama yerleri bakımından farklılık vardır. Onun dışında ikisinin de mekanizması aynıdır. Yani bölgesel anlamda elektriksel uyarı oluşturmaktır. Cinsellikte de asıl mekanizma herhangi bir ajanla bölgesel elektriksel uyarının artırılması ve sempatik aktivasyon denilen sistemin çalı...Yazının Devamı>>

                 Pişmanlık insan yaşamının olmazsa, olmazlarındandır. Dikkat edin insan olanların yaşamlarından söz ediyorum. Başkaları değil. Zaten bu duygu, hayvanlarda olmaz. İnsan gibi görünen hayvanlarda, hiç olmaz. Haa bu dünyada olmaz. Ancak öbür tarafta olacağını yaratıcımız bildirmektedir. Hatta her insanda olacaktır. İnançlısı ve ibadet edende, inançsız küfür içinde olanda, sadece miktarları farklı olacaktır. Peki, pişmanlık çekmeyen bunu hissetmeyen, insan yok gibidir. Hemen herkes, bu duyguyu tatmıştır. Ancak deli...Yazının Devamı>>

                 Faydalı ve zararlı ne demektir nereden öğrenebiliriz. Bu sorunun cevabı şu ana kadar, normal insan tanımlaması konusunda acze düşmüş, daha gerçek doktor payesi olmayan akademisyenlerin verebileceği cevap değildir. Hele batılılar ve onların yandaşlarının bu konuyla yakından ve uzaktan alakaları yoktur. Peki, insanın yaşaması için bunları normal insanlardan öğrenmemişlerse davranışçı ekol denilen ekolu, psikiyatristler nasıl oluşturdular. Sen kendi başına evrim teoremi ile yol aldığını söylerken, hangi alça...Yazının Devamı>>

                 Flört etmek gençlerin meraklı yanaştıkları bir ilişki çeşididir. Genç insanlar, insan tanımanın ve sevmenin tek yolunun flört etmek olduğunu düşünmektedirler. Onları yetiştiren ana babalar ise çocuklar gezip dolaşsınlar anlaşsınlar ve gerekiyorsa evlenirler diye düşünürler. Hatta birçok aile, çocukların evleneceği kişiye hiç karışılmaması gerektiği, karışmanın aksi netice vereceği kanaatindedirler. Toplum nazarında evlenme ve kız erkek ilişkileri, bu şekilde bir tabloda yürümektedir. Batı toplum stand ...Yazının Devamı>>

                 Alışkanlıklar, insan yaşamının özellikleridir. Hiç kimse kendisine zararlı veya yararlı diyerek alışkanlık edinmez. Bu davranış yapısı, genel anlamda kişilik oluşumunda rol almaktadır. Çocuk dünyaya hangi ana ve babadan geliyor, hangi ortamlarda yaşıyorsa, hayat tarzı ve yaşam şekli olarak, o tür alışkanlıkları tercih edecek demektir. Daha alışkanlıkların doğru veya yanlış kararını verecek çocukluk yaşında alışkanlık oluşuyorsa, buna geleneksel alışkanlık denmektedir. Daha sonra bunları sorgu ...Yazının Devamı>>

                 Kök hücre üstünde çok spekülasyon yapılan ve fakat bir o kadar bilinmeyen özelliktir. Bana, sen nereden biliyorsun diye sorabilirsiniz. Ancak benim tekniğimde akıllı sorular sormak vardır. Eğer bir problemi çözmek isterseniz, o problemin çeşitli açılarından sorular sorup tanımlamanız gerekir. Tıpta çeşitli teknikler vardır. Bu teknikler içinde kullanılan deneylerin doğru netice vermesi için, doğru kurgu yapılması gerekir. Kurguladığınız deneyi bazı şeyleri yok farz ederek yaparsanız, yanlış netice...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar dünyada yeni bir ölümcül bakteri türediğini tespit ettiler. Bu bakteri genelde yiyeceklerden (salatalık ve fasulye gibi) bulaştığı söylenen bir bakteridir. Henüz bakterinin herhangi tedavisi tespit edilmemiş ve fetal dediğimiz ölümcül olmaktadır. Genelde başkaca rahatsızlığı olanlar, bu hastalıktan kurtulamamaktadırlar. Tedavi konusunda bir arpa boyu mesafe kat edilmemiştir. Bu bakterinin veya diğer bakterilerin nasıl etki ettiğini bilmeyen bilim dünyası, bu konuda da şaşkınlığını sürdürmektedir. Çevremde ...Yazının Devamı>>

                 Şefkat ve acımak modern denilen tıbbın, maalesef konusuna girmemiş zaten de giremeyecek bir meseledir. Çünkü insan ve medeniyetin, temeli buradadır. İnanmayan insan acımak ve şefkat edemez. O nedenle inancı olmadığını söyleyen insan, görünüşte insan olmaktan, surete insandan öte geçemez. Sevgili dostlar, samimiyetle sizlere soruyorum; normal insan olma için neler yapılması gerektiği konusunda, din dışında nerede eğitim verilmektedir. Sorunun cevabı gayet basit olarak hayırdır. ...Yazının Devamı>>

                 Basiret "in sözlük anlamı: Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü ‘dür. Bu durum, hemen herkes tarafından bilinmektedir. Peki, insanda, ne bunu sağlar. Bazen basiretim bağlandı bunu yapmamam gerektiği halde elimden yapmamak gelmedi derler. Hatta bazı kaza yapanlarda, anlayamadım ancak basiretim bağlandığı için gidip çarptım der. İnsan beyni bir bilgisayar ise, ne doğru hareket etmesini engellemektedir. Hatta bazı uçak kazalarında, o pilotun hata yap...Yazının Devamı>>

                 Utanma, batı toplumlarında gereksiz görülen bir duygudur. Onlar için anlamsız yere, insanların kendisini gerdiği ve sıkıntıya düşürdüğü bir haldir. Freud ve yandaşları süperego baskısı veya güncel ifade ile mahalle baskısından kaynaklanan duygu olarak ifade etmektedir.  Asıl kaynağın cinsel duygular olduğu söylenmiştir. Ancak utangaçlık kendisinden büyük makamdakilerin eleştiri ve baskısını gelecek şekilde, duygusal algılamanın bir çeşididir. Utangaç insanın köken aldığı asıl duygu, cinsel duygulardır. Yalnız in...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar şu ana kadar, canlı beslenmesinin mantığını anlamış birisi yoktur. Hatta bedenin nasıl çalıştığı konusunda, maalesef yanlış bilgiler edinilmiştir. Aslında bu durum, canlıyı anlamaktan aciz insanın, yaratıcıyı anlamasının imkânsızlığını, bir kez daha gözler önüne sürmektedir. İnsan veya canlılar beslenme sistemine göre, herhangi yolla karbonhidrat, yağ ve protein nitelikli maddeler alırlar. Bu maddeler vücuda enerji verirler. Eğer gıdaları fazla tüketecek olursak şişmanlık, çağımız hastalığı olarak ortaya çı...Yazının Devamı>>

                 Dikkat, insanın belli konuda odaklanması demektir. Dikkat eksikliği bunun karşıtı; odaklanmama anlamı taşır. Bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıya dikkat denir. Bilincin yerinde olmadığı hallerde, insanın dikkatinden söz edilemez. Dolayısıyla öğrenme fonksiyonu olamaz. İnsan beyni, eğer sadece mekanik veya yalnız başına olsa idi, dikkatini bir konuda yoğunlaştırması diye bir problemi olmayacaktı. Ancak insanın içinde bir ben vardır, benden içerü dedikleri gibi, içimizdeki ben algılama konusunda ve dikkat ko...Yazının Devamı>>

                 Şüphe etmek dünya kuruldu kurulalı, insanların hep içinde olan, desteklendiğinde büyüyen parazittir. Öyle bir yapısı vardır ki; ufacık bir kurt olarak bir yeri yediyse, hızla büyür, tüm bedeni kaplar. Hatta insanı öldürmeye kadar götürür. İnsanlık tarihi boyunca vardır dedik. Habil ile Kabilin birbirlerine düşme sebebi de birbirlerinden şüphe etmeleridir. Arada fitne ateşi sardı mı, o ilişki iflah etmez. O nedenle dinimizde gıybet etmek (dedikodu) zinadan büyük günahtır. Şüphe insanlık olduğundan beri vardır dedik, o z...Yazının Devamı>>

                 İğrenme duygusu, insanı vasıflardan birisidir. Hayvanlarda, bu duygu bulunmaz. İğrenme duygusu, hakkında şu ana kadar hemen hiçbir branştan söylenmiş bir söz veya yazı yoktur. İsterseniz çeşitli kaynaklardan araştırabilirsiniz. Hani çok yüksek prof.lar var ya, hani her şeyi bilimsel olarak yapanlar, nedense bu konuda söz söyleyememişler. Çünkü insanı tanımaktan uzak, zekâ problemlilerden söz ediyorum. Onlar maalesef bir şey bilmedikleri gibi, bilmediklerini de bilmezler. Hani her şeyi Freud ve evrimci  ...Yazının Devamı>>

                 Âşıklar, sevgililerinin divanesi olup, onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıttan birini sevmek, diğerini sevmemeyi icap ettirir. Âşıkların birisini sevdiğini söylemesi, her şeyi ile sevmeyi gerektirir. İnsana neyi seviyorsun diye sorulduğunda, herkes başka şeylerden söz eder. Bu bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, eşya para mal makam veya başka şeyler olabilir. Sevginin ölçüsü oranında insanın gayreti ve çalışması olmaktadır. Ben çok  ...Yazının Devamı>>

                 Alerjik hastalıklar toplumun yaklaşık %20 sini hatta daha fazlasını ilgilendiren hastalık grubudur. Alerjik hastalıkların bu derece yaygın olmasına rağmen, hastalıkların sebepleri konusunda, bir arpa boyu yol alınamamıştır. Sebep ise; bedenin elektromanyetik dengesinin bilinmemesi ve bu konunun çalışılmamasıdır. Bahar aylarında fazlalaştığı bilinen, alerjik hastalıklarda çiçek polenleri daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Alerjik hastalıklar denildiği gibi bahar aylarında fazlalaşmakla beraber, ortam ve kişi analizler...Yazının Devamı>>

                 Edep susmak demektir. Çocuğa her şeyden önce susmak ve yerini tarttıktan sonra konuşmak öğretilmelidir. Bu konuda herhangi bir okul veya müessese eğitim vermemektedir. Bilakis ilkokuldan itibaren, çocuklara münazara adı altında mücadele öğretilmelidir. Eğer siz mücadeleyi başta öğretirseniz, çocuğu terörist ve anarşist yaparsınız. Bu yapı çocuğun eğitimini tamamen bloke etmektedir. Yani fen bilgilerinden önce, edep öğretilmeyen çocuklar; öğrendikleri fen bilgilerini anarşi çıkarmak, kendi düşüncelerini....Yazının Devamı>>

                 Sevgili dostlar..
                 Bu yazımızda sizlere vefa ve minnetten bahsetmek istiyorum. Bu konuyu açabilmek için önce “Şükran Günü” olarak kutlanan durumdan da bahsetmek istiyorum. Bilenleriniz zaten biliyor. Ama bilmeyenleriniz için şükran gününden biraz bahsetmek istiyorum..
Amerika’ya giden İngilizlerin veya Avrupa’dan kaçan suçluların 1620 de Amerika’ya ayak basması sonucunda hasta yorgun ve perişan durumdadır.
...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar.. Tıp tarihinde şimdiye kadar yazılmamış bir gerçeği anlatmak istiyorum. Bu gerçek aynı dünyanın magma tabakası ve dünyanın ısınması gibi bir konudur. Daha önce bazı hazırlık bilgilerini verebilmek için dünyaya ait gerçekleri anlatmıştım. Hala anlatmaya devam edeceğim. Dünya tıp tarihinde, bazı konulara hiç dokunulmaz. Bunlar, uydurma teoremler ile basit açıklamalar ile geçiştirilir. Çünkü nasıl olduğu bilinmez. Daha öğrenilmesi gereken birçok şey vardır. Dünyanın nasıl ışıyıp soğuduğundan...Yazının Devamı>>

                 Canlıların DNA sı ömrü belirleyen ve sayılı nefesin nereye kadar gidebileceğini belirleyen en önemli göstergelerden birisidir. Son zamanlarda İngiltere’de yapılmış araştırmalarda, insan kromozomlarındaki belirli bölge uzunluklarının, ömrü belirleyici olduğu konusunda bulgulara rastlanılmıştır. Bu araştırmalara göre aslında bu durumun biyolojik olarak etkileri olduğu gibi, ruhsal olarak da ciddi yan etkileri vardır. Öncelikle meseleyi biyolojik açıdan ele almak gerekirse, canlılara kromozomlar kanalı ile yüklenmiş elektroman...Yazının Devamı>>

                 Sevgili okurlar; depresyondaki hasta genellikle, içindeki bulunan sıkıntının hiç bitmeyeceğini sanır. O’nun bu hali öyle bir haldir ki; o an sanki her şey O’nun için bitmiştir, zaman durmuştur, yaşamanın bile neredeyse hiçbir anlamı kalmamıştır. Artık içinden çıkılmayacak kadar sıkıntı ve dibe vurma, adeta girdaba girmiş olma hali vardır. Kişi bu durumu aynen bu şekilde hisseder. Çünkü yaşanan an, o andır. O’nun için başka bir an yoktur. Sevinç için de aynı şey söz konusudur. Sanki elde edildiğinde kişi bu durumu devamlı.....Yazının Devamı>>

                 Psikiyatri ile obezitenin ilişkisi irdelenebilir. Fakat, şimdiye kadar hiç duymadığınız bir yaklaşım tarzı ile açlık konusuna değinmek istiyorum. Obezite konusunu incelerken açlık-tokluk ilişkisinin de ön planda tutulması gerektiğini anlamış olacaksınız. Açlık-tokluk, açlık merkezinde leptin maddesinin seviyesi ile algılanan sistemdir. Fakat buradaki asıl önemli yer teşkil eden özellik, beynimizin yemek  yeme şeklinden kaynaklanan hafızalanması olayıdır. Mesela; aile içindeki bireyin beslenme alışkanlığı, ailenin ye....Yazının Devamı>>

                 Birçok insan vardır, aslen kendinden haberi yoktur. Ne yaptığını bilemez. Ancak başkasını eleştirmeye geldi mi, mangalda kül bırakmaz. İnsanların kendini tanıma konusunda maalesef bir gayretleri yoktur. Kendini tanımayan, başkasını eleştirisi ise tam anlamı ile saf dillilik olmaktadır. İnsanlar neden kendilerini tanımak için çaba sarf etmezler. Çünkü kabahat ve kusurlar, insanın kendi üstüne alabileceği ve kendini yargılayabileceği bir hadise değildir. İnsanların bu şekilde, kendilerini tanımadan başkalarına saldırırk....Yazının Devamı>>

                 Damar sertliği veya diğer ismi ile arteriosclerosis, insanların ölüm sebeplerinin başında yer alan damarsal hastalık grubudur. Bu hastalık ile psikiyatristin işi, ne diyebilirsiniz. Ancak işin mekanik yönünün hangi hasta grubunda neden olduğunu esin açıklayan görüş yoktur. İnsanların büyük çapta paralarını alabilmek ve sosyal güvenlikten daha fazla pay alabilmek için, etkinliği şüpheli ilaçlar kullanılmaktadır. Damar sertliğinde olayın nasıl geliştiği hususunda görüş bile bildirmemektedirler. Damar sertliğini bilebilm.....Yazının Devamı>>

                 Aynı insanda duygu ve düşünce ayrılığı nasıl olur sorusunun cevabı; kimsenin ilgisini çekmemiştir. Ancak birçok psikiyatrik hastalık seyrinde, insanlar duygularındaki karmaşa dolayısıyla, düşünce ve duygu ayrışmasını yapamazlar. Ancak duygu ile düşüncenin, aynı korelasyonda olması, kişinin mutlu ve huzurlu olmasının göstergesidir. Psikiyatrik muayene sırasında, insanların duygu motor ve düşünce alanına bakılırken, insanların duygularına kıymet verilmediğinden dolayı, işin bu tarafına bakılmaz. Freud normalde.....Yazının Devamı>>

                 Dünyada çıkan sıcak su ve kaplıca suları konusunda şu ana kadar öyle yanlışlar söylenmiştir ki neresi düzeltilsin? Yalnız bu konularda bitip tükenmez sorular olsa da, doğruyu söylemekten bizi çeviremezler. Şimdi bu adam konuyu nereden buldu diyeceğinizi duyuyor gibiyim. Bir yerde saçma fikirler duyduğumda, yazmadan edemiyorum. Belki sen işine bak diyebilirsiniz. Ancak ilim bir bütündür. Kime veriliyorsa zekâtını vermelidir. Çünkü bilinmeyenleri öğretenlere, başka bilinmeyenler verilir demektir......Yazının Devamı>>

                 Suç ve suçluluk duygusu, insanın ilerlemesini sağlayan duygulardan biridir. Bu duygu kalbin fonksiyonlarından birisidir. İnsanda suçluluk ve pişmanlık olmadan, ilerleyebilmesi ve enerji sağlaması mümkün olmamaktadır. İnsan yanlış bir hareket yaptığında, iyi taraftaki yüzün, yaptığı hatayı yorumlaması ile yanlışlık anlaşılır. İnsanın nefsi; genelde kötü ve yasak olan şeyleri yaptırmak istemektedir. Bu istek ve arzu, bedeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaktadır. Baş olma ve iktidar olma ihtiyacı, .....Yazının Devamı>>

                 Türkçe sözlükteki anlamı; itibar değer saygınlık olarak ifade edilir. Arapçada onur şeref olarak söylenir. İngilizcedeki karşılığı; honor, honour , pride, dignity dir. İnsanlar şeref ve haysiyet ile oynandığına dair, mahkemeleri meşgul ederler. Ama ne yapılınca haysiyet ile oynandığına dair, yazılı metin yoktur. Kötü söz söylemek hırsızlık veya başka yüz kızartıcı suçları isnat etmek, haysiyetsizlik demek olduğu genel teamül olarak kabul edilmektedir. Peki, sadece maddeden olduğu iddia eden kişilerin, hangi haysiyetler...Yazının Devamı>>

                 Merhamet,  rahmet etmek kökünden gelir. Arap lisanına İslamiyet ile girmiş sözcüktür.  Adem Peygamberden  itibaren gelen tüm peygamberlerde rahmet ve merhamet anlatılmıştır. Din dışında rahmet veya merhametten söz etmek imkansızdır.  Çünkü ; rahmet etmek karşılıksız vermek demektir. Normal şartlarda inanılan, üst  değer yoksa ve o değerden bir şeyler geldiğine inanılmıyorsa,  bu duygunun gelişmesi ve inanılması mümkün değildir. İnsanın görmediği bir şeye inanması,  ancak akıl yolu ile anlaşılabilir...Yazının Devamı>>

                İçe doğmak ve ilham gelmesi olayı bugünkü teknoloji ve bilimsel veriler ışığında nereye koyulacağı belli olmayan meseledir. İşine geldiğinde, müspet ilim akıl ile olur diyenler, işlerine geldiğinde ilham gelmesi lazım ki; bir şeyler yapabilelim demektedirler. Daha önce görmediği ve bilmediği siyaseti yaparken veya devlet yönetmemişken, bir anda en iyi devlet yönetimine aday olabiliyorlar. Eğer akıl ve tecrübe ile ise, daha önce hangi tecrübeyi ve akılı yaşadılar? Ne kadar ve nerede imtihana tabii tutulup geçer not aldılar?....Yazının Devamı>>

                İnsanların yaşadığı duygular içinde, birisi yapılıyorsa diğerinin yapılmadığı veya ondan az bundan fazla yapılan, hava çıkıp suyun girmesi veya tersi olan hadisedir. Bu hadisenin özünde, insandaki referans değerleri ve alınmış olan bilgiler sorumludur. Kızmak kişiliğin, ayakta durabilmesinin göstergesidir. Yalnız insanın öncelikleri ve değerleri, bunu belirlemektedir. Ben kişi olarak kızdığım kırıldığım şeyleri, önceden öncülük sırasına göre belirlersem, bunlar benim olmazsa olmazlarım olmalı mı, yoksa başka şekilde hal....Yazının Devamı>>

                İnsanın hayatında içeriden ve dışarıdan gelen kötülükler ve olumsuzluklar vardır. Bu kötülüklerin içeriden veya dışarıdan gelmesi, algılayıcıların çevrildiği yöne bağlıdır. Eğer biz yaşam olarak hep dışarı endeksli yaşamayı ön plana almışsak, gelen kötülükler ve olumsuzluklar devamlı dışarıdan olacaktır. Çevreye baktığımızda, insanların hep egoist ve bencil yapıları ön plana çıktığından ve olaylarda kendilerine yontuklarından, sıkıntı olmaktadır. İçeriden gelen kötülüklerin en önemlisi ise insanın istek ve arzularının....Yazının Devamı>>

                Yerküre, insanın yaşadığı ömür sürdüğü mekândır. Hangi materyalist, hangi evrimci yerkürenin neden basık küre olduğunun cevabını veremez. Atomun neden yuvarlak küre olduğunun cevabını veremez. Aslında düz tepsi şekli daha iyi değil miydi? Veya ben dikdörtgenler prizması şeklinde olmasını istiyordum. Diğer birisi şekilsiz yıldız gibi, yamuk olmasını isteyemez miydi? Buna hakkı yok mu? Ben hakkım olduğunu düşünüyorum. İstemek serbest. Herkes istediğini söyleyebilir. Bu ülkede ve dünyada öz ....Yazının Devamı>>

                Soru basit ancak cevap zor. Atomu düşündüğünüzde milyarda hatta trilyonda bir kadar atomun çekirdeği mevcut. Atomun noktasal düşünüldüğünde herhangi anlamı yok. Nokta nedir sorusunun cevabı; eni boyu yüksekliği olmayan, hatta madde anlamında bir şey ifade etmeyen, nesne olarak tarif edilebilir. Nokta tek başına bir şey ifade etmemekle beraber, lineer hareket kazandığında doğru çizgiyi, doğru çizgi yatay hareket kazandığında düzlemi, kâinatta hareket kazandığında dönme hareketi.......Yazının Devamı>>

                Aşkı tarif eden olmamıştır. Çünkü aşk anlatılmaz yaşanır. Duygu dünyasını kabul etmeyen materyalistlerin, aşkı anlamları ve yaşamaları sadece şehvet ve seks yönünden olur. Sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir. O nedenle büyüklerden birisinin, çok veciz sözüyle yazımıza başlamak istiyorum.

‘’Eskiler aşkı aşka kattılar, sonrakiler biraz tattılar, şimdikiler şehvete yenilip, aşkı ....
Yazının Devamı>>

                Okuyucularımızdan gelen bir söz üzerine, bugünkü yazı konumuzu oluşturuyoruz. Bu söz hayal olan dünya hayatı için söylenmiş bir sözdür. Devlet yönetiminde ve insan bedeni hayatında; azı, çoğa feda etme anlamındadır. Devlet ve kişilerin güvenliği söz konusu olduğunda insanlar bir veya birden fazla kişi feda edebilirler. Reklam mantığında da, bu vardır. Kangren olmuş uzvun kesilmesi veya kanserleşmiş uzvun kesilesi anlamında da, bu durum söz konusudur. Devlet ve kişi güvenliğinde bu durum söz....Yazının Devamı>>

                HAKSIZLIK KARŞISINDA EĞİLMEYİNİZ, ÇÜNKÜ HAKKINIZLA BERABER ŞEREFİNİZİDE KAYBEDERSİNİZ. (Hz.Ali R.A.)

              Efendim sözlerin büyüğü, büyüklerin sözleri olarak görmekteyiz. O nedenle öz kültürümüzde olan büyüklerimiz, bizlere yol gösterici olarak tavsiyelerde bulunmaktalar. Bizlerin gideceği yolda ışık olmaktadırlar. Hak ve adalet, insanların rahat ve huzurlu yaşamaları için, olmazsa olmazlarıdır. Her insan....Yazının Devamı>>

                 İlk çiçek aşısını Osmanlı mı buldu?

                Dünyada iki tüp örneği kalan ve yok edilmesi tartışılan çiçek virüsüne karşı ilk aşının Osmanlı'da bulunduğu öğrenildi. Gerçeği İngiliz elçisinin eşinin anısı ortaya çıkardı.(28 Nisan 2011 18:54 - 2 Yorum - 5,898 Okunma)

               ....Yazının Devamı>>

                 Halvet, Arapça olarak yalnız kalmak demektir. Aslen iki insanın sevgili anlamında yalnız kalmasıdır. Kadın erkek beraberliği için kullanılır. Şehvetten olan beraberliklerde kullanılan, yabancı kadın için erkeğe veya kadına haram edilmiş iştir. Biz meselenin bu tarafına bakmadan, gerçek sevgide olması gereken halvetten söz etmek istiyoruz. Şu aralarda cinsellik o derece aleniyet kazanmış ki; insanların ortalıkta yaptıkları işten dolayı zevk almaları da mümkün değildir. Çünkü daha önceleri yazdığımız gibi insanların....Yazının Devamı>>

                Yalkalık bir vasıftır. Yalaka ve dalkavuk insan sayısı çok fazladır. Genelde eskiler yükseklerde, rüzgârlar sert eser ve liderler yalnız insandırlar demişlerdir. Gerçekten ne düşündüğünden kendisi ve yanındakiler habersiz olan insan başarıyı elde edebilecek lider demektir. Lider olduğunda, onun çevresinde yalaka ve dalkavuk olması kaçınılmazdır. Ordusu, yandaşı, alkışlayanı olmayan lider vasfında olsa da lider olamaz. Liderlik demek iktidar olup dediklerini başkalarına kabul ettirebilen insan demektir....Yazının Devamı>>

                Doğan her şey, ölüme mahkûm olmuştur. Ölümden kurtulan olmamıştır, olamaz da. Dünyaya gelen ölüm yolculuğunda adaydır. Ama öyle bir aday ki; mutlak gidilecek menzil ve noktadır. Bu olgudan korksak dahi, kaçış yoktur. Öyle veya böyle mutlaka gelecektir. İmtihan şekli ve süresi bellidir. Ancak imtihan süresi konusunda, her an kâğıtlar elimizden alınabilir. İmtihan bitti denebilir. Normal psikiyatrik literatürde ölüm sırasında; depersonilizasyon denilen, kişinin kendine yabancılaşması ve dışarıdan ...Yazının Devamı>>

                 NASA tarafından yapılan bir araştırmada, uzayda astronotların başları ağrıdığında parasetamol veya enfeksiyonu tedavi için antibiyotik alamayacakları ortaya çıktı.
                NASA'nın Johnson Uzay Merkezi tarafından yapılan araştırmada, ilaçların etkisini uzayda derhal yitirdikleri belirlenirken, bunun dünyadan uzak ortamda yer çekiminin çok zayıf ve radyasyonun yüksek olmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.
               ..
Yazının Devamı>>

                 Doğan her şey, ölüme mahkûm olmuştur. Ölümden kurtulan olmamıştır, olamaz da. Dünyaya gelen ölüm yolculuğunda adaydır. Ama öyle bir aday ki; mutlak gidilecek menzil ve noktadır. Bu olgudan korksak dahi, kaçış yoktur. Öyle veya böyle mutlaka gelecektir. İmtihan şekli ve süresi bellidir. Ancak imtihan süresi konusunda, her an kâğıtlar elimizden alınabilir. İmtihan bitti denebilir. Normal psikiyatrik literatürde ölüm sırasında; depersonilizasyon denilen, kişinin kendine yabancılaşması ve dışarıdan. .. Yazının Devamı>>

                 Nefsini terbiye edemeyen başkasını terbiye edemez. Terbiye ve çocuk yetiştirmekte insanlar bu tür hataları bol miktarda yaparlar. Çünkü terbiye ve edep konusunda yazılan veya anlatılan bilimsel veri yoktur. Çocuklarımıza söz geçirememekten rahatsız oluruz. Çocuk terbiye edebilmek için, öncelikle insanın kendi nefsini benliğini hizaya sokabilmesi istenir. Ancak bizler başkasının terbiyesini önemsediğimizin yüzde birini kendi terbiyemiz konusunda göstermeyiz. Çocuklarımızın sadece kendi emirlerimizin .. Yazının Devamı>>

                Endişe etmek; kötü beklenti, kötü hayal diye özetlenebilir. Endişe, hayata dair geleceğe ait olacak olayların, kötü şekillenmesini düşünmekten kaynaklanır. Geçmiş yaşanmıştır. Geçmişten endişe duyulmaz. Geçmiş hayal edilmez. Sadece geçmişe ait kötüler ve olumsuzluklar, silinmeye çalışılır. İnsan bir inanç ve ilke doğrusunda, hayatını devam ettirmek zorundadır. Bunlar aynı zamanda gelecek beklentileri ve hayalleridir. Geleceği olmayan toplum ve insan; o anı yaşayıp ondan lezzet .. Yazının Devamı>>

                İnsanların en çok söz ettiği fakat açıklamasını bilmediği konulardan birisini daha anlatmak istiyorum. Bilirsiniz insanlar bir iş yaparken, vicdanı ile cüzdanı arasında gidip gelir. Bu gidiş geliş nereye kadar sürer. Nereden başlar?

                 Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine, dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını  ..
Yazının Devamı>>

                Hayal kırıklığı hemen hepimizin yaşadığı ve bizleri kıran üzen duygusal bir hadisedir. Hayal yaşamımızı sağlayan, olmazsa olmazımızdır. İnsanlar hayalleri ile yaşar, hayalleri ile ölür. İnsan ölürken, arkada dünyaya veya ahirete dair, birçok hayal bırakarak gider. Kırgınlıklarımızın köken alma yerine göre, hayalimizin kırılıp kırılmayacağını söyleyebiliriz. Öncelikle evvelki yazılarda, hayal konusunda bir şeyler söylemiştik. Hayalin oluşması, insandaki duygusal veya entelektüel zekâya göre oluşmaktadır. Duygusal ,.. Yazının Devamı>>

               Latife ve şaka sanki aynı sözcükler gibi düşünülse de, birbirinden farklı bölümlere hitap eden elemanlardır. Latifede isminden anlaşılacağı gibi latif denilen hafiflik ve nezaket vardır. Şaka ise nefse hitap eden kabalık vardır. Latife sonunda, yüzde tebessüm belirirken şakada kahkahalar ile gülme vardır. Peki, bunun ikisi arasında nasıl bir farklılık oluşur. Bu sorunun cevabını tepkiler ve gelen cevap ile alabiliriz. İnsanda hayvanlardan farklı olarak bir ....... Yazının Devamı>>

               Başarı terfi depresyonu, pozitifte yaşanan olumsuzluk halidir.İnsan uzun süreli olarak istediği arzuladığı bir şeye kavuştuğunda, bir anda dalgalı öfkeli denizlerden süt liman olmuş sakinleşmiş denize girmiş gibi çöker. Aslında ömür boyunca coşku duyduğu, isteklerde bulunduğu, kavuşunca çok mutlu olacağını sandığı şeyleri bir anda yitirmiş gibi olur. Bunun sebebi nedir? Bu kadar zaman arzuladıktan sonra, nasıl olurda kavuştuğunda duygusunu yitirir. Duygu bu kadar ucuz mudur? İnsanın yaşantısında,.. Yazının Devamı>>

              Kısaca A.E aslında araba sürmekten bile aciz, okulu zamanında bitirememiş, zorla matematik ve fizik öğretmeni olmuş bir Yahudi. En önemli özelliği sondaki ibaredir. Aslında talebelik hayatı oldukça kötü geçmiş, babasının istediği elektrik mühendisliğine girememiş, daha sonra zorla öğretmen olmuş, okuldaki tek kızla evlenmiş birisi. En önemli özeliklerinden birisi içe kapanık, pek sosyalleşemeyen, aynı zamanda Eduart adlı ç... Yazının Devamı>>

           Dünyada, şu anda yoğun olarak hayvan haklarından ve kadın haklarından dem vurulmaktadır. Bu hak savunuculuğu ne hikmetse insan haklarından söz etmemekte ancak hayvan haklarından hararetli olarak savunmaktalar. Yalnız burada da bir gariplik mevcut. Evvelden, hayvanları okla veya tek kurşunla avlarken, şimdilerde otomatik tüfekle hayvana hiç hak tanınmamaktadır. Denize açılan balık avcıları, trol denilen ince ağlarla veya dinamit... Yazının Devamı>>

             Aşağılamak, özellikle mobbing dediğimiz işyerinde psikolojik tacizler arasında ilk sırayı almaktadır. Yanınızda çalışan kişiye aşağılık birisi imiş gibi davranırsanız, belli dönem sonunda, çoğunluğun kendisine öyle davrandığını hisseder. Bunun anlamı şudur; bir insan yaptığı işin, mutlaka beğenilmesini ister. Hatta bazıları çok ince hesap yapar. Onların davranış yapısında çevreden gelecek eleştirileri duymamak için yaptığı, işi kendi acımasızca eleştirmeye başlar. Özellikle OKB dediğimiz hastalığın kişilik yap, ....Yazının Devamı>>

Mobbing işyerinde yapılan ruhsal kökenli taciz diye tarif edilebilir. Aslında ruhsal ve duygusal taciz diye adlandırılan, bu taciz hayvandan geldiğini söyleyenlerce tamamen makine olarak düşünülmekte olan, insanın neresine ve nasıl yapılır. Çünkü insanın ruhu Darwin taraftarlarınca kabul edilmemektedir. Ya arkadaş sen hep misin hiç misin? İşine geldiğinde ruhun ve duygunun varlığını kabul edersin, işine gelmediğinde böyle şey olur mu dersin.... Yazının Devamı>>

             Sevgili okurlar, devamlı işittiğimiz fakat anlam veremediğimiz bir olayı, anlatmak istiyorum. Haberin içeriğine baktığımızda; sera gazlarının etkisi ile olduğu söylenen ve dünyanın koruyucu tabakasının delinmesi ile neticelenen, bir meteoroloji olayı. Bizim bilimseller gene işbaşında filim çevirmeler tam gaz gidiyor. Arkadaş bu filmin senaryosunda bir bozukluk var. Hani taş devri için çekilen filimde, geri planda uçak görülmesi gibi bir olay. Bu sahnede bunun işi ne, diyesi geliyor. Adamlar saçmaladıkça, yazmama .... Yazının Devamı>>

             Hayret ve şaşkınlık insanın beklentilerinin zıttına bir durum ile tuhaf anlaşılması zor bir haldir. Beklentiler beyinde görüntü halinde yaşanmış denemeler ile oluşur. Ancak asıl o beklentileri şekillendiren, kalpteki istek ve arzulardır. Kalbin istek ve arzuları bu dünyaya ait olduğunda bu şekillenen şeyler; para makam ve kadın dışına çıkmayacaktır. Bu olaylar dışındaki istekler ise, genelde kalpte ne varsa öyle şekillenecektir. Genelde yukarıda söylenen üçlü çerçevesinin dışına çıkmayacaktır.... Yazının Devamı>>

             Moral sözlük anlamı olarak, maneviyat ruh gücü olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcüğün kökeni İngilizcedir. Normal olarak Türkçe ve Osmanlıcada böyle bir sözcük yoktur. Moral tabirinin koyulma ve işlenme şekli; askerlerin savaşırken belli değerlere sahip olarak savaşma güçlerini kayıp etmemeleri amacına yöneliktir. Ruha inanamayanların, inanmadıkları şeyin gücünün peşinde olabilmeleri, ne anlam ifade eder. Takdiri siz okuyu... Yazının Devamı>>

             Sevgili okurlar böyle konu başlığı nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Ancak dünya hayatının işleyiş biçiminde, alkışlamanın ve alkışlamamanın önemi çok büyüktür. Hemen her şey bu şekilde biçimlenir. İnsanlar taraflarını belirleme aşamasında, belli dönem geçirdikten sonra taraf olduklarının şakşakçılığı dalkavukluğunu yapmaya çalışırlar. Bu gruplar içinde bazısı fanatik düzeyde bağlı olur. Bazısı ise kararsızlığı ile ön plana çıkar. Kararsız .. Yazının Devamı>>

             Yerçekimi konusunda, eğer kütle çekimi yoksa 1666 km/saat hızla dönen dünya yüzündeki, her şeyin uzaya dağılmaması için ne çektiğini önceki yazılarımızda defalarca yazmış bulunuyoruz. Ancak bir kez daha tekrar etmek gerekse, piri reisin elektromanyetik haritalarında gösterdiği, ana kemik yapının çevresindeki elektromanyetik akı dünya bütünlüğünü sağlar. Aksi bir şeyin bütünlük sağlaması mümkün değildir. Dünya üstündeki.. Yazının Devamı>>

            Duyarsız ve ilgisiz olmak çağımızın problemlerindendir. Bu problem, insanların ortak sıkıntısı olsa da bu konuyu gerçek anlamda açıklayacak birisi çıkmamıştır. Bu sözün altında daha evvelden bir takım yazılar yazmış olmakla beraber feyz ve feyyaz isimlerinin ne manaya geldiğini bilmek gerekir. Feyz, kalbe diğer kalplerden gelen Cenabı Hakkın razı olduğu düşünce demektir. İnsanın bu düşünce olmadan hareket edebilmesi m.... Yazının Devamı>>

             Merak, insan zekâsının, hayalidir görüntüsüdür. İşleyen ve çalışan zekâyı gösterir. Eğitim sisteminin, meraklı olan kişileri seçip özel eğitime tabi tutması gerekir. Meraklı çocuk sorduğu sorulardan belli olur. Soru sormanın şekline göre çocuğun zekâ durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Merakın belli ölçüde olması veya aşırı merakı olanın, bu merakının zapt rapta altına alınması gerekir. Çocukların meraklı olması, aileler ve toplum tarafından yaramaz çocuk değerlendirmesine tabi tutulur. Eğitim sistemi bu çocukları keni... Yazının Devamı>>

            Bu yazımız, bir hanım meslektaş kardeşimizin yazdığı e-maile cevap niteliğindedir.  Fakat, tüm beni yanlış anlama durumunda olan ya da  olabilecek durumdaki kardeşlerimin ve meslektaşlarımın da  faydalanması için, ana sayfada yayınlanmasını istedim. Okuyucu potansiyelimin her geçen gün artıyor olması, olumlu ve pozitif olarak eleştirenlerimin olması, sorular sorarak karşılığındaki verilecek cevaba da katkıda bulunuyor olması, karşılıklı paylaşım amaçlı olarak meslektaşlarımın manevi desteklerini bu vesile ile eksik... Yazının Devamı>>

             Sevgili okurlarım.. Şu anda dünya üstündeki Japonya depreminden sonra müthiş bir oyun oynanıyor. Bu kumarın oyuncuları tüm insanlar, para kazanacaklar ise dünyadaki ilaç ve madde satıcılarıdır. Bu kadar ahlaksızlığa ortak olanlar ise akademisyen görünen filmsel aktörlerdir. Oyuncular para aldığında, iyi oynamak zorundadır. Aksi halde bir kez daha benzeri filmde oynayamaz. Oyunculuk zor iştir. Herkesin bilimsel görünüp oynayabileceği .. Yazının Devamı>>

             Osmanlı'nın muhteşem zamanlarıdır. Kanunî Sultan Süleyman devletin akıbetini düşünür; “Günün birinde Osmanoğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı?.” diye. Tüm problemlerini çoğu zaman süt kardeşi meşhur âlim Yahya Efendi'ye sorduğundan bunu da sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu, Yahya Efendi'ye gönderir. Mektupta; "Sen ilahi sırlara vakıfsın. Bizi de aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osman... Yazının Devamı>>

             Tinnitus, kulak çınlaması demektir. Genellikle orta yaşlarda başlayan ve dışarıda başkalarının algıladığı ses olmadan, kulakta çınlama olması halidir. İnsanda olan bu çınlama için hekimler, işitme siniri üzerinde oluşan anormal elektriksel uyarılar ile tanım getirirler. Özellikle sinir hastalıkları veya kulak hastalıkları sonucu oluşur. Psikiyatrik bozukluklar içinde de görülmektedir. Ancak asıl sebep kesinlikle bilinmemektedir. Genelde her zam...Yazının Devamı>>

            Fanatik belli bir görüş veya takımın, mümkün olabildiğince savunma hali olarak özetlenebilir. Fanatik insanlar o derece hırslı ve gayretli olurlar ki, çok şiddetli, akan sel gibi, önüne ne gelirse gelsin sürükleyip yakıp yıkarlar. Bu arada kendilerine verdikleri zararlarda fark edilmez. Geriye baktığında ya kendime ve çevreme, ne kadar zarar verdim diyerek görebilirler. Fanatik yaşam tarzını, ait olduğu düşünce ve akıma göre belirler. En basit anlamda o gün maç vardır... Yazının Devamı>>

           Aslında bu soru, psikiyatristler tarafından sorulmaz. Bu sorunun asıl uzmanı kalp mütehassıslarıdır. Ama bunun adına kardiyoloji demezler. Bunun adına İslam büyükleri, "kalp mütehassısları" demiştir. Onlarda sahtekarlık yol kesicilik olmaz. Ancak samimiyet ve ihlaslarında problem olabilir. Samimi ve ihlaslıları hangileridir? Nasıl belli olur? Bu gerçek anlamda seven ve sözünün eri olan kimselerin, dini bütünlerinden olabilir. Daha evvelden ve... Yazının Devamı>>

           Kaygı araştırması hayvanda yapabilecek kadar kaygısız ve izansız olunur mu? Hayvanlarda endişe ve kaygı olabilmesi için onların ruhu olması lazımdır. Hayvanlar yiyecek ve mal biriktirmezler. İsteseler de biriktiremezler. Onlar her sabah aç kalkarlar ve nasipleri ne ise, onu dışarıdan bulup yerler ve ondan sonra kendilerine ne yapmaları uygun göründüyse onu yapıp geçerler. Hayvanın korkusu ile insanın korkuları arasında dağlar ka... Yazının Devamı>>

        Tsunami ve deprem ilişkisi maalesef çok sayın bilim adamlarının gözünden kaçmıştır. Bizim psikiyatrist gene kafayı bazı şeylere takmış diye düşünebilirsiniz. Ancak samimiyetle söylüyorum, her yazı bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak karşınıza geliyor. Bu yazıları yazmaktan maksat, insanlığa faydalı olabilmektir. Başkaca maddi veya manevi yarar anlamında bir şey düşüncemiz yoktur. Tsunami ve deprem konusu; bize dünya yerçekimi denen.... Yazının Devamı.>>

            Bıkmak hemen her insanın yaşayabildiği bir histir. Bunun merkezi beyin değildir. Çünkü istek ve arzuların, merkezi beyin değildir. İstek ve arzuların yeri kalbin iyi veya kötüyü istemesi ile oluşmaktadır. Beyin niye istekte bulunamaz; beyin insanın bedene ait olan sistem araçlarını kullanma ve onun elektriğini üretme esasına göre çalışmaktadır. İstek ve arzu, bedene ait veya benliğe ait olmaktadır. Benliğe ait istek ve arzular; baş olma, herkes.... Yazının Devamı.>>

           Yorgunluk, çalışan kasların belli süre sonunda kendini korumaya almasıdır. Genelde çizgili kaslarda, yorgunluk olur. Düz kaslar istemsiz kasıldıklarından ve düşük güç kullandıklarından yorgunlukları olmaz. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen, yorulmak bilmez. Haydi, ben yoruldum bir saat istirahat edeceğim demesi, zaten bir daha çalışmaması demektir. Kalbin bir insan ömrü boyunca istirahat etmemesi, canlıya verilmiş en büyük özelliktir..... Yazının Devamı.>>

       Tsunami sırasında denizlerde girdaplanma oluşmaktadır. Bu girdaplanmanın en önemli özelliklerinden birisi normal şartlarda girdap içeri çekerken, tsunamideki girdap içeri çekmemektedir. Bunları japon depremi sırasında gayet net olarak gözlemlemiş bulunuyoruz. Normal şartlarda, deprem sırasında yer kabuğunun fay hatları denilen kısımlarında kırılmalar görülmektedir. Ancak bu kırılmalar lineer veya beli hat üzerinde devam ederken denizin... Yazının Devamı.>>